- New Vietnamese Bible 2014 1 Ti-mô-thê Thư Thứ Nhất Của Phao-lô Gửi TI-MÔ-THÊ 1 Ti-mô-thê 1Ti Thư Thứ Nhất Của Phao-lô Gửi TI-MÔ-THÊ Giới Thiệu Ti-mô-thê là một tín hữu trẻ ở vùng Tiểu Á, mẹ là người Do Thái, cha là người Hy Lạp. Ti-mô-thê trở nên người phụ tá và đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô gửi thư này cho Ti-mô-thê nhằm giúp giải quyết ba vấn đề: Trước hết là vấn đề tà giáo trong Hội Thánh. Tà thuyết này cho rằng vật chất là ác và xấu; một người muốn được cứu rỗi phải có một số tri thức huyền bí, kiêng một số thực phẩm và không cưới gả. Thư cũng nói đến vấn đề tổ chức hành chánh trong Hội Thánh, sự thờ phượng và phẩm hạnh của những người lãnh đạo Hội Thánh. Sau hết là những lời khuyên Ti-mô-thê làm thế nào để trở nên một tôi tớ giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-su. Bố Cục 1. Giới thiệu 1:1-2 2. Lời giáo huấn về Hội Thánh và những người lãnh đạo 1:3–3:16 3. Lời giáo huấn cho Ti-mô-thê và công việc của ông 4:1–6:21 Lời Chào Thăm Tôi là Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su, theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi chúng ta, và theo mệnh lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-su là hy vọng của chúng ta. Mến gửi Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta ban cho con kinh nghiệm được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an của Ngài. Đề Phòng Tà Thuyết Khi qua Ma-xê-đoan, ta khuyên con phải ở lại thành Ê-phê-sô, để răn bảo một số người kia đừng dạy giáo lý sai lạc. Đừng quan tâm đến những chuyện huyền hoặc và gia phả bất tận, vì những thứ đó chỉ gây tranh luận, chẳng ích gì cho chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà chúng ta biết được nhờ đức tin. Con nên răn bảo những người ấy, để khơi dậy trong họ tình yêu thương từ tấm lòng trong sạch, lương tâm tốt và đức tin chân thành. Có vài người đi lệch khỏi đường lối ấy nên sa vào những lời bàn vô nghĩa. Họ muốn làm thầy dạy Kinh Luật nhưng chẳng hiểu cả những lời mình nói lẫn những điều mình quả quyết. Chúng ta biết Kinh Luật là tốt, nếu sử dụng cho đúng. Chúng ta thừa hiểu Kinh Luật được đặt ra không phải cho người công chính, nhưng cho người phạm pháp, chống nghịch, vô đạo, tội lỗi, uế tục, phạm thượng, cho kẻ giết cha, giết mẹ, giết người, cho kẻ gian dâm, cho người có tình dục đồng giới, cho kẻ buôn người, nói dối, khai man, hoặc làm bất cứ việc gì trái với đạo lý chân chính, Đó là đạo lý phù hợp với Phúc Âm vinh quang của Đức Chúa Trời phước hạnh, tức là Phúc Âm đã được ủy nhiệm cho ta. Chúa Nhân Từ Thương Xót Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban năng lực cho ta, vì Ngài đã tín nhiệm ta, và giao cho ta công tác phục vụ Ngài. Trước đây ta là người phạm thượng, bắt bớ đạo và xấc xược với Ngài, nhưng Ngài đã thương xót ta, vì lúc bấy giờ ta chưa có lòng tin nên chưa ý thức được những việc mình làm. Chúa chúng ta đã ban ân sủng dồi dào cho ta, Ngài ban cho ta đức tin và tình yêu thương mà ta đã nhận được trong sự tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-su. Đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn: Chúa Cứu Thế Giê-su đã đến trần gian để cứu người tội lỗi, mà ta là người nặng tội