- New Vietnamese Bible 2014 I-sa I-SA I-sa Isa I-SA Giới Thiệu Sách I-sa được đặt tên theo tiên tri I-sa, một vị tiên tri lớn của người Do Thái sống vào khoảng thế kỷ thứ tám trước Công Nguyên. Sách I-sa được coi là một trong những sách Kinh Thánh Cựu Ước quan trọng nhất và được trích dẫn rất nhiều trong Kinh Thánh Tân Ước. Sách có thể gồm có hai phần lớn: 1. Chương 1–39 nói về tội lỗi, sự không vâng lời và thiếu tin cậy vào Đức Chúa Trời của giới lãnh đạo cũng như dân chúng Do Thái. Tiên tri I-sa cũng cảnh cáo họ về tai họa khủng khiếp sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục bất tuân lời Chúa. Đức Chúa Trời cũng hình phạt các nước ngoại quốc khác. Ngoài ra tiên tri I-sa cũng nói tiên tri về một thời đại thái bình và một hậu tự của vua Đa-vít, một vị vua lý tưởng sẽ đến trị vì. 2. Chương 40–66 nói về sự an ủi của Chúa, người đầy tớ chịu khổ và giải cứu dân Chúa. Tiên tri I-sa cũng mô tả sự vinh quang của Si-ôn trong tương lai. Bố Cục 1. Cảnh cáo và lời hứa 1:1–12:6 2. Hình phạt các nước 13:1–23:18 3. Chúa phán xét thế giới 24:1–27:13 4. Các lời cảnh cáo và lời hứa khác 28:1–35:10 5. Vua Ê-xê-chia và nước A-si-ri 36:1–39:8 6. Các lời hứa và hy vọng 40:1–55:13 7. Cảnh cáo và lời hứa 56:1–66:24 Đây là các khải tượng mà tiên tri I-sa, con trai A-mốt, thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trong thời các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia của Giu-đa. Hỡi các từng trời, hãy nghe, hỡi đất hãy lắng tai nghe. CHÚA phán: “Ta đã nuôi nấng và trưởng dưỡng con cái, Nhưng chúng nó chống đối Ta. Bò biết chủ mình, Lừa biết máng của chủ. Nhưng Y-sơ-ra-ên không biết, Dân ta không hiểu.” Ôi, một nước tội lỗi, Một dân phạm tội nặng nề. Dòng dõi của những người gian ác, Con cái làm điều bại hoại. Họ đã từ bỏ CHÚA, Khinh bỉ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Họ đã quay mặt đi; bước thối lui.1:4 Một số các bản dịch cổ LXX, Syr không có câu này. Ctd: trở nên xa lạ Tại sao ngươi muốn bị đánh nữa? Ngươi vẫn tiếp tục phản loạn sao? Mọi đầu đều bị thương tích, Mọi lòng đều bị đau đớn. Từ bàn chân đến đỉnh đầu, Không có chỗ nào lành. Chỉ toàn là vết bầm, lằn roi, Vết thương chảy máu;1:6 Ctd: mưng mủ Chưa được rửa sạch,1:6 Nt: nặn, vắt cho ráo chưa băng bó Và chưa được xoa dầu cho dịu. Đất nước ngươi hoang tàn, Các thành bị lửa thiêu đốt. Người ngoại quốc ăn cướp ruộng đất ngươi Ngay trước mặt ngươi. Nó sẽ bị hoang tàn như bị ngoại bang xới tung. Con gái Si-ôn bị bỏ lại Như chòi canh trong vườn nho, Như lều canh nơi ruộng dưa, Như thành bị vây. Nếu CHÚA Vạn Quân Không chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót, Thì chúng ta đã như thành Sô-đôm Và trở nên như Gô-mô-rơ rồi. Hỡi giới thống trị Sô-đôm, Hãy nghe lời CHÚA phán. Hỡi dân Gô-mô-rơ, Hãy lắng tai nghe Kinh Luật của Đức Chúa Trời chúng ta. CHÚA phán: “Muôn vàn tế lễ của các ngươi Có nghĩa gì đối với Ta? Ta đã chán ngán các tế lễ thiêu Chiên đực, mỡ thú vật mập, Ta không vui về huyết của Bò đực, chiên con và dê đực. Khi các ngươi đến trình diện trước mặt Ta, Ai đòi hỏi thứ này từ tay các ngươi? Là những người1:12 là thứ chà đạp các hành lang Ta. Đừng dâng tế lễ chay vô ích cho Ta nữa; Ta ghét mùi thơm; Ngày trăng mới, ngày Sa-bát, các lễ hội, Ta không chịu nổi các ngày lễ trọng thể cùng tội ác. Linh hồn Ta ghét các ngày trăng mới Và các kỳ lễ hội của các ngươi. Các lễ ấy trở thành gánh nặng cho Ta, Ta lấy làm mệt mỏi phải gánh chúng. Khi các ngươi đưa tay lên cầu nguyện,1:15 Nt: đưa tay lên Ta che mắt ta khỏi các ngươi; Dù khi các ngươi cầu nguyện nhiều, Ta sẽ chẳng nghe. Tay các ngươi đầy máu. Hãy tắm rửa, hãy làm cho mình tinh sạch. Hãy loại bỏ những việc ác Khỏi trước mắt Ta. Đừng làm ác nữa. Hãy học làm điều thiện, Tìm kiếm sự công bình, Sửa sai kẻ hà hiếp,1:17 Ctd: nâng đỡ kẻ bị hà hiếp Binh vực kẻ mồ côi, Biện hộ cho người góa bụa.” CHÚA phán: “Bây giờ, chúng ta hãy đến, tranh luận với nhau: Dù tội lỗi ngươi đỏ như vải điều Sẽ trở nên trắng như tuyết.1:18 Ctd: Nếu tội lỗi ngươi sẽ trở nên trắng như tuyết sao? Dù như màu đỏ thẫm, Sẽ trắng như lông chiên.1:18 Nếu tội lỗi ngươi sẽ trở nên trắng như lông chiên sao? Nếu các ngươi mong muốn và vâng lời, Các ngươi sẽ ăn sản vật tốt lành của đất. Nhưng nếu các ngươi từ khước và phản loạn Các ngươi sẽ bị gươm ăn nuốt;” vì miệng CHÚA đã phán. Thế nào một thành trung nghĩa Đã trở thành gái điếm? Thành vốn đầy công bình Và công chính cư ngụ, Nhưng nay toàn những kẻ giết người. Bạc của ngươi đã biến thành cặn bã, Rượu nho ngươi đã bị pha lẫn nước. Các hoàng tử của ngươi là những kẻ phản loạn, Là bạn với phường trộm cướp. Mỗi người đều yêu của hối lộ, Chạy theo quà biếu. Họ không bênh vực kẻ mồ côi, Không xét duyên cớ cho người góa bụa. Vì vậy, CHÚA Vạn Quân, Đấng Quyền Năng của Y-sơ-ra-ên phán: “Này, Ta sẽ báo trả1:24 Nt: thỏa lòng trên kẻ đối nghịch cho những kẻ đối nghịch Ta Và báo thù các kẻ thù Ta. Ta sẽ trở tay chống ngươi, Ta sẽ luyện lọc cặn bã ngươi như với nước tro.1:25 dung dịch kiềm dùng trong việc luyện kim Và làm sạch mọi tạp chất1:25 Ctd: chất không tinh khiết nơi ngươi. Ta sẽ phục hồi các quan án của các ngươi như thuở xưa, Các cố vấn của các ngươi như lúc ban đầu. Bấy giờ, ngươi sẽ được gọi là Thành công chính, Thành trung nghĩa.” Si-ôn sẽ được cứu chuộc bởi sự công bình, Và những người trong thành ăn năn nhờ sự công chính. Nhưng những kẻ phản loạn cùng người tội lỗi sẽ bị đánh tan Và những kẻ từ bỏ CHÚA sẽ bị tiêu diệt. “Vậy các ngươi sẽ hổ thẹn vì các cây sồi Mình ưa thích Và xấu hổ vì các vườn cây Mình đã chọn lựa. Vì các ngươi sẽ như cây sồi lá khô héo, Như vườn cây không có nước. Người mạnh mẽ sẽ trở nên như vỏ khô,1:31 Nt: chất khô dễ cháy Công việc của nó1:31 Ctd: người tạo ra nó như mồi lửa. Cả hai sẽ cùng nhau cháy, Không ai dập tắt được.” Lời mà I-sa, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Việc sẽ xảy ra vào những ngày sau cùng: Núi của nhà CHÚA sẽ được Vững lập trên đỉnh các núi, Được nâng cao hơn các đồi, Và mọi quốc gia sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi CHÚA, Đến nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối Ngài, Để chúng ta đi trong đường Chúa.” Vì Kinh Luật sẽ ra từ Si-ôn Và lời của CHÚA sẽ đến từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ xét đoán giữa các quốc gia Và phân xử cho nhiều dân tộc. Và họ sẽ lấy gươm rèn thành lưỡi cày, Lấy giáo rèn thành lưỡi liềm. Nước này sẽ không tuốt gươm ra nghịch cùng nước khác; Họ sẽ không còn luyện tập chiến tranh. Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến. Chúng ta hãy đi trong ánh sáng của CHÚA. Thật vậy, Ngài đã từ bỏ dân Ngài, Là nhà Gia-cốp, Vì họ đầy dẫy các thói tục đông phương2:6 Nt: đầy dẫy từ đông phương Và thầy bói như người Phi-li-tin; Bắt tay2:6 Nt: vỗ tay với con cái người ngoại quốc. Đất họ đầy bạc và vàng, Châu báu vô tận, Đất họ đầy ngựa Và xe ngựa vô số. Đất họ đầy tượng thần; Họ quì lạy đồ tay mình làm ra, Là vật ngón tay họ đã tạo nên. Nhưng phàm nhân sẽ bị nhục nhã, Loài người sẽ bị hạ thấp. Nên, xin Ngài đừng tha thứ chúng. Hãy chui vào trong đá, Trốn trong bụi đất Để tránh đối diện với sự kinh hoàng từ CHÚA Và vinh quang của sự uy nghiêm Ngài. Con mắt kiêu căng của người ta sẽ cụp xuống; Sự cao ngạo của loài người sẽ bị hạ thấp. Vào ngày ấy chỉ một mình CHÚA sẽ được tôn cao. Vì có một ngày CHÚA Vạn Quân sẽ đến nghịch Cùng tất cả những kẻ kiêu căng, Kẻ cao ngạo cùng tất cả những kẻ kiêu kỳ; Nó sẽ bị hạ thấp;2:12 LXX: và kẻ tự tin Cũng sẽ nghịch cùng tất cả cây tùng của Li-ban, cao ngạo và kiêu kỳ; Cùng tất cả cây sồi của Ba-san. Cũng sẽ nghịch cùng tất cả núi cao, Tất cả đồi lớn, Cũng sẽ nghịch cùng tất cả tháp cao, Mọi thành vững chắc, Cũng sẽ nghịch cùng tất cả tầu bè của Ta-rê-si, Mọi tàu sang trọng.2:16 Ctd: tốt đẹp Sự kiêu căng của con người sẽ bị hạ thấp; Sự cao ngạo của loài người sẽ bị nhục nhã. Vào ngày ấy chỉ một mình CHÚA sẽ được tôn cao. Và các tượng thần sẽ hoàn toàn biến mất. Người ta sẽ chui vào hang đá, Vào hầm dưới đất Để tránh đối diện với sự kinh hoàng từ CHÚA Và vinh quang của sự uy nghiêm Ngài Khi Ngài đứng lên làm rung chuyển trái đất. Vào ngày ấy, người ta sẽ ném Cho chuột, cho dơi Những tượng thần bằng bạc, bằng vàng Mà người ta đã làm ra để thờ lạy, Đặng chui vào hang đá, Vào khe đá Để tránh đối diện với sự kinh hoàng từ CHÚA Và vinh quang của sự uy nghiêm