nhất. Nhưng ta đã được thương xót chính vì lý do đó. Chính vì ta là kẻ nặng tội nhất, nên Chúa Cứu Thế Giê-su đã bày tỏ lòng nhẫn nhục hoàn toàn đối với ta, để làm gương cho những người sau này tin nhận Ngài mà được sự sống vĩnh phúc. Nguyện Vua muôn đời, là Đức Chúa Trời duy nhất, bất diệt và vô hình được tôn kính và vinh quang đời đời. A-men. Ti-mô-thê, hỡi con, ta căn cứ vào các lời tiên tri về con trước đây mà truyền lời răn bảo này cho con. Con hãy nhớ lại những lời tiên tri ấy mà chiến đấu anh dũng, giữ vững đức tin và lương tâm tốt. Một số người đã chối bỏ lương tâm nên mất luôn đức tin. Trong những người ấy có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, ta đã phó họ cho Sa-tan, để họ học biết đừng phạm thượng nữa. Cầu Nguyện Vậy ta khuyên con, trước hết phải dâng lên Đức Chúa Trời các lời khẩn nguyện, nài xin, cầu thay và tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được sống bình an, yên ổn, bằng sự tin kính và tấm lòng trung thực. Đó là việc tốt và đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, là Chúa Cứu Thế Giê-su, cũng là người. Đúng kỳ hạn ấn định Ngài đã hiến chính mạng sống mình làm giá cứu chuộc mọi người, là lời chứng được ban cho đúng kỳ. Chính vì thế mà ta được sai đi làm sứ đồ để rao giảng Phúc Âm, và dạy dỗ các dân ngoại về đức tin và chân lý. Ta nói thật, không nói dối. Vậy, ta muốn những người nam khắp nơi đưa tay thánh sạch lên trời cầu nguyện, không giận dữ, và cãi cọ. Cũng vậy, những người nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang sức giản dị, đoan trang, không làm kiểu tóc cầu kỳ, không đeo vàng ngọc hay chưng diện áo quần đắt tiền, nhưng làm các việc thiện, điều thích hợp với những phụ nữ xưng mình kính sợ Chúa. Phụ nữ nên im lặng học hỏi và vâng phục hoàn toàn. Ta không cho phép người nữ2:12 Ctd: người vợ dạy dỗ, hay cầm quyền trên người nam,2:12 Ctd: người chồng nhưng phải im lặng. Vì A-đam đã được tạo dựng trước, rồi mới đến Ê-va. A-đam cũng không bị lừa dối, nhưng người nữ đã bị lừa dối và phạm tội. Dù vậy, người nữ sẽ được cứu nhờ sinh con cái, miễn là tiếp tục giữ vững đức tin, sống yêu thương, thánh thiện và đoan trang. Phẩm Hạnh Của Giám Mục Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ai mong muốn làm giám mục, người đó ước ao một việc tốt đẹp. Vậy, giám mục phải là người không có gì đáng trách, là chồng chỉ một vợ,3:2 Ctd: người lấy một vợ tiết độ, tự chủ, nhã nhặn, hiếu khách, có tài dạy dỗ, không nghiện rượu hoặc hung bạo, nhưng là người hiền hòa, không hay gây gổ, không tham tiền, khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái biết vâng phục với tất cả lòng tôn kính. Vì người nào không biết quản trị nhà riêng mình, làm sao chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được? Người mới theo đạo không được làm giám mục, vì có thể kiêu ngạo mà bị kết án như ma quỷ. Giám mục phải được người ngoại đạo làm chứng tốt, để khỏi bị sỉ nhục và sa vào cạm bẫy của ma quỷ. Phẩm Hạnh Của Chấp Sự Cũng như vậy, chấp sự phải là người trang nghiêm, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi phi nghĩa, giữ vững sự huyền nhiệm của đức tin với lương tâm trong sạch. Họ phải được thử thách trước, nếu không có gì đáng trách, mới được làm chấp sự. Vợ chấp sự3:11 Ctd: các nữ chấp sự cũng vậy, phải đứng đắn, không nói xấu, nhưng tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự phải là người chỉ có một chồng một vợ, khéo quản trị con cái và gia đình mình. Những chấp sự phục vụ tốt được kính trọng, và nhờ lòng tin vào Chúa Cứu Thế Giê-su nên càng thêm vững vàng khi đến gần Đức Chúa Trời và mạnh mẽ rao truyền Phúc Âm. Huyền Nhiệm Của Đạo Ta hy vọng sớm đến thăm con, tuy nhiên, ta viết những điều này cho con phòng khi ta chậm đến, thì con biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý. Không ai có thể phủ nhận sự mầu nhiệm của Đạo Chúa thật là vĩ đại: Đấng Tạo Hóa đã hiện ra trong thân xác người phàm, Được Thánh Linh tuyên xưng công chính, Được thiên sứ hằng chiêm ngưỡng Được truyền giảng giữa muôn dân, Được cả thế giới tin nhận, Được cất lên trời trong vinh quang. Lời Tiên Tri Về Sự Bội Đạo Đức Thánh Linh phán rõ ràng: Vào thời đại cuối cùng, sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chú tâm vào các thần lừa dối và đạo lý của ác quỷ. Họ đi theo những người đạo đức giả, nói dối, có lương tâm chai lì,4:2 bị đóng dấu với thanh sắt nung đỏ như tội phạm những người này cấm cưới gả, bắt phải kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho người tin và hiểu biết chân lý có thể tạ ơn mà nhận lãnh. Tất cả những gì Đức Chúa Trời tạo ra đều tốt đẹp, không có gì đáng bỏ cả, nhưng chúng ta phải biết nhận lãnh với lòng biết ơn, vì lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện thánh hóa các thứ ấy. Đầy Tớ Trung Tín Của Chúa Con hãy truyền dạy những điều này cho anh chị em, làm như vậy con sẽ là một đầy tớ trung tín của Chúa Cứu Thế Giê-su, và chứng tỏ con là người được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và đạo lý chân chính mà con đã noi theo. Hãy tránh những chuyện phàm tục bịa đặt của các bà già, làm ngược với đức tin, nhưng phải luyện tập lòng tin kính. Thật vậy, sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi chút ít còn luyện tập lòng tin kính lại ích lợi mọi bề, vì có lời hứa cho cả đời này lẫn đời sau. Đây là lời đáng tin cậy và đáng được hoàn toàn chấp nhận. Chính vì điều này mà chúng ta lao khổ và chiến đấu, vì chúng ta hy vọng vào Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng Cứu Rỗi của toàn thể nhân loại, nhất là các tín hữu. Con hãy khuyên bảo và dạy dỗ những điều đó. Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy làm gương cho các tín hữu bằng lời nói, cách xử thế, tình yêu thương, đức tin và nếp sống trong sạch. Trong khi chờ ta đến, con hãy chuyên tâm đọc Kinh Thánh trong các buổi học, khuyến khích và dạy dỗ các tín hữu. Đừng quên, cũng đừng coi thường ân tứ con đang có, là ân tứ Chúa ban cho con qua lời tiên tri, khi các trưởng lão đặt tay trên con. Hãy chú tâm, cẩn thận thực hành những điều ta dạy, để mọi người đều thấy con tiến bộ. Hãy thận trọng trong lối sống và lời giảng dạy của con. Hãy bền chí luyện tập theo lời ta khuyên, vì làm như thế, con và những người nghe con sẽ được cứu. Trách Nhiệm Đối Với Các Tín Hữu Con không nên nặng lời trách những người lớn tuổi nhưng phải khuyên họ như cha, còn người trẻ tuổi như anh em; cũng khuyên các