Ngài Khi Ngài đứng lên làm rung chuyển trái đất. Chớ nương cậy nơi người, Là loài chỉ có hơi thở nơi lỗ mũi; Chúng có gì đáng kể đâu? Vì này, CHÚA, CHÚA Vạn Quân Sẽ cất đi nguồn cung cấp cùng gậy chống Khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, Tức là mọi nguồn cung cấp bánh và nước; Những anh hùng, chiến sĩ, Quan án, tiên tri, Thầy bói lẫn trưởng lão, Những người hạ cấp và các giới thượng lưu, Những cố vấn, những nghệ sĩ tài ba, Những tay phù thủy chuyên nghiệp. Rồi Ta sẽ cho những đứa trẻ làm vua chúa, Trẻ con sẽ cai trị họ. Dân chúng hà hiếp nhau, Người này chống người kia, người ta chống kẻ lân cận mình. Con nít láo xược với người già cả; Kẻ hèn hạ chống lại người tôn trọng. Khi ấy một người sẽ tóm lấy một người anh em Trong nhà cha mình và nói: “Anh có cái áo choàng, anh hãy lãnh đạo chúng tôi. Hãy ra tay cai quản cái đống đổ nát này.”3:6 Nt: cái đống bại hoại này dưới tay anh Vào ngày ấy, người kia sẽ lên tiếng bảo rằng: “Tôi không phải là người cứu chữa; Nhà tôi không có bánh cũng không có áo choàng, Đừng lập tôi làm lãnh đạo dân chúng.” Khi Giê-ru-sa-lem nghiêng ngả, Giu-đa sụp đổ Vì lời nói và việc làm của họ đều chống lại CHÚA; Coi thường sự hiện diện3:8 Nt: con mắt vinh quang của Ngài. Nét mặt họ3:9 Ctd: sự đối xử phân biệt; kỳ thị làm chứng nghịch cùng họ. Họ công bố tội lỗi mình như thành Sô-đôm, Chẳng che giấu gì. Khốn nạn cho linh hồn họ Vì họ đã mang tai họa đến cho mình. Hãy nói với người công chính rằng: Phước cho họ. Vì họ sẽ hưởng kết quả của việc làm mình. Khốn cho kẻ gian ác! Họa cho chúng. Vì tay chúng đã làm gì, chúng phải mang lấy điều ấy.3:11 Nt: sẽ làm lại cho họ điều ấy Ôi dân ta! Con nít hà hiếp chúng, Đàn bà cai trị họ. Ôi dân ta! Những kẻ lãnh đạo ngươi đã hướng dẫn ngươi lầm đường, Làm cho ngươi lạc lối.3:12 Nt: làm đường lối ngươi rối loạn CHÚA chỗi dậy biện luận, Ngài đứng dậy xét đoán các dân.3:13 LXX và Syr: dân Ngài CHÚA kết án Các trưởng lão và lãnh đạo trong dân rằng: “Chính các ngươi đã ăn nuốt vườn nho; Đồ cướp đoạt của người nghèo đang ở trong nhà các ngươi. Các ngươi có ý gì3:15 Ctd: sao các ngươi dám mà đánh đập dân ta? Đập nát mặt người nghèo?” CHÚA Vạn Quân phán. CHÚA phán: “Vì con gái Si-ôn kiêu kỳ, Vênh mặt lên đi lại, Liếc mắt đưa tình, Bước đi õng ẹo, Bước chân khua động ồn ào. CHÚA làm cho da đầu con gái Si-ôn đóng vảy, CHÚA làm đỉnh đầu của họ sói.”3:17 Ctd: làm họ bị trần truồng Vào ngày ấy CHÚA sẽ cất đi các nữ trang của họ: vòng mắt cá chân, khăn quấn đầu, lược cài tóc, hoa tai, vòng tay, lúp, mão, dây chuyền mắt cá, khăn quàng vai, hộp hương, bùa đeo, nhẫn, vòng mũi, áo lễ, áo khoác, áo ngoài, ví tay gương soi mặt, áo, khăn đội đầu và khăn che mặt Sẽ có mùi hôi thay vì nước hoa; Sẽ có dây dừa thay vì khăn quàng vai; Đầu sói thay vì tóc mượt mà; Vải thô quấn mình thay vì áo dài sang trọng, Sự hổ thẹn thay cho sự xinh đẹp.3:24 Nt: văn bản MT chỉ có “xinh đẹp”. Văn bản cổ Qumran: hổ thẹn Giới nam nhi của ngươi sẽ ngã vì gươm, Các dũng sĩ ngươi sẽ chết nơi chiến trận. Các cổng nó sẽ than khóc, Sầu thảm. Nó sẽ ngồi trên đất hoang tàn. Vào ngày ấy, bảy phụ nữ Sẽ nắm lấy một người đàn ông Và nói: “Chúng tôi ăn bánh của chúng tôi, Mặc đồ của mình, Chỉ xin được mang tên người, Xin cất sự ô nhục của chúng tôi đi.” Lễ Làm Sạch Dân Sự—Sự Giải Cứu Ngày Sau Vào ngày ấy, chồi của CHÚA sẽ đẹp đẽ và vinh quang; hoa quả của đất sẽ là niềm hãnh diện và huy hoàng cho những người sống sót trong Y-sơ-ra-ên. Những người còn sót lại ở Si-ôn, những kẻ còn lại trong Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thánh, tức là tất cả những người được ghi còn sống tại Giê-ru-sa-lem.4:3 Ctd: được ghi lại giữa vòng những người sống tại Giê-ru-sa-lem Khi CHÚA, bởi thần linh4:4 Ctd: bằng một tinh thần xét đoán và tinh thần thiêu đốt thiêu đốt, sẽ rửa sạch sự ô uế của con gái Si-ôn và tẩy sạch vết máu của Giê-ru-sa-lem khỏi giữa vòng họ. Rồi CHÚA sẽ tạo ra một đám mây vào ban ngày, một đám khói và ngọn lửa soi sáng cháy bùng vào ban đêm trên khắp núi Si-ôn và trên hội chúng.4:5 Ctd: nơi hội họp Thật vậy, có sự vinh quang bao phủ. Nó sẽ như nơi trú ẩn làm bóng che nắng ban ngày và làm nơi trú để tránh mưa gió. Ta sẽ hát cho người yêu dấu của Ta Một bài tình ca về vườn nho của người. Người yêu dấu của Ta có một vườn nho Trên ngọn đồi tươi tốt. Người đào xới, dọn sạch đá sỏi Và trồng loại nho tốt. Người xây một tháp canh giữa vườn, Đào một hầm ép nho nơi ấy. Người trông mong nó sinh nho tốt Nhưng nó sinh nho hoang. “Này, hỡi cư dân thành Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa, Hãy xét giữa Ta và vườn nho Ta. Có điều gì cần làm thêm cho vườn nho Ta Mà Ta không làm cho nó chăng? Khi Ta trông mong nó sinh nho tốt Thì nó lại sinh nho hoang. Này, Ta sẽ bảo các ngươi Điều Ta sẽ làm cho vườn nho Ta. Ta sẽ phá rào Thì nó sẽ bị ăn nuốt. Ta sẽ đập đổ tường Thì nó sẽ bị chà đạp. Ta sẽ làm cho nó hoang phế, Không tỉa cành, không vun xới; Cỏ gai và bụi gai sẽ mọc trên nó. Ta sẽ ra lệnh cho mây Không mưa xuống nữa. Vì vườn nho của CHÚA Vạn Quân Là nhà Y-sơ-ra-ên Và những người của Giu-đa Là những cây trồng Ngài ưa thích. Ngài mong sự công bình nhưng kìa, chỉ thấy sự đổ máu.5:7 tác giả dùng những tiếng đồng âm Ngài mong sự công chính nhưng kìa, chỉ thấy tiếng kêu la. Khốn cho các ngươi! Những người mua thêm nhà,5:8 Nt: nhà thêm nhà Tậu thêm ruộng5:8 Nt: ruộng thêm ruộng Cho đến khi hết đất Và ngươi phải cư trú một mình trong xứ.” CHÚA Vạn Quân phán vào tai ta: “Chắc chắn nhiều nhà cửa sẽ bị hoang phế, Những nhà lớn và đẹp không có người ở. Vì vườn nho mười mẫu5:10 Nt: vườn rộng đủ để 10 cặp bò cày trong một ngày chỉ sản xuất được một bình5:10 Nt: bath: dung tích chừng 22l rượu. Một ô-me5:10 Nt: một ô-me: dung tích khoảng 220l hạt giống chỉ thu được một ê-pha5:10 Nt: ê-pha: dùng tích khoảng 22l, (bằng một phần muời ô-me) thóc.” Khốn cho những kẻ từ sáng sớm Đã chạy theo rượu, Đến đêm khuya Vẫn bị rượu thiêu đốt. Trong tiệc tùng chúng có đàn hạc, đàn lia, Trống, kèn5:12 Nt: kinnor: đàn dây (lyre); nebel: đàn dây lớn (harp); toph: trống nhỏ; khabil: sáo hay kèn và rượu nữa. Nhưng chúng không để ý đến việc làm của CHÚA, Cũng chẳng thấy công việc của tay Ngài. Cho nên, dân Ta phải bị lưu đày Vì thiếu hiểu biết, Giới thượng lưu của họ chết chóc vì đói, Dân chúng bị nung đốt vì khát. Cho nên, sự thèm thuồng của Âm phủ đã gia tăng, Miệng nó mở rộng vô cùng. Những người cao sang và dân chúng; Đám đông và những kẻ hân hoan trong thành5:14 chỉ về thành Giê-ru-sa-lem đều xuống đó. Phàm nhân phải cúi đầu, Loài người bị hạ thấp, Con mắt kẻ kiêu căng phải hạ thấp. Nhưng CHÚA Vạn Quân sẽ được tôn cao bởi sự công bình. Và Đức Chúa Trời thánh khiết sẽ bày tỏ Ngài là thánh trong sự công chính. Bấy giờ các chiên con sẽ ăn cỏ như tại đồng cỏ mình. Còn người ngoại thì ăn nơi đồng hoang của kẻ giàu5:17 Nt: không rõ nghĩa. Ctd: còn chiên lớn và các con mình thì ăn nơi chỗ hoang tàn Khốn cho kẻ kéo theo sự vi phạm bằng sợi dây gian dối; Và kéo theo tội lỗi như dây kéo xe. Chúng nói: “Ngài hãy mau mau, Hãy vội thực hiện công việc đi Để chúng ta thấy. Chương trình của Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên hãy đến gần, Hãy thành tựu Để chúng ta biết.” Khốn cho kẻ gọi ác là thiện Và thiện là ác; Lấy tối làm sáng Và sáng làm tối, Lấy đắng làm ngọt Và ngọt làm đắng. Khốn cho kẻ tự coi mình5:21 Nt: trong mắt mình… trong cái thấy là khôn ngoan; Tự thấy mình là lanh lợi. Khốn cho người uống rượu Và cho kẻ pha rượu. Chúng tha kẻ gian ác vì của hối lộ Nhưng từ khước công bình cho người vô tội. Cho nên, như ngọn lửa thiêu đốt gốc rạ, Như cỏ khô chìm sâu trong ngọn lửa Thì gốc rễ của họ cũng sẽ mục nát, Bông trái họ cũng sẽ bay lên như tro bụi. Vì họ đã từ khước Kinh Luật của CHÚA Vạn Quân Và khinh bỉ lời của Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Vì vậy, CHÚA nổi giận cùng dân Ngài, Giáng tay đánh chúng. Núi non rung chuyển; Xác chết của họ như phân giữa đường. Dầu vậy, cơn giận của Chúa cũng không nguôi, Ngài vẫn giương tay ra nghịch cùng họ. Ngài sẽ giương cao ngọn cờ cho các nước xa xôi, Huýt sáo kêu gọi họ từ tận cùng trái đất, Và kìa, chúng nhanh nhẹn, Vội vã kéo đến. Trong đám chúng không một người mệt mỏi, vấp ngã, Không ai buồn ngủ hay ngủ mê, Thắt lưng của chúng không sút, Dây giày không đứt. Mũi tên của chúng bén nhọn, Tất cả cung đều giương lên. Móng ngựa của chúng như đá lửa, Bánh xe như gió lốc. Tiếng gầm như sư tử, Tiếng rống như sư tử tơ. Chúng gầm gừ bắt mồi và đem đi; Không ai giải cứu được. Vào ngày ấy, chúng sẽ gầm thét Như biển cả gầm thét. Và nếu ai nhìn vào đất ấy, Kìa, chỉ toàn là tối tăm và hoạn nạn. Ngay cả ánh sáng cũng bị mây che tối. Vào năm Vua Ô-xia băng hà, tôi thấy CHÚA ngồi trên ngai cao cả, tôn quý; vạt áo Ngài đầy dẫy đền thờ. Phía trên ngai có các sê-ra-phim đứng hầu. Mỗi sê-ra-phim có sáu cánh, hai cánh che mặt, hai cánh che chân và hai cánh để bay. Các sê-ra-phim gọi nhau và hô lên: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là CHÚA Vạn Quân, Vinh quang Ngài đầy dẫy khắp đất.” Vì tiếng hô, các then cài6:4 Ctd: nền móng nơi ngưỡng cửa rung chuyển, và đền đầy dẫy khói. Tôi nói: “Khốn nạn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi bẩn thỉu, sống giữa một dân có môi bẩn thỉu; vì mắt tôi đã thấy Vua, tức là CHÚA Vạn Quân.” Bấy giờ một trong các sê-ra-phim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ đã dùng cặp gắp từ bàn thờ. Sê-ra-phim đó sờ vào miệng tôi và bảo: “Này, cái này đã đụng đến môi ngươi; lỗi ngươi đã được xóa, tội ngươi đã được tha.” Và tôi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, có tôi đây, xin hãy sai tôi.” Ngài phán: “Hãy đi và nói với dân này rằng: ‘Nghe thì cứ nghe, nhưng không hiểu; Nhìn thì cứ nhìn nhưng không nhận biết.’ Hãy làm cho lòng dân này chai lì,6:10 Nt: mập béo Tai nặng, Mắt nhắm, E rằng mắt chúng nó thấy được, Tai chúng nó nghe được, Lòng chúng nó hiểu được Và quay trở lại rồi được chữa lành.” Tôi hỏi: “Lạy CHÚA, cho đến khi nào?” Ngài đáp: “Cho đến khi các thành hoang vắng Không người cư ngụ, Nhà cửa không người ở, Đất ruộng hoàn toàn hoang tàn. Cho đến khi CHÚA đã đuổi dân đi xa, Nhiều nơi trong xứ bị hoang phế. Dù một phần mười dân cư còn lại tại đó, Họ cũng sẽ bị thiêu hủy.6:13 Ctd: nhưng khi một phần mười dân cư còn lại tại đó, họ sẽ ăn năn. Nhưng họ sẽ bị thiêu đốt như cây dẻ, cây sồi khi bị đốn còn chừa gốc: gốc của nó sẽ là dòng giống thánh Như cây dẻ, cây sồi Khi bị đốn vẫn còn gốc Thì dòng giống thánh là gốc của nó.” Vào thời A-cha, con Giô-tham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa; vua nước Sy-ri là Rê-xin và Phê-ca, con Rê-ma-lia, vua nước Y-sơ-ra-ên, tiến lên đánh thành Giê-ru-sa-lem nhưng không chiếm được. Nhà Đa-vít được bảo rằng: “Sy-ri liên kết với Ép-ra-im.” Bấy giờ lòng A-cha và dân chúng đều rúng động như cây trên rừng trước cơn gió. CHÚA phán cùng I-sa rằng: “Ngươi và con trai ngươi, Sê-a Gia-súp7:3 Nt: dân sót sẽ trở lại (nghĩa của tên này) hãy đi đón A-cha tại cuối đường cống Ao Thượng, trên đường đi đến đám ruộng thợ dệt.7:3 những người thợ làm cho vải nỉ co lại và dầy lên Hãy nói với người: ‘Hãy cẩn thận, hãy yên lặng, chớ sợ, đừng mất bình tĩnh7:4 Nt: lòng ngất đi vì hai khúc củi cháy bốc khói, tức là cơn giận dữ của Rê-xin, Sy-ri và con trai Rê-ma-lia. Vì Sy-ri, Ép-ra-im và con trai Rê-ma-lia đồng mưu hại ngươi.’ ” Chúng nói: “Chúng ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó kinh hoàng,7:6 Ctd: chia cắt thành từng mảnh chiếm cứ nó cho chúng ta và lập con trai Ta-bê-ên lên làm vua tại đó.” Vì thế, CHÚA phán: “ ‘Điều đó sẽ không thành; Nó sẽ không xảy ra. Vì đầu của Sy-ri là Đa-mách, Đầu của Đa-mách là Rê-xin. Trong vòng sáu mươi lăm năm Ép-ra-im sẽ tiêu tan, không còn là một dân nữa. Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri, Đầu của Sa-ma-ri là con trai Rê-ma-lia. Nếu các ngươi không vững tin,7:9 Tác giả dùng hai từ đồng âm: aminu… amenu Các ngươi sẽ không đứng vững được.’ ” CHÚA lại phán cùng A-cha: “Hãy xin CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi một dấu hiệu, hoặc sâu tận địa ngục hay cao tận thiên đàng.”7:11 Ctd: sâu như vực sâu hay cao như trời cao A-cha nói: “Tôi sẽ không xin cũng không thử CHÚA.” I-sa đáp: “Hỡi nhà Đa-vít, hãy nghe đây, làm phiền người ta các ngươi cho là việc nhỏ mọn lắm sao? nay lại còn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa? Vậy, chính CHÚA sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, này, một trinh nữ7:14 Ctd: một thiếu nữ trẻ, đến tuổi lấy chồng sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên. Nó sẽ ăn sữa đông và mật. Khi nó biết bỏ điều ác và chọn điều thiện. Vì trước khi đứa trẻ biết bỏ điều ác và chọn điều thiện thì nước của hai vua mà người sợ sẽ bị bỏ hoang. CHÚA sẽ đem đến cho các ngươi, cho dân các ngươi, cho nhà cha ông các ngươi những ngày chưa từng có như vậy từ khi Ép-ra-im tách rời khỏi Giu-đa, tức là đem vua A-si-ri đến.” Vào ngày ấy, CHÚA sẽ huýt sáo gọi ruồi từ các nguồn suối Ai-cập, và gọi ong từ đất A-si-ri. Chúng sẽ đến và tất cả sẽ đậu trong các hẻm núi sâu, nơi các hốc đá, trên các bụi gai và ao nước.7:19 Ctd: đồng cỏ Vào ngày ấy Chúa sẽ dùng dao cạo thuê từ bên kia sông tức là Vua A-si-ri để cạo đầu, cạo lông chân và cũng cạo sạch râu ngươi luôn. Vào ngày ấy một người sẽ nuôi một con bò cái tơ và hai con cừu. Người ta sẽ ăn sữa đông vì chúng cung cấp sữa dư dật. Vì tất cả những người còn sót lại trong nước sẽ ăn sữa đông và mật. Vào ngày ấy, tất cả những nơi vốn có cả ngàn cây nho trị giá cả ngàn nén bạc sẽ mọc toàn cây gai và bụi gai. Người ta sẽ mang cung tên theo khi đến đó vì cả xứ đều đầy cây gai và bụi gai. Người ta sẽ không đến tất cả các đồi vốn được cày cuốc vì sợ gai góc và bụi gai, nhưng sẽ thả bò và cho cừu giẫm. CHÚA phán cùng tôi: “Hãy lấy một tấm bảng lớn, viết trên đó bằng loại chữ thường: Ma-he Sa-la Hát-bát.8:1 Nghĩa là: kẻ cướp mau lại, của cướp mau đến Và tôi chọn cho tôi các nhân chứng đáng tin cậy, tức là U-ri, thầy tế lễ và Xa-cha-ri, con trai Giê-bê-rê-kia.” Sau đó tôi đến với nữ tiên tri, người mang thai và sinh một đứa con trai. CHÚA phán cùng tôi: “Hãy đặt tên nó là Ma-he Sa-la Hát-bát. Vì trước khi đứa bé biết gọi: Cha ơi! Mẹ ơi! thì của cải của Đa-mách và của cướp của Sa-ma-ri sẽ bị lấy đem đến trước mặt vua A-si-ri.” CHÚA lại phán cùng tôi: “Vì dân này từ khước Dòng nước chảy dịu dàng từ Si-lô-am Nhưng vui mừng về Rê-xin Và con trai Rê-ma-lia. Cho nên, này, CHÚA sẽ đem Nước lụt mạnh mẽ và nhiều đến trên họ, Tức là vua A-si-ri và tất cả vinh quang người, Nước sẽ dâng tràn cả kênh rạch, Ngập tất cả các bờ, Chảy vào Giu-đa, tràn ngập, Chảy qua và dâng cao tận cổ. Hỡi Em-ma-nu-ên, Cánh Ngài sẽ tràn ra khắp chiều rộng xứ ngươi.”8:8 Ctd: Nhưng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, cánh Ngài xòe ra khắp chiều rộng xứ ngươi Hỡi các dân, hãy tụ họp lại8:9 Ctd: hãy kêu gào chiến tranh và sững sờ,8:9 Ctd: tan vỡ Hỡi các nước xa xôi hãy lắng tai nghe. Hãy nai nịt và sững sờ, Hãy nai nịt và sững sờ! Hãy cùng nhau lập mưu nhưng nó sẽ không thành. Hãy đưa ra kế hoạch8:10 Nt: nói một tiếng nói nhưng nó sẽ không đứng vững, Vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. CHÚA phán cùng tôi; với cánh tay quyền năng Ngài cảnh cáo tôi không nên theo con đường của dân này, Ngài phán: “Chớ gọi là mưu phản Tất cả những điều dân này gọi là mưu phản. Chớ sợ điều họ sợ, Đừng kinh hoàng. Các ngươi hãy tôn thánh CHÚA Vạn Quân; Ngài là Đấng các ngươi sợ, Ngài là Đấng các ngươi kinh hoàng; Ngài sẽ trở thành Nơi Thánh, Nhưng đối với nhà Y-sơ-ra-ên Ngài là Tảng đá gây vấp phạm, Là vầng đá khiến vấp ngã; Và Ngài cũng là bẫy và lưới Cho cư dân Giê-ru-sa-lem. Nhiều người trong vòng họ sẽ vấp ngã, Sẽ té và tan nát, Sẽ bị sập bẫy và bị bắt.” Hãy cột chặt lời chứng Và niêm phong đạo luật giữa vòng các môn đệ ta. Tôi sẽ trông đợi CHÚA Và tin cậy nơi Ngài, Là Đấng đã che giấu mặt mình khỏi nhà Gia Cốp. Này, Ta và con cái CHÚA đã ban cho Ta là dấu hiệu và điềm báo giữa Y-sơ-ra-ên đến từ CHÚA Vạn Quân, Đấng ngự trên núi Si-ôn. Khi người ta nói với các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói líu lo, lằm bằm; hãy đáp, một dân tộc sao không cầu hỏi Đức Chúa Trời8:19 Ctd: các thần của mình mà đi cầu hỏi kẻ chết cho người sống?8:19 Ctd: một dân tộc không nên cầu hỏi các thần của mình sao? cầu hỏi những người quá cố cho người sống Theo Kinh Luật và lời chứng, nếu họ không nói như lời này thì sẽ không có hừng đông cho họ. Chúng sẽ đi khắp xứ, khốn khổ đói khát, và khi bị đói chúng sẽ giận dữ, ngước mặt rủa sả vua và Đức Chúa Trời mình. Rồi nhìn xuống đất, kìa, chỉ là hoạn nạn, tối tăm và buồn rầu ảm đạm; chúng sẽ bị đẩy vào nơi cực tối. Nhưng sẽ không có ảm đạm cho những người đã buồn rầu. Trong quá khứ Ngài đã làm cho vùng đất Sa-bu-luân và Nép-ta-li bị sỉ nhục. Nhưng trong tương lai Ngài sẽ làm vinh quang con đường bờ biển, vùng bên kia sông Giô-đanh, tức là Ga-li-lê của các nước ngoại bang. Dân đi trong bóng tối Đã thấy ánh sáng lớn; Ánh sáng đã chiếu trên những kẻ cư ngụ Trong vùng đất tối tăm.9:1 Ctd: bóng của sự chết Ngài làm cho nước này gia tăng bội phần,9:2 Nt: không gia tăng vui mừng. Đa số các học giả cho rằng chép lầm Ban cho họ sự vui mừng, Là niềm vui trước mặt Ngài; Họ vui mừng như trong ngày mùa gặt, Như niềm vui của người Phân chia chiến lợi phẩm. Vì như trong thời Ma-đi-an, Ngài đã bẻ ách gánh nặng, Bẻ gãy đòn trên vai, Và roi của kẻ áp bức họ. Vì tất cả giày dép đã dùng9:4 Nt: đã dày đạp trong chiến trận, Áo giáp đã vấy máu Đều sẽ bị thiêu hủy Như nhiên liệu đốt cháy. Vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta, Chúng ta đã được ban cho một con trai. Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài, Tên Ngài sẽ được xưng là Cố Vấn Kỳ Diệu,9:5 Ctd: là mưu lược, là kỳ diệu Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng, Nền hòa bình của Ngài sẽ vô tận9:6 Ctd: quyền cai trị và hòa bình của Ngài sẽ gia tăng vô tận. Ngài sẽ cai trị trên ngai Đa-vít và vương quốc mình Trên ngôi Đa-vít Và cho vương quốc mình. Ngài sẽ thiết lập và giữ gìn nó Trong sự công bình chính trực Từ nay cho đến đời đời. Lòng sốt sắng của CHÚA Vạn Quân Sẽ làm điều này. CHÚA truyền một lời nghịch cùng Gia-cốp, Nó giáng xuống Y-sơ-ra-ên. Toàn dân sẽ biết điều đó, Tức là Ép-ra-im và cư dân Sa-ma-ri Với lòng kiêu căng, Trịch thượng nói rằng: “Gạch đã đổ Nhưng chúng ta sẽ xây lại bằng đá khối, Cây sung đã bị đốn ngã Nhưng chúng ta sẽ thay bằng cây tùng.” Nhưng CHÚA dấy lên kẻ đối nghịch của Rê-xin chống lại chúng Và khích động kẻ thù họ lên. Dân Sy-ri phía trước và dân Phi-li-tin phía sau Sẽ há miệng lớn nuốt Y-sơ-ra-ên. Dù vậy, cơn giận của Ngài vẫn không nguôi,9:11 Nt: quay lui Và cánh tay Ngài vẫn giương lên. Nhưng dân chúng không quay trở lại cùng Đấng đã đánh mình, Cũng không tìm kiếm CHÚA Vạn Quân. Nên, trong một ngày CHÚA sẽ cắt đứt Y-sơ-ra-ên, cả đầu và đuôi, Cả cành dương lẫn cây sậy. Đầu là các trưởng lão và bậc tôn trọng Và đuôi là tiên tri dạy điều dối trá. Những người lãnh đạo dân này đã lạc lối, Còn những người được hướng dẫn thì bị đánh lừa. Cho nên CHÚA sẽ không đẹp lòng9:16 Văn bản cổ Qa: chăm sóc, thương xót giới trai trẻ, Cũng không thương xót trẻ mồ côi và người góa bụa của họ Vì tất cả đều vô đạo và gian ác, Mọi môi miệng đều nói điều ngu dại. Dù vậy cơn giận của Ngài vẫn không nguôi, Và cánh tay Ngài vẫn giương lên. Vì gian ác cháy như lửa, Thiêu nuốt cỏ gai lẫn bụi gai; Đốt cây cối rậm rạp trong rừng, Cuồn cuộn bốc lên thành trụ khói. Vì cơn giận của CHÚA Vạn Quân, Đất bị thiêu đốt Và dân chúng sẽ như nhiên liệu đốt cháy Không ai thương tiếc anh em mình. Chúng cướp giựt bên phải Nhưng vẫn đói, Chúng ăn nuốt bên trái Nhưng không no, Mỗi người ăn thịt người thân mình.9:19 Nt: cánh tay. Tg: bà con Ma-na-se nghịch Ép-ra-im, Ép-ra-im nghịch Ma-na-se; Rồi họ cùng nhau chống lại Giu-đa. Dù vậy, cơn giận của Ngài vẫn không nguôi, Và cánh tay Ngài vẫn giương lên. Khốn thay cho những kẻ ban hành những luật tội lỗi Và những sắc luật áp bức, Tước đoạt lẽ công bình của người cùng khốn, Cướp mất quyền lợi của người nghèo khó trong dân ta. Những kẻ góa bụa là chiến lợi phẩm Và trẻ mồ côi là miếng mồi của chúng. Vào ngày trừng phạt, Khi tai họa từ xa kéo đến các ngươi sẽ làm gì? Các ngươi sẽ chạy trốn đến ai để cầu cứu? Các ngươi sẽ để của cải mình ở đâu? Không còn gì trừ những kẻ cúi đầu giữa các tù binh Và những kẻ ngã quỵ giữa vòng những người bị giết.10:4 Ctd: để không phải cúi đầu giữa các tù binh hay ngã giữa vòng các người bị giết? Dù vậy cơn giận của Ngài vẫn không nguôi Và cánh tay Ngài vẫn giương lên. “Hỡi A-si-ri, là cái roi của cơn giận Ta, Cây gậy trong tay chúng nó là cơn tức của Ta. Ta sai nó nghịch cùng một nước vô đạo, Ta truyền cho nó nghịch cùng dân đã chọc giận Ta, Để nhận lấy chiến lợi phẩm, cướp lấy của cướp Và giày đạp chúng nó xuống như bùn ngoài đường. Nhưng nó không định như vậy, Nó không nghĩ như thế trong lòng. Vì lòng nó muốn tiêu diệt, Muốn cắt đứt nhiều nước. Vì nó nói: ‘Các tướng lãnh của ta há chẳng phải là vua cả sao? Có phải Ca-nô cũng như Cạt-kê-mít không? Ha-mát chẳng như Ạt-bát, Sa-ma-ri chẳng như Đa-mách sao? Như tay ta đã chiếm cứ các vương quốc có thần tượng, Những tượng của họ còn hơn tượng ở Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri nữa; Thì ta sẽ không làm cho Giê-ru-sa-lem và thần tượng nó Như ta đã làm cho Sa-ma-ri và tượng nó sao?’ ” Nhưng khi CHÚA đã hoàn thành mọi công việc của Ngài trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem thì Ngài sẽ trừng phạt lòng khoe khoang kiêu căng10:12 Nt: bông trái và con mắt kiêu kỳ của vua A-si-ri. Vì người nói: “Ta đã làm điều đó nhờ sức mạnh của tay ta, Bởi sự khôn ngoan vì ta hiểu biết. Ta đã dời đổi biên giới của các dân; Cướp đoạt các kho báu của chúng. Như một dũng sĩ10:13 Ctd: như con bò tót ta đã phế bỏ các kẻ ngồi trên ngai. Tay ta đã lấy của cải các dân Như bắt tổ chim, Như người lượm trứng bỏ rơi, Ta đã thu cả trái đất, Không ai vỗ cánh, Mở miệng hay kêu chíu chít.” Có phải cái rìu tự nó đưa lên cao hơn người cầm rìu không? Hay cái cưa tự tôn tự đại hơn người sử dụng nó? Hay như cái roi nâng người cầm roi lên? Hoặc như cái gậy vung người không phải là gỗ lên sao? Cho nên CHÚA Vạn Quân Sẽ sai bệnh tật đến giữa vòng các lính chiến khỏe mạnh của người Và dưới sự vinh quang người, Lửa sẽ đốt lên như đám lửa thiêu đốt. Ánh sáng của Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên lửa, Đấng Thánh của nó sẽ là ngọn lửa; Nó sẽ thiêu đốt và ăn nuốt cỏ gai và bụi gai Trong một ngày. Ngài sẽ hủy diệt sự huy hoàng của rừng rú và ruộng đất phì nhiêu, Cả linh hồn lẫn thể xác Như người bệnh mòn mỏi đi. Cây trên rừng còn sót lại sẽ chẳng là bao Đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể ghi lại. Vào ngày ấy, những người còn lại của Y-sơ-ra-ên, Dân sống sót của nhà Gia-cốp Sẽ không còn nương cậy Vào kẻ đánh mình Nhưng thật lòng nương cậy nơi CHÚA, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Những người còn lại sẽ trở lại, những người còn lại của Gia-cốp Sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng. Hỡi Y-sơ-ra-ên, dù dân tộc ngươi đông như cát bờ biển, Chỉ một số dân còn lại sẽ trở lại. Sự hủy diệt đã định, Sự báo thù tràn ngập.10:22 Nt: tràn ngập công chính Vì như đã định, CHÚA Vạn Quân sẽ thi hành Sự hủy diệt trên khắp đất. Cho nên, CHÚA Vạn Quân phán rằng: “Hỡi dân Ta, là người ở tại Si-ôn, Đừng sợ người A-si-ri Khi họ cầm roi đánh ngươi Và giơ gậy nghịch ngươi như người Ai-cập đã làm. Vì chỉ trong ít lâu Ta sẽ hết giận ngươi Và cơn thịnh nộ Ta sẽ hướng về để hủy diệt chúng.” CHÚA Vạn Quân sẽ giơ roi nghịch họ Như Ngài đã đánh dân Ma-đi-an nơi tảng đá Hô-rếp, Và Ngài cũng giơ gậy trên biển Như đã làm tại Ai-cập. Vào ngày ấy, gánh nặng nó sẽ được cất khỏi vai ngươi, Ách nó sẽ được tháo khỏi cổ ngươi; Ách sẽ gãy Vì sự mập béo ra. Nó đến A-giát; Đi xuyên qua Mi-gơ-rôn, Tích trữ đồ tiếp tế tại Mích-ma, Chúng vượt qua đèo, Đóng trại qua đêm tại Ghê-ba, Ra-ma run rẩy, Ghi-bê-a của Sau-lơ chạy trốn. Hỡi con gái Ga-lim, hãy kêu la lớn tiếng; Hỡi người La-ít, hãy lắng tai nghe! Thật đáng thương người A-na-tốt.10:30 LXX: sẽ lắng nghe; bản dịch Syr: hãy trả lời Mát-mê-na bỏ chạy, Dân thành Ghê-bim trốn tìm chỗ núp. Chính ngày đó, nó sẽ dừng lại tại Nóp, Giơ nắm đấm nghịch Cùng núi của con gái Si-ôn, Nghịch cùng đồi Giê-ru-sa-lem. Này, CHÚA Vạn Quân Sẽ dùng quyền năng khủng khiếp chặt các cành cây; Những cây cao lớn sẽ bị đốn ngã; Những kẻ cao quý sẽ bị hạ thấp. Ngài sẽ chặt cây cối rậm rạp bằng búa sắt Và Li-ban sẽ ngã bởi một Đấng uy nghi.10:34 Ctd: Li-ban bị ngã bởi Đấng uy nghi Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Y-sai, Một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái:11:1 LXX: nẩy búp Thần của CHÚA sẽ ngự trên Ngài, Là thần khôn ngoan và hiểu biết, Thần mưu lược và quyền năng, Thần tri thức và kính sợ CHÚA. Ngài vui mừng trong sự kính sợ CHÚA. Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy, Cũng không quyết định bằng tai nghe. Nhưng Ngài sẽ xét xử kẻ nghèo bằng sự công chính, Định đoạt công bình cho những người nhu mì11:4 Ctd: khốn khổ trên đất. Ngài sẽ đánh trái đất bằng roi nơi miệng mình; Và dùng hơi thở từ môi mà giết kẻ ác. Sự công chính sẽ là nai nịt trên hông Ngài, Sự trung tín sẽ là thắt lưng của Ngài. Bấy giờ chó sói sẽ ở chung với cừu con, Beo sẽ nằm chung với dê; Bò con, sư tử tơ và bò mập béo sẽ ở chung với nhau Và một đứa trẻ nhỏ sẽ dắt chúng. Bò cái sẽ ăn với gấu; Các con của chúng sẽ nằm chung; Sư tử sẽ ăn cỏ như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi đùa nơi hang rắn hổ mang, Trẻ vừa dứt sữa sẽ thò tay vào hang rắn độc. Chúng sẽ không làm hại hay hủy diệt Trên toàn núi thánh Ta. Vì sự hiểu biết CHÚA tràn ngập đất Như nước che phủ biển. Vào ngày ấy, rễ từ Y-sai sẽ đứng lên làm dấu hiệu cho các dân; các nước sẽ tìm cầu Ngài, và nơi Ngài cư ngụ sẽ vinh quang. Vào ngày ấy, CHÚA sẽ đưa tay ra một lần nữa khôi phục dân sót của Ngài, là dân còn lại từ A-si-ri, từ Ai-cập, từ Pha-trô,11:11 có thể là vùng bắc Ai-cập từ Ê-thi-ô-bi, từ Ê-lam,11:11 có thể là Ba-by-lôn từ Si-nê-a, từ Ha-mát và các hải đảo. Chúa sẽ dựng lên một dấu hiệu cho các nước, Ngài tụ họp những kẻ bị lưu đày của Y-sơ-ra-ên lại, Ngài nhóm họp những kẻ lưu lạc của Giu-đa Từ bốn phương trên đất. Bấy giờ Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị nữa. Những kẻ hà hiếp Giu-đa sẽ bị diệt, Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị với Giu-đa Và Giu-đa sẽ không còn hà hiếp Ép-ra-im. Nhưng chúng sẽ bổ xuống vai dân Phi-li-tin ở phía tây; Cùng nhau cướp bóc dân phía đông. Họ sẽ giơ tay chống nghịch Ê-đôm và Mô-áp; Dân Am-môn sẽ qui phục họ. CHÚA sẽ hủy diệt Vịnh Ai-cập11:15 Nt: hủy diệt lưỡi của biển Ai-cập Và bằng ngọn gió thiêu đốt, Ngài sẽ vung tay trên sông;11:15 sông Ê-phơ-rát Chẻ nó ra thành bảy suối Để người ta có thể đi qua không ướt át. Và sẽ có một xa lộ cho dân sót của dân Ngài, Là dân còn lại từ A-si-ri, Cũng như đã có cho Y-sơ-ra-ên Trong ngày họ ra khỏi đất Ai-cập. Cảm Tạ Và Ngợi Khen Vào ngày ấy ngươi sẽ nói: “Lạy CHÚA, tôi cảm tạ Ngài, Dù Ngài đã giận tôi, Cơn giận Ngài đã nguôi12:1 Ctd: nguyện cơn giận Ngài nguôi đi Và Ngài an ủi tôi. Quả thật, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tôi, Tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. CHÚA, chính CHÚA là sức mạnh và bài ca12:2 Ctd: quyền năng của tôi. Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của tôi. Các ngươi sẽ vui mừng múc nước Từ giếng cứu rỗi.” Vào ngày ấy các ngươi sẽ nói: “Hãy cảm tạ CHÚA, hãy cầu khẩn danh Ngài. Hãy công bố các công việc của Ngài giữa các dân tộc. Hãy xưng ra danh Ngài là đáng tôn trọng. Hãy ca ngợi CHÚA vì Ngài đã hành động một cách vinh quang. Hãy công bố điều này cho cả trái đất. Hỡi cư dân Si-ôn, hãy hô to và vui mừng ca hát Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là vĩ đại giữa vòng các ngươi.” Lời Tiên Tri Nghịch Ba-by-lôn Lời tiên tri về Ba-by-lôn mà I-sa, con trai A-mốt đã thấy. Hãy dựng một dấu hiệu trên ngọn núi trọc, Hãy cất tiếng kêu gọi chúng, Hãy vẫy tay cho chúng Vào các cổng người sang trọng. Chính Ta đã truyền lệnh cho những kẻ Ta đã để riêng ra, Kêu gọi những người mạnh mẽ của Ta, Những kẻ vui mừng trong sự vĩ đại Ta13:3 Ctd: gánh nặng để thi hành cơn giận Ta. Hãy nghe, có tiếng ồn ào trên các núi Như tiếng đám dân đông. Hãy nghe, có tiếng gào thét từ các vương quốc, Tức là các nước tụ họp nhau lại. CHÚA Vạn Quân tập trung Quân đội cho chiến trận. Chúng đến từ miền đất xa xôi, Từ cuối tận phương trời; CHÚA và vũ khí thịnh nộ của Ngài Để hủy diệt cả trái đất. Hãy than khóc vì ngày của CHÚA đã gần, Nó sẽ đến như sự hủy diệt từ Đấng Toàn Năng. Cho nên mọi tay đều yếu đuối, Tất cả lòng người đều tan chảy. Chúng nó đều kinh hoàng; Quằn quại và đau đớn cùng cực Chế ngự họ như đàn bà đau đẻ. Họ nhìn nhau sững sờ, Mặt chúng đỏ như ngọn lửa cháy. Kìa, ngày của CHÚA đang đến, Đáng sợ bởi cơn thịnh nộ và giận dữ, Để làm cho đất hoang tàn Và tiêu diệt kẻ tội lỗi khỏi nó. Vì các ngôi sao và chùm sao trên trời Sẽ không chiếu sáng, Mặt trời trở nên tối tăm khi mọc, Mặt trăng sẽ không chiếu sáng nữa. Ta sẽ trừng phạt thế giới vì sự độc ác, Phạt kẻ ác vì tội lỗi chúng, Tận diệt sự kiêu ngạo của kẻ kiêu căng Và hạ thấp sự cao ngạo của kẻ bạo ngược. Ta sẽ làm cho người ta hiếm hơn vàng ròng, Và loài người hiếm hơn vàng Ô-phia. Cho nên, Ta sẽ làm cho các tầng trời run rẩy Và lay chuyển đất ra khỏi chỗ nó Trong cơn thịnh nộ của CHÚA Vạn Quân, Vào ngày Ngài giận dữ. Bấy giờ, mỗi người đều như con linh dương bị săn đuổi, Như cừu không người chăn. Ai nấy sẽ trở về với dân tộc mình Và chạy trốn về quê hương mình. Kẻ nào người ta tìm thấy sẽ bị đâm, Người nào bị bắt sẽ bị giết bằng gươm. Con thơ sẽ bị giày xéo trước mắt họ, Nhà sẽ bị cướp và vợ sẽ bị hiếp. Này, Ta sẽ khích động người Mê-đi nghịch cùng họ, Là người không quý bạc Cũng không thích vàng. Cung của chúng sẽ bắn nát thanh niên, Không thương xót trẻ sơ sinh,13:18 Nt: hoa quả của bụng Mắt không thương tiếc trẻ con. Ba-by-lôn, sự huy hoàng của các nước; Là sự kiêu căng lộng lẫy của Canh-đê Sẽ bị Đức Chúa Trời lật đổ Như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Nó sẽ không bao giờ có người cư ngụ, Từ đời nọ đến đời kia sẽ không ai ở đó; Người Ả-rập sẽ không đóng trại nơi ấy, Và người chăn cũng không cho đàn cừu nghỉ ở đó. Nhưng thú rừng sẽ nghỉ ở đó, Nhà họ sẽ đầy chim cú. Đà điểu sẽ ở nơi ấy Và dê rừng sẽ nhảy múa ở đó. Lang sói sẽ tru lên trong thành trì chúng, Và chó rừng trong các lâu đài lịch sự. Nhưng thì giờ nó đã đến gần, Các ngày nó sẽ không còn lâu. Sự Phục Hồi Giu-đa CHÚA thương xót Gia-cốp Và một lần nữa chọn Y-sơ-ra-ên Và lập họ trên xứ sở của họ. Người ngoại quốc sẽ kết hợp với họ Và liên hiệp với nhà Gia-cốp. Các dân sẽ đem họ Về quê hương họ; Nhà Y-sơ-ra-ên sẽ chiếm hữu các dân Làm tôi trai, tớ gái trên đất của CHÚA. Họ sẽ bắt làm tù binh những kẻ đã bắt họ làm tù binh Và cai trị trên những kẻ đã áp bức mình. Ba-by-lôn Sụp Đổ Vào ngày CHÚA cho ngươi nghỉ ngơi thoát khỏi cảnh đau khổ, hỗn loạn và nô lệ nhọc nhằn mà ngươi đã chịu, thì ngươi hãy nói lên lời chế nhạo này về vua Ba-by-lôn rằng: Cách nào kẻ áp bức đã tận cùng, Cách nào thành vàng son đã chấm dứt? CHÚA đã bẻ gãy cây gậy của kẻ ác, Cây trượng của kẻ cai trị. Là kẻ trong cơn thịnh nộ đã đánh đập các dân Không ngừng; Trong cơn giận dữ đã cai trị các nước Bằng sự ngược đãi hà khắc. Cả trái đất nghỉ ngơi và bình an; Cất tiếng ca hát. Cây tùng, cây bách ở Li-ban Sẽ hát chúc mừng ngươi rằng: “Từ khi ngươi14:8 Nt: ngươi, vua Ba-by-lôn nằm xuống, Không ai lên chặt chúng ta.” Âm Phủ14:9 Nt: shê-ôn phía dưới bị khuấy động Để gặp ngươi khi ngươi đến. Các bóng ma của tất cả các lãnh tụ Trái đất cũng bị đánh thức để gặp ngươi. Tất cả vua của các nước Phải đứng dậy khỏi ngai. Tất cả chúng nó Sẽ nói với ngươi: “Ngươi cũng trở nên yếu đuối như chúng ta, Ngươi cũng giống chúng ta.” Sự lộng lẫy và tiếng đàn hạc của ngươi Bị đem xuống Âm Phủ. Giòi sẽ làm nệm cho ngươi, Sâu bọ sẽ làm mền cho ngươi. Hỡi Sao Mai, con trai của rạng đông, Sao ngươi đã từ trời rơi xuống! Hỡi người đã đánh bại các nước, Sao ngươi đã bị đánh ngã xuống đất! Người tự nói trong lòng rằng: “Ta sẽ lên trời, Ta sẽ nhấc ngai ta Lên cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội đồng, Trên đỉnh núi Sa-phôn.14:13 Ctd: miền cực bắc Ta sẽ lên trên đỉnh các tầng mây, Làm cho ta giống như Đấng Tối Cao.” Nhưng ngươi bị đem xuống Âm Phủ, Sa xuống vực sâu. Những người thấy ngươi sẽ trố mắt nhìn chằm chằm Và lấy làm lạ: “Có phải đây là người đã làm rung chuyển trái đất, Đã làm các nước run rẩy không? Là người làm thế giới trở nên sa mạc, Lật đổ các thành Và không thả các tù binh của họ về nhà, phải chăng?” Tất cả vua các nước, mỗi người đều nằm xuống Trong vinh hiển nơi lăng tẩm mình. Nhưng ngươi thì bị ném xa ra khỏi mồ mả, Như một cành thối mục;14:19 Một số các bản dịch cổ: xác thối rữa Ngươi được bao bọc bằng những xác chết, Là người bị gươm đâm, Bị đẩy xuống các tảng đá của vực sâu, Như một xác chết bị giày đạp dưới chân. Ngươi sẽ không được chôn với các vua trong lăng tẩm, Vì ngươi đã hủy diệt nước ngươi Và giết hại dân ngươi. Dòng dõi của kẻ ác Sẽ không được nhắc đến đời đời. Hãy chuẩn bị sự chém giết con cháu chúng nó Vì tội lỗi cha ông chúng, Để chúng không thể nổi lên chiếm cứ đất, Lập thành trì khắp thế giới. CHÚA Vạn Quân phán: “Ta sẽ đứng lên nghịch cùng chúng nó. Ta sẽ tiêu diệt danh Ba-by-lôn và những kẻ sót lại; Con cháu và dòng dõi về sau,” CHÚA phán như thế. “Ta sẽ biến đất nó thành nơi nhím14:23 Nt: không rõ nghĩa. TEV, NIV: con cú Và thành ao nước Và sẽ dùng chổi hủy diệt mà quét nó,” CHÚA Vạn Quân phán. Lời Tiên Tri Nghịch A-si-ri CHÚA Vạn Quân đã thề rằng: “Chắc chắn như điều Ta đã định nên nó sẽ xảy ra; Như điều Ta đã chủ tâm thì nó sẽ đứng vững. Ta sẽ đánh tan người A-si-ri trong đất Ta, Ta sẽ giày đạp nó trên núi Ta. Ách nó sẽ rời khỏi dân Ta;14:25 Nt: chúng nó Gánh nặng nó sẽ được cất khỏi vai chúng nó.” Đây là mục đích Ta đã chủ tâm cho toàn trái đất, Đây là cánh tay giương ra trên toàn thể các nước. CHÚA Vạn Quân đã chủ tâm thì ai có thể hủy bỏ được; Cánh tay Ngài đã giương ra thì ai có thể thu lại được? Lời Tiên Tri Nghịch Người Phi-li-tin Vào năm Vua A-cha băng hà, lời tiên tri14:28 Ctd: gánh nặng này đến. Hỡi cả dân Phi-li-tin, chớ vui mừng Vì roi đánh ngươi đã gãy. Vì từ rễ của con rắn đó sẽ sanh ra rắn độc; Và trái của nó là con rắn độc14:29 Nt: Sêraph bay. Bấy giờ trưởng tử của người nghèo sẽ được nuôi, Những người khốn cùng sẽ nằm yên ổn. Nhưng Ta sẽ giết dòng dõi14:30 Nt: rễ ngươi bằng đói kém, Những kẻ còn sót lại Ta sẽ diệt. Hỡi cổng hãy than khóc! Hỡi thành hãy kêu la! Hỡi cả dân Phi-li-tin hãy tan chảy. Vì từ miền bắc có luồng khói đến Và không có ai thối lui trong hàng ngũ chúng. Vậy người sẽ trả lời thế nào Cho các sứ giả của một nước? Rằng: “CHÚA đã lập Si-ôn Và những kẻ khốn khổ trong dân Ngài sẽ trú ẩn nơi đó.” Lời Tiên Tri Nghịch Mô-áp Lời tiên tri về Mô-áp: Ồ, trong một đêm thành A Mô-áp15:1 Ar hay Ai là thủ đô của Mô-áp bị tàn phá, Ồ, trong một đêm thành Kiệt Mô-áp15:1 Kiệt là thành lớn nhất của Mô-áp, bị hoang tàn. Đi-bôn đi lên đồi; Nó lên các nơi cao để khóc. Dân Mô-áp than khóc về Nô-bô và Mê-đê-ba. Mỗi đầu đều bị sói, Râu bị cạo. Người ta mặc đồ tang chế ngoài phố; Trên sân thượng và nơi quảng trường Mọi người đều than khóc Và đầm đìa trong nước mắt. Hết-bôn và Ê-lê-a-lê đều khóc la, Tiếng khóc nghe thấu đến tận Gia-bát. Vậy nên các lính chiến của Mô-áp đều than khóc, Linh hồn chúng run rẩy. Lòng ta than khóc cho Mô-áp, Những người tị nạn của họ chạy đến Xoa, Đến Ê-lát-sê-bi-sia. Khi lên đèo Lu-hít Họ vừa trèo lên vừa khóc. Trên con đường đến Hô-rô-na-im, Họ cất tiếng than khóc về sự hủy diệt. Vì nước ở Nim-rim khô cạn, Cỏ khô, Cỏ non không lên nổi, Rau cỏ xanh tươi không còn nữa. Vì vậy, của cải họ thu được, của báu tích lũy Họ đều mang qua suối cây liễu. Vì tiếng than khóc vang ra tận bờ cõi Mô-áp, Tiếng kêu la đến tận Ê-la-im, Tiếng kêu la đến tận Bê-e-ê-lim. Vì nước tại Đi-bôn đầy những máu Nhưng Ta còn đem thêm tai họa cho Đi-bôn nữa; Sư tử sẽ đến với những người Mô-áp thoát nạn, Và những người sót lại trong xứ. Hãy gửi cừu con Cho người cai trị vùng đất này, Từ Sê-la qua sa mạc, Đến núi con gái Si-ôn. Các con gái Mô-áp Tại khúc sông cạn Ạt-nôn Sẽ như đàn chim Tan tác vỡ tổ. “Hãy cố vấn, Hãy quyết định. Ngay giữa trưa, Hãy làm cho bóng mát như bóng tối nửa đêm. Xin che giấu những kẻ thoát nạn, Xin đừng phản bội kẻ tị nạn. Xin cho những người Mô-áp thoát nạn ở giữa các người. Xin cho họ trú ẩn khỏi mặt kẻ hủy diệt. Vì kẻ áp bức sẽ không còn nữa, Sự hủy diệt đã chấm dứt, Những kẻ xâm lược16:4 Nt: giày đạp đã biến mất khỏi đất.” Thế rồi một ngôi sẽ được lập trong tình yêu thương, Một người trong trại Đa-vít Sẽ ngồi trên ngai với lòng trung tín. Người sẽ đoán xét, tìm kiếm công bình Và nhanh nhẹn thi hành công chính. Chúng ta đã nghe về sự kiêu ngạo của Mô-áp, Nó kiêu ngạo là thể nào! Nó trịch thượng, kiêu ngạo và láo xược; Lời khoe khoang nó không ra gì! Cho nên dân Mô-áp than khóc; Mọi người đều than khóc cho Mô-áp.16:7 Ctd: Hãy để dân Mô-áp than khóc, mọi người hãy than khóc Hãy than thở, cực kỳ đau đớn, Vì bánh trái nho của Kiệt-ha-rê-sốt. Vì đồng ruộng của Hết-bôn tiêu điều; Vườn nho của Síp-ma cũng vậy. Vua chúa các nước Đã chặt các cành nho16:8 Ctd: nhánh nó đã làm vua chúa các nước ngã quỵ tốt, Mà cành đã từng vươn ra tận Gia-ê-xe, Lan ra sa mạc; Chồi nó đâm ra phía ngoài, Ra tận biển. Cho nên ta khóc như Gia-ê-xe khóc Cho vườn nho Síp-ma. Hỡi Hết-bôn; hỡi Ê-lê-a-lê, Ta đổ đầy nước mắt vì các ngươi. Vì tiếng reo hò trong mùa hái trái Và mùa gặt của các ngươi đã không còn.16:9 Ctd: tiếng reo hò chiến tranh đã đổ xuống trên… Niềm hân hoan, vui mừng vì đồng ruộng tươi tốt đã bị cất đi; Tiếng ca hát, reo hò trong vườn nho không còn nữa. Không ai đạp nho làm rượu tại máy ép nho. Ta đã làm cho tiếng hò reo im lặng. Cho nên lòng Ta vì Mô-áp thổn thức như đàn hạc, Tâm ta vì Kiệt-ha-rê-sốt cũng vậy. Lúc ấy dù Mô-áp lên nơi cao Thì chỉ mệt mỏi, Đến Nơi Thánh của nó để cầu nguyện Cũng sẽ vô ích. Đây là lời CHÚA đã phán về Mô-áp từ xưa. Nhưng nay CHÚA phán: “Trong ba năm, như số năm thuê một lao động, vinh quang của Mô-áp dù với cả số dân đông đúc, sẽ bị khinh bỉ. Số người sống sót sẽ rất ít và không ra gì!” Lời Tiên Tri Nghịch Đa Mách Lời tiên tri về Đa-mách: “Này, Đa-mách sẽ không còn là một thành nữa Nhưng sẽ trở nên một đống đổ nát. Các thành của A-rô-e sẽ bị hoang phế, Sẽ là nơi bày cừu nằm nghỉ Mà không sợ gì. Thành lũy của Ép-ra-im sẽ không còn; Vương quyền của Đa-mách cũng vậy. Dân sót của Sy-ri cũng sẽ giống như Vinh quang của con dân Y-sơ-ra-ên,” CHÚA Vạn Quân phán. “Vào ngày ấy, vinh quang của Gia-cốp sẽ tàn phai, Thân xác mập béo sẽ trở nên gầy còm. Nó sẽ như thợ gặt gom cây lúa Và dùng tay gặt bông lúa Và như người ta mót lúa Tại thung lũng Rê-pha-im. Nhưng lúa sót lại sẽ còn lại Như khi người ta rung cây ô-liu, Hai ba trái còn sót trên đầu cành cao nhất; Hoặc bốn năm trái trên cành có trái,” CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán. Vào ngày ấy, người ta sẽ nghĩ đến Đấng tạo ra mình; Mắt họ sẽ nhìn vào Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Họ sẽ không nghĩ đến các bàn thờ Là sản phẩm tay mình làm ra; Họ sẽ không nhìn đến các vật ngón tay mình chế ra, Dù là tượng Át-tạc-tê hay là các bàn thờ dâng hương.17:8 Một vài học giả cho rằng từ này chỉ về thần Baal-Hammon, thần mặt trời Vào ngày ấy, các thành vững chắc của chúng sẽ giống như những nơi bỏ hoang trong rừng hay trên đỉnh núi,17:9 LXX: dân Hê-vít và A-mô-rít là những nơi họ bỏ hoang vì con cái Y-sơ-ra-ên, sự hoang tàn sẽ xảy ra. Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời cứu rỗi của ngươi Và không nhớ vầng đá vững chắc của ngươi; Cho nên dù ngươi trồng vườn cây tươi tốt Và cành chiết từ giống ngoại quốc;17:10 Ctd: vườn lạc thú và cành chiết từ thần ngoại quốc; (thần Adonis hay Tammuz; thần phì nhiêu) Dù trong ngày ngươi trồng, ngươi làm cho nó mọc lên,17:11 Nt: rào giậu Vừa lúc ban mai khi ngươi gieo ngươi làm cho nó nở hoa, Nhưng trong ngày đau khổ và đau đớn Thì mùa màng cũng mất hết. Ôi, nhiều dân gầm thét Như biển cả gầm thét. Ôi, các dân gào lên Như sóng17:12 Nt: nước lớn gào thét. Các dân lao đi như nhiều sóng nước. Nhưng Ngài sẽ quở trách chúng và chúng bỏ chạy xa, Bị đuổi đi như trấu trong cơn gió ở trên núi; Như bụi17:13 Nt: cái gì lăn tròn trong trận bão. Vào buổi tối, kìa, có sự kinh hoàng; Trước rạng đông, chúng không còn nữa. Đây là phần của những kẻ bóc lột chúng ta Và là số phận của những kẻ cướp đoạt chúng ta. Lời Tiên Tri Truyền Cho Ê-thi-ô-bi Khốn cho đất có loài đập cánh vù vù, Là đất bên kia các sông của Ê-thi-ô-bi;18:1 Nt: cút, vùng thượng lưu sông Nile Nó sai sứ giả vượt biển, Đi bằng thuyền lau vượt trên mặt nước. Hỡi các đại sứ nhanh nhẹn, Hãy đi đến nước của người cao lớn, da mịn;18:2 LXX: đập tan và xé nát; Tg: cướp và bóc lột Đến một dân xa gần đều sợ; Một nước hùng cường18:2 Ctd: nói tiếng ngoại quốc và hay xâm lược, Là nước có các sông phân chia đất. Hỡi cả dân cư thế giới, Là người sống trên trái đất, Khi một dấu hiệu được dựng lên trên núi, Hãy nhìn Khi kèn18:3 Ctd: tù và thổi, Hãy nghe. CHÚA đã phán cùng tôi: “Ta sẽ yên lặng và xem xét từ nơi Ta ngự, Như hơi nóng trong ánh sáng mặt trời, Như đám sương trong sức nóng mùa gặt.” Vì trước mùa gặt, khi hoa đã hết, Trái nho đang chín, Ngài sẽ dùng liềm cắt các cành non, Chặt bỏ những cành rậm lá. Chúng sẽ cùng bị bỏ lại cho chim săn mồi trên núi, Cho thú rừng trên đất. Chim sẽ ăn chúng trong mùa hạ Và tất cả thú rừng trên đất sẽ ăn vào mùa đông. Vào lúc đó một dân cao lớn, da mịn, Là dân xa gần đều sợ; Một nước hùng cường và hay xâm lược, Là nước có các sông phân chia đất, dân đó sẽ đem dâng lễ vật cho CHÚA Vạn Quân, đem đến nơi danh CHÚA Vạn Quân ngự, tức là núi Si-ôn. Lời Tiên Tri Về Ai Cập Lời tiên tri về Ai Cập, Này, CHÚA cưỡi trên đám mây chớp nhoáng Đến Ai Cập. Các thần tượng tại Ai Cập đều run rẩy trước mặt Ngài Và lòng người Ai Cập đều tan chảy giữa họ. “Ta sẽ khuấy động người Ai Cập chống lại người Ai Cập, Anh em chống nhau; Lân cận nghịch cùng lân cận; Thành này chống thành kia, Vương quốc nọ19:2 LXX: tỉnh chống vương quốc kia. Người Ai Cập sẽ mất tinh thần.19:3 Nt: tinh thần người Ai Cập sẽ bị trống rỗng Ta sẽ phá hỏng mưu mô của chúng. Chúng sẽ cầu hỏi các thần tượng, Các đồng bóng và thầy bói. Ta sẽ giao dân Ai Cập vào tay Người chủ khắc nghiệt Và một vua bạo tàn sẽ cai trị chúng,” CHÚA Vạn Quân phán. Nước biển19:5 Một số học giả cho rằng người Ai Cập gọi sông Nile bằng biển sẽ cạn, Sông cũng cạn và khô. Các kênh đào sẽ trở nên hôi thối; Các sông ngòi của Ai Cập sẽ cạn dần và khô đi; Lau sậy đều khô héo. Cây cỏ dọc bờ sông, Tại cửa sông Và tất cả đồng ruộng bên bờ sông Sẽ bị khô, thổi bay đi và không còn gì cả. Những người đánh cá sẽ than vãn, Tất cả những kẻ câu cá trên sông sẽ than khóc Và những người thả lưới trên nước Sẽ mòn mỏi. Những kẻ làm vải gai tuyệt vọng Và những kẻ dệt vải trắng cũng vậy.19:9 Một văn bản cổ: trở nên xanh xao Những kẻ cột trụ của xứ sẽ bị đập tan, Tâm hồn của tất cả những người làm thuê sẽ đau đớn. Các hoàng tử19:11 Ctd: nhà lãnh đạo của Xô-an đều ngu ngốc, Các cố vấn khôn ngoan của Pha-ra-ôn chỉ đưa ra những lời khuyên ngu dại. Làm thế nào các ngươi có thể nói với Pha-ra-ôn: “Tôi là con một người thông thái, Con cháu của các vua thời xưa?” Thế thì các nhà thông thái của ngươi đâu? Chúng nó hãy nói cho ngươi, Hãy cho ngươi biết CHÚA Vạn Quân Đã có chương trình gì nghịch cùng Ai Cập? Các hoàng tử của Xô-an đã trở nên ngu dại, Các hoàng tử của Nốp đã bị lừa gạt. Những viên đá nền móng của các bộ tộc họ Đã làm cho Ai Cập lầm lạc. CHÚA đã đổ vào nó Một tinh thần lầm lẫn; Nó làm cho Ai Cập lầm lạc trong mọi việc mình làm Như một người say đi nghiêng ngả và mửa. Sẽ chẳng có ai làm được gì cho Ai Cập cả, Dù là đầu hay đuôi, cành dương hay cây sậy. Vào ngày ấy, người Ai Cập sẽ giống như đàn bà, run rẩy, sợ hãi trước cánh tay của CHÚA Vạn Quân giơ lên nghịch cùng họ. Bấy giờ đất Giu-đa sẽ trở nên sự kinh hoàng cho người Ai Cập. Đất ấy được nhắc đến thì mọi người đều sợ hãi vì chương trình mà CHÚA Vạn Quân đã định nghịch cùng Ai Cập. Ai Cập, A-si-ri Và Y-sơ-ra-ên Được Phước Vào ngày ấy năm thành trong đất Ai Cập sẽ nói tiếng Ca-na-an và thề trung thành với CHÚA Vạn Quân. Một trong các thành này gọi là thành hủy diệt.19:18 Môt vài văn bản cổ khác, văn bản cổ Qumran, bản dịch cổ Tg, Vg: thành mặt trời Vào ngày ấy sẽ có một bàn thờ cho CHÚA ở giữa nước Ai Cập và một đài kỷ niệm19:19 Nt: cột trụ cho CHÚA tại nơi biên giới nước ấy. Đó là dấu chứng cho CHÚA Vạn Quân tại nước Ai Cập. Khi19:20 Ctd: vì họ kêu cầu cùng CHÚA vì bị áp bức thì Ngài sẽ sai đến một đấng giải cứu để bênh vực và giải cứu họ. CHÚA sẽ làm cho người Ai Cập biết Ngài, vào ngày ấy người Ai Cập sẽ biết CHÚA. Họ sẽ thờ phượng Ngài bằng sinh tế, tế lễ thiêu; họ sẽ khấn hứa với CHÚA và hoàn thành các lời hứa ấy. CHÚA sẽ đánh Ai Cập, đánh rồi chữa lành và họ sẽ trở lại cùng CHÚA; Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của họ và chữa lành cho. Vào ngày ấy, sẽ có một xa lộ từ Ai Cập đến A-si-ri. Người A-si-ri sẽ đến Ai Cập và người Ai Cập sẽ đến A-si-ri; Người Ai Cập sẽ cùng với người A-si-ri thờ phượng CHÚA.19:23 Không có từ CHÚA (hiểu ngầm) Vào ngày ấy Y-sơ-ra-ên sẽ là một phần ba cùng với Ai Cập và A-si-ri, làm nguồn phước trên trái đất; là ba nước CHÚA Vạn Quân ban phước cho và phán: “Phước cho dân ta là Ai Cập, công việc của tay ta là A-si-ri và di sản của ta là Y-sơ-ra-ên.” Lời Tiên Tri Nghịch Ai Cập Và Ê-thi-ô-bi Vào năm Sa-gôn, Vua A-si-ri sai thống tướng đến Ách-đốt, tấn công và chiếm lấy thành. Lúc ấy, lời của CHÚA phán qua I-sa, con trai A-mốt rằng: “Hãy đi, cởi áo tang chế khỏi ngươi và cởi dép khỏi chân ngươi.” I-sa làm như thế, người đi mình trần và chân không. CHÚA cũng phán: “Như tôi tớ Ta là I-sa đã đi mình trần và chân không trong ba năm20:3 Ctd: là dấu và điềm trong ba năm thì đây là dấu và điềm nghịch cùng Ai Cập và Ê-thi-ô-bi. Như vậy, Vua A-si-ri sẽ bắt tù binh Ai Cập và kẻ lưu đày Ê-thi-ô-bi, cả trẻ lẫn già đều đi mình trần, chân không, mông trần; một sự nhục nhã cho Ai Cập. Bấy giờ, chúng nó là những người hy vọng nơi Ê-thi-ô-bi và kiêu hãnh về Ai Cập sẽ mất tinh thần và bối rối. Vào ngày ấy, những người sống dọc bờ biển này sẽ nói rằng: ‘Kìa dân tộc mà chúng ta tin cậy và chạy đến nhờ giải cứu khỏi vua A-si-ri đã bị như thế thì làm sao chúng ta trốn thoát được?’ ” Lời Tiên Tri Về Ba-by-lôn Và Đồng Minh Lời tiên tri về đồng hoang bên cạnh biển. Như cơn gió lốc càn quét vùng đất phía nam,21:1 Nt: Nê-ghép: vùng phía nam Giu-đê Nó đến từ đồng hoang, Từ miền đất kinh hoàng. Tôi được báo một khải tượng hãi hùng: Kẻ phản bội đã phản bội; kẻ hủy diệt đã hủy diệt. Hỡi người Ê-lam hãy tiến lên, hỡi người Mê-đi hãy bao vây. Ta sẽ làm cho mọi tiếng than vãn nó gây ra chấm dứt. Cho nên lưng tôi đầy đau đớn; Cơn quặn thắt chiếm lấy tôi như cơn quặn thắt khi sinh đẻ. Tôi ngã quỵ khi nghe, Tôi kinh hoàng khi thấy. Lòng tôi bối rối, Sự khủng khiếp đổ xuống tôi, Buổi hoàng hôn mà tôi mơ ước Đã làm cho tôi run rẩy. Người ta sửa soạn bữa tiệc, Trải thảm,21:5 Một số bản dịch cổ: đặt người canh gác Ăn và uống. Hỡi các hoàng tử, hãy đứng lên, Hãy xức dầu cho thuẫn của các ngươi. CHÚA phán với tôi rằng: “Hãy đi, đặt một người canh gác, Để người báo cáo điều gì mình thấy. Khi nó thấy kỵ binh, Từng cặp cưỡi ngựa, Cưỡi lừa, Cưỡi lạc đà Thì phải chú ý Lắng nghe thật kỹ.” Người canh gác21:8 Nt: sư tử. LXX, Syr và Qumran: người canh gác gào lên: “Lạy Chúa, tôi đứng trên vọng canh suốt ngày, Tôi ở tại trạm canh suốt đêm. Kìa, nó đến đây rồi. Người kỵ binh, Từng cặp cưỡi ngựa. Nó đáp lời và nói: ‘Ba-by-lôn đã sụp đổ, đã sụp đổ. Tất cả tượng các thần của nó Đã đổ nát trên đất.’ ” Hỡi những kẻ21:10 Nt: hạt lúa bị đập. Ctd: Hỡi những hạt lúa bị đập và con của sân đạp lúa bị chà đạp và sàng sẩy của tôi, Những điều ta nghe Từ CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên Thì ta loan báo cùng các ngươi. Lời Tiên Tri Nghịch Cùng Đu-ma Và A-ra-bia Lời tiên tri về Đu-ma. Từ Sê-i-rơ có tiếng gọi tôi: “Người canh ơi, đêm còn dài không? Người canh ơi, đêm còn dài không?” Người canh đáp lời: “Buổi sáng sẽ đến, và đêm cũng đến, Nếu muốn hỏi, hãy hỏi đi. Hãy trở lại, hãy đến.” Lời tiên tri về A-ra-bia. Hỡi đoàn thương gia Đê-đan, Các người sẽ trọ qua đêm trong các bụi cây A-ra-bia. Hãy đem nước cho người khát, Hỡi dân cư tại Thê-ma, Hãy đem bánh đón người tị nạn. Vì họ chạy trốn gươm đao, Trốn gươm tuốt trần, Trốn cung giương lên, Trốn chiến tranh kinh khiếp. CHÚA đã phán cùng tôi rằng: “Trong vòng một năm, như các năm của một người làm thuê, tất cả vinh quang của Kê-đa sẽ chấm dứt. Những người sót lại trong số những dũng sĩ cầm cung của Kê-đa sẽ rất ít.” Vì CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán. Lời Tiên Tri Về Giê-ru-sa-lem Lời tiên tri về thung lũng khải tượng. Này, có điều gì xảy ra Mà tất cả các ngươi đều leo lên mái nhà vậy? Một thành đầy tiếng la hét, ồn ào, Một thành vui vẻ? Người chết của các ngươi không phải chết vì gươm, Cũng chẳng phải chết nơi chiến trận. Tất cả những người cai trị các ngươi đều cùng nhau chạy trốn; Họ bị bắt trói mà không cần đến một cây cung.22:3 Ctd: không có lấy một cây cung Tất cả những kẻ người ta tìm được Đều cùng bị bắt trói dù họ đã trốn đi xa.22:3 Nt: từ xa họ đã chạy trốn Cho nên tôi bảo: “Đừng nhìn tôi, Hãy để tôi khóc lóc cay đắng. Đừng cố gắng an ủi tôi Về sự hủy diệt của con gái dân tôi.” CHÚA Vạn Quân đã định một ngày Bối rối, chà đạp và nổi loạn Nơi thung lũng khải tượng; Các tường thành đổ nát, Tiếng kêu cứu đến tận núi. Ê-lam mang giỏ tên, Có xe chiến mã và kỵ binh. Ki-rơ mở thuẫn. Các thung lũng tốt đẹp nhất của ngươi sẽ đầy xe chiến mã Và kỵ binh dàn trận tại trước cổng thành. Ngài đã lấy đi sự phòng thủ Giu-đa. Vào ngày ấy các ngươi trông vào Vũ khí nơi nhà kho22:8 Nhà kho trong khuôn viên đền thờ có nhiều cây cối trong rừng. Các ngươi thấy thành Đa-vít Có nhiều kẽ nứt Nên trữ nước Từ ao dưới. Các ngươi đếm nhà tại Giê-ru-sa-lem Rồi phá nhà cửa để củng cố tường thành. Các ngươi xây hồ chứa giữa hai tường thành Để chứa nước ao cũ Nhưng không trông vào đấng đã làm ra nó, Không nhìn vào đấng đã trù hoạch việc đó từ xưa. Vào ngày ấy, CHÚA Vạn Quân Kêu gọi các ngươi Hãy khóc lóc, than vãn, Cạo đầu và mặc đồ tang chế. Nhưng kìa, các ngươi vui mừng, hân hoan, Giết bò, mổ cừu, Ăn thịt, uống rượu. “Chúng ta hãy ăn, uống Vì ngày mai chúng ta sẽ chết.” CHÚA Vạn Quân bày tỏ vào tai tôi: “Tội này sẽ không được tha cho đến ngày các ngươi chết,” CHÚA Vạn Quân phán. CHÚA Vạn Quân phán: “Hãy đến, đi đến cùng người quản gia kia,22:15 ý nghĩa không rõ. Có thể là thủ tướng Là Sép-na, người quản trị cung điện. Ngươi có gì ở đây? Ngươi có ai ở đây Mà ngươi đục cho mình một ngôi mộ ở đây? Ngươi đục cho mình một ngôi mộ ở trên cao, Đẽo cho mình một chỗ trong vầng đá? Này, như một người sức mạnh, CHÚA sẽ ném ngươi đi một cách mạnh mẽ Và nắm cánh tay ngươi. Ngài sẽ cuộn ngươi lại thành cuốn, như quả bóng Ném vào vùng đất mênh mông. Ngươi sẽ chết ở đó, Là nơi có các xe chiến mã vinh quang của ngươi, Là sự nhục nhã cho nhà chủ ngươi. Ta sẽ cách chức ngươi Và truất ngươi khỏi địa vị ngươi. Vào ngày ấy Ta sẽ gọi tôi tớ Ta là Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia. Ta sẽ lấy áo ngươi mặc cho người, lấy đai ngươi thắt cho người, trao quyền của ngươi vào tay người. Người sẽ là cha của cư dân Giê-ru-sa-lem và nhà Giu-đa. Ta sẽ đặt chìa khóa nhà Đa-vít trên vai người; người sẽ mở thì không ai đóng được và đóng thì không ai mở được. Ta sẽ đóng người như cái chốt vào nơi chắc chắn; và người sẽ trở nên một ngôi vinh quang cho nhà cha mình. Người ta sẽ treo trên người tất cả vinh quang22:24 Ctd: sức nặng của nhà cha người, từ con cháu dòng dõi họ, cả những đồ đựng bé nhỏ; từ chén đất đến tất cả các bình. Vào ngày ấy,” CHÚA Vạn Quân phán: “Cái chốt đóng ở nơi chắc chắn sẽ long; nó bị chặt bỏ và rớt xuống; gánh nặng treo trên nó sẽ bị chặt đứt,” vì CHÚA phán vậy. Lời Tiên Tri Nghịch Ty-rơ Lời tiên tri về Ty-rơ: Hỡi các tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc Vì nó đã bị hủy phá Không còn nhà cửa hay hải cảng. Từ vùng đất Kít-tin23:1 Cyprus Người ta đã nghe tiếng đồn.23:1 Nt: được bày tỏ cho họ Hãy im lặng, hỡi dân cư hải đảo, Hỡi các thương nhân ở Si-đôn, Là nơi đầy khách vượt biển.23:2 Nt: những người vượt biển đầy ngươi Trên các biển lớn, Nguồn lợi của ngươi là hạt giống từ Si-hô, Mùa màng của sông Ninh. Ngươi là thị trường23:3 Ctd: thương nhân của các nước. Hỡi Si-đôn, hãy hổ thẹn vì biển23:4 Yam: cũng có thể là thần biển của người Ca-na-an đã nói, Thành lũy của biển cả đã tuyên bố: “Ta không đau đẻ cũng không sinh con, Ta không nuôi con trai23:4 Ctd: thanh niên… thiếu nữ cũng không dưỡng con gái.” Khi tin tức đến Ai Cập, Người ta sẽ đau khổ khi nghe tin tức về Ty-rơ. Hãy chạy qua Ta-rê-si.23:6 Tây-ban-nha Hỡi dân cư hải đảo, hãy than khóc. Có phải đây là thành vui vẻ của các ngươi không? Là thành có từ xa xưa, Thành đã gửi người Đi xa lập nghiệp. Ai là người đã định điều này nghịch cùng Ty-rơ? Là thành ban phát các mão miện; Thành có thương nhân là các hoàng tử; Thành có các nhà buôn được tôn trọng khắp đất. CHÚA Vạn Quân đã định như vậy, Để làm ô uế sự kiêu ngạo của mọi sự vinh quang Và làm nhục mọi kẻ được tôn trọng trên đất. Hỡi con gái Ta-rê-si, Hãy tràn qua đất23:10 Nt: không rõ nghĩa. LXX: cày đất ngươi ngươi như sông Ninh, Không còn hải cảng cho ngươi.23:10 Nt: không rõ nghĩa. Ctd: không còn giới hạn Cánh tay Ngài đã giương lên trên biển, Ngài làm các vương quốc rúng động. CHÚA đã ra lệnh về Ca-na-an Để hủy diệt các đồn lũy của nó. Ngài phán: “Ngươi sẽ chẳng được vui mừng nữa, Hỡi con gái đồng trinh tại Si-đôn bị áp bức, Hãy đứng dậy, chạy qua Kít-tin, Ở đó ngươi cũng không được bình an đâu.” Hãy xem đất người Canh-đê,23:13 hay: Ba-by-lôn Dân này không là gì cả. Người A-si-ri đã làm cho nó Thành chỗ ở của thú rừng; Chúng dựng tháp vây thành; Chúng cướp sạch Và làm cho các lâu đài hoang tàn.23:13 Câu này ý nghĩa không rõ. Có nhiều cách dịch khác nhau Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc Vì thành lũy các ngươi đã bị hủy diệt. Lúc ấy thành Ty-rơ sẽ bị quên lãng trong bảy mươi năm, như năm tháng của một vua. Mãn bảy mươi năm, thành Ty-rơ sẽ như bài hát của một gái điếm. “Hỡi cô điếm đã bị lãng quên, Hãy lấy đàn, đi khắp thành. Hãy đàn thật hay, hát nhiều bài hát, Để người ta nhớ đến mày.” Mãn bảy mươi năm CHÚA sẽ thăm viếng Ty-rơ và nó trở lại nghề cũ,23:17 Nt: được mướn buôn hương23:17 làm điếm với tất cả các nước trên đất. Nhưng hàng hóa và tiền công của nó sẽ được để riêng ra cho CHÚA, không tích trữ cũng không cất giấu. Hàng hóa ấy sẽ cung cấp thực phẩm dồi dào và quần áo đẹp đẽ cho những người ở trước mặt CHÚA. Sự Phán Xét Quả Đất Này CHÚA sẽ tàn phá trái đất Và làm cho nó hoang tàn. Ngài sẽ bóp méo mặt đất Và làm dân cư tan lạc. Thầy tế lễ cũng như dân chúng, Tôi trai cũng như ông chủ, Tớ gái cũng như bà chủ, Người mua cũng như kẻ bán, Kẻ cho mượn cũng như người mượn, Chủ nợ cũng như người thiếu nợ; Quả đất sẽ bị tàn phá, tan nát, Bị cướp bóc và chiếm đoạt. CHÚA đã phán lời này. Quả đất sẽ bị khô hạn và tàn lụi, Thế giới mòn mỏi và hoang tàn, Những kẻ được tôn trọng trên đất mòn mỏi. Quả đất bị dân cư làm ô uế;24:5 Ctd: ô nhiễm Vì họ không tuân luật, Vi phạm điều lệ, Phạm giao ước đời đời. Cho nên sự rủa sả đã ăn nuốt đất, Dân cư phải mắc tội. Cho nên dân cư trên đất bị thiêu hủy, Chỉ có ít người còn sót lại. Rượu mới khô cạn, cây nho héo mòn, Mọi tấm lòng vốn vui tươi đều than thở. Tiếng trống vui vẻ đã dứt, Tiếng vui nhộn đã ngừng, Tiếng đàn vui vẻ đã tắt. Người ta không còn uống rượu ca hát, Rượu mạnh trở nên đắng cho người uống. Thành rối loạn đã sụp đổ, Mọi nhà đều đóng cửa, không ai vào được. Người ta kêu la trên đường phố để tìm rượu, Mọi sự hân hoan trở nên tối tăm, Mọi sự vui vẻ trên đất biến mất. Trong thành chỉ còn tiêu điều, Cổng thành bị đập phá tan nát. Các dân trên đất sẽ như vậy, Sẽ như cây ô-liu bị rung; Như nho mót sau khi Mùa hái nho đã hết. Họ sẽ cất tiếng ca hát vui mừng, Từ biển cả24:14 Ctd: miền tây. Biển ở phía tây nước Do Thái họ sẽ tung hô sự uy nghiêm của CHÚA. Cho nên hỡi người ở phương đông, hãy tôn vinh CHÚA. Hỡi người ở các hải đảo hãy tôn vinh danh CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên Từ đầu cùng trái đất chúng tôi nghe những bài hát ca ngợi: “Hãy tôn vinh Đấng Công Chính.” Nhưng tôi nói: “Tôi yếu mòn, tôi yếu mòn, Khốn nạn cho tôi. Những kẻ phản bội, Những kẻ phản bội phản trắc lắm.” Hỡi dân cư trên đất, kinh hoàng, Hầm hố và bẫy lưới đang chờ đợi các ngươi. Người nào trốn thoát khi nghe tiếng kinh hoàng Sẽ rơi xuống hố. Người trèo lên miệng hố Sẽ bị mắc bẫy Vì các cửa sổ trên trời đều mở, Các nền của đất đều rung chuyển. Quả đất bị vỡ tan tành; Đất bị nứt rạn, Đất bị rung chuyển dữ dội. Đất nghiêng ngả như người say; Lắc lư như căn chòi tranh. Tội lỗi nặng trĩu trên đất; Nó sẽ sụp đổ và không dậy được nữa. Vào ngày ấy CHÚA sẽ hình phạt Các cơ binh trên trời Và các vua chúa của loài người dưới đất. Họ sẽ bị tập trung lại Như tù binh dưới hầm sâu Và bị nhốt trong ngục. Sau nhiều ngày họ sẽ bị hình phạt. Mặt trăng sẽ bối rối, mặt trời sẽ hổ thẹn CHÚA Vạn Quân sẽ cai trị Trên núi Si-ôn tại Giê-ru-sa-lem Một cách vinh quang trước mặt các trưởng lão.24:23 LXX: sẽ được tôn vinh trước mặt các trưởng lão Ca Ngợi Vì Được Giải Thoát Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tôn vinh Ngài, ca ngợi danh Ngài. Vì Ngài đã làm những việc kỳ diệu Cách hoàn toàn thành tín, Là những việc đã định từ xưa. Vì Ngài đã làm cho thành trở nên một đống đất, Thành lũy kiên cố trở nên đổ nát, Dinh thự của người ngoại quốc không còn là thành nữa, Nó sẽ chẳng bao giờ được xây cất trở lại. Cho nên dân tộc hùng cường sẽ tôn vinh Ngài, Thành của các nước bạo ngược sẽ kính sợ Ngài. Vì Ngài là thành tín cho kẻ nghèo, Là thành trì cho kẻ khốn khó trong cơn gian nan của họ; Là nơi trú ẩn khỏi cơn bão tố, Là bóng mát tránh cơn nóng cháy Khi hơi thở của kẻ bạo ngược Như bão tố thổi vào tường thành, Như sức nóng trong sa mạc. Ngài làm tan tiếng huyên náo của người ngoại quốc Như sức nóng dưới bóng mát của đám mây; Tiếng hát của kẻ bạo ngược im bặt. Tại núi này, CHÚA