bà lớn tuổi như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tấm lòng trong sạch hoàn toàn. Con hãy kính trọng mà chăm sóc các bà góa, là những bà góa thật sự không nơi nương tựa. Nếu một bà góa nào có con hay cháu, thì trước nhất con cháu phải học biết tỏ lòng hiếu thảo trong gia đình và báo đền công ơn của ông bà cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Một bà góa thật sự là người sống đơn chiếc, đặt tất cả hy vọng của mình vào Đức Chúa Trời, và ngày đêm chuyên tâm khẩn nguyện nài xin. Nhưng bà góa nào còn buông lung theo thú vui thì sống cũng như chết. Vậy, con hãy răn dạy những điều này, để mọi người sống không chỗ trách được. Nhưng nếu có ai không cấp dưỡng cho bà con, nhất là cho gia đình mình, thì kẻ đó đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người vô tín. Muốn được ghi tên vào danh sách, các bà góa phải đủ sáu mươi tuổi, chỉ có một đời chồng, và được tiếng khen vì những việc lành mình đã làm như là nuôi dạy con cái, tiếp đãi khách lạ, rửa chân các thánh đồ, cứu giúp người cùng khổ, và tận tâm làm đủ mọi việc phước đức. Con hãy từ chối, đừng ghi vào danh sách các bà góa còn trẻ, vì một khi lòng dục lôi cuốn họ sẽ đòi lấy chồng và xoay lưng lại với Chúa Cứu Thế. Như vậy, họ sẽ chuốc tội vào mình, vì đã bội lời hứa nguyện ban đầu với Chúa. Họ còn học thói ăn không ngồi rồi, lân la từ nhà này sang nhà khác; chẳng những thế thôi, họ còn lắm chuyện, ngồi lê đôi mách và nói bậy. Vậy, ta muốn các bà góa trẻ nên lấy chồng, sinh con, đảm đương việc nhà, không tạo điều kiện cho kẻ thù có dịp chê trách; vì đã có vài bà trở bước theo Sa-tan. Nếu nữ tín hữu nào có bà góa ở trong nhà, hãy giúp đỡ họ, đừng chất gánh nặng này cho Hội Thánh, để các bà góa bụa thật sự có thể được Hội Thánh giúp đỡ. Các trưởng lão nào khéo lãnh đạo công việc Hội Thánh thì đáng được kính trọng gấp đôi,5:17 Ctd: đãi ngộ gấp đôi nhất là những người dày công khổ nhọc truyền giảng và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh dạy: “Đừng khớp miệng bò đang đạp lúa,” và “người làm công đáng lãnh tiền công.” Đừng bao giờ chấp nhận lời ai đó tố cáo một trưởng lão nào nếu không có hai hoặc ba nhân chứng. Hãy công khai khiển trách kẻ sống trong tội lỗi để làm gương cho người khác thấy mà biết sợ. Trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-su và các thiên sứ được chọn, ta khuyên con phải vâng giữ những lời giáo huấn này cách vô tư, không làm việc gì vì thành kiến hay thiên vị. Đừng vội đặt tay trên ai để giao cho họ một chức vụ nào trong Hội Thánh, cũng đừng dự phần vào tội lỗi kẻ khác, nhưng phải giữ mình cho trong sạch. Con đừng chỉ uống nước lã nhưng hãy dùng thêm tí rượu nho vì cớ dạ dày con5:23 Ctd: giúp cho việc tiêu hóa và con hay đau yếu. Tội lỗi của một số người thì rõ ràng, ngay trước khi họ bị xét xử, còn tội lỗi của những người khác về sau mới lộ ra. Việc lành cũng vậy, có việc được biết ngay, có việc người ta chưa biết, nhưng không thể giữ kín mãi được. Những người đang mang ách nô lệ nên hết sức tôn trọng chủ mình kẻo Danh Đức Chúa Trời và Đạo Ngài bị xúc phạm. Còn những ai có chủ là tín hữu, không được coi thường chủ vì họ là anh chị em; nhưng hãy càng tận tâm phục vụ hơn nữa vì họ được hưởng công khó của mình là tín hữu và là anh chị em yêu quý. Giáo Lý Sai Và Lòng Mê Tham Tiền Bạc Con hãy dạy dỗ và khích lệ họ thực hành các điều này. Nếu có ai dạy những điều khác, không phù hợp với những lời chân chính của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, và không phù hợp với Đạo Ngài, là Đạo dạy dỗ chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, thì người ấy đã lên mặt tự kiêu, không hiểu biết gì cả, nhưng có tật ưa tranh luận, và bắt bẻ về lời nói. Do đó sinh ra những chuyện ganh ghét, tranh chấp, phạm thượng, ngờ vực người khác có ác ý, cãi vã xích mích luôn ở trong những người có tâm trí bại hoại, không còn biết lẽ thật nữa. Họ lầm tưởng rằng tin theo Đạo là một phương tiện để trục lợi. Thật ra lòng tin kính Chúa kèm theo sự thỏa lòng là một nguồn lợi lớn. Vì chúng ta chào đời chẳng mang gì theo, đến khi qua đời, cũng chẳng đem gì đi được, nên một khi đủ ăn, đủ mặc thì hãy thỏa lòng. Còn những kẻ ham làm giàu thì sa vào chước cám dỗ, mắc vào cạm bẫy của nhiều dục vọng dại dột và tai hại. Chính những dục vọng này đẩy người ta vào cảnh hủy hoại, diệt vong. Sự mê tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác; cũng vì đeo đuổi tiền bạc mà một số người đã lầm lạc, lìa bỏ đức tin, và bản thân họ bị nhiều nỗi đau khổ xâu xé. Khuyên Dạy Người Của Đức Chúa Trời Nhưng hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, con phải xa lánh những điều đó; hãy đeo đuổi nếp sống công chính và tin kính; hãy trau dồi đức tin, lòng yêu thương, tính kiên nhẫn và nhu mì. Hãy vì đức tin mà chiến đấu anh dũng để giữ vững sự sống vĩnh phúc. Đức Chúa Trời đã kêu gọi con nhận sự sống ấy khi con mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho muôn loài, và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-su là Đấng đã làm chứng trước tòa thống đốc Bôn-ti Phi-lát khi Ngài mạnh dạn tuyên xưng đức tin, ta truyền bảo con phải vâng giữ lời răn dạy này mà sống cách toàn hảo, không tì vết, không chỗ trách được cho đến ngày Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-su quang lâm. Chúa Cứu Thế sẽ xuất hiện đúng thời điểm Đức Chúa Trời ấn định. Đức Chúa Trời là Chúa tể duy nhất, là Đấng ban mọi phước lành, là Vua trên muôn Vua, Chúa trên muôn chúa. Chỉ mình Ngài sống mãi, không hề chết. Ngài ngự trong ánh sáng không ai có thể đến gần được. Chưa người nào từng thấy Ngài, cũng không ai có thể thấy Ngài được. Ngài được tôn kính mãi mãi, và uy quyền Ngài còn đến muôn đời. A-men. Dạy Bảo Người Giàu Có Con hãy truyền bảo những người giàu có ở đời này đừng tự kiêu, đừng đặt hy vọng nơi của cải không chắc chắn, nhưng phải đặt hy vọng vào Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta được hưởng. Họ phải làm điều lành, phải giàu có trong việc thiện, phải sống rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ cho người khác, như vậy, họ tồn trữ cho mình một kho báu làm nền tảng vững chắc cho tương lai, để được sự sống thật. Hỡi Ti-mô-thê, con hãy gìn giữ điều ủy thác cho con. Hãy tránh những lời phàm tục tầm phào và những cuộc tranh luận mạo xưng là tri thức; có những người đeo đuổi loại tri thức giả tạo ấy mà lạc mất đức tin. Nguyện xin ân sủng Chúa ở cùng anh chị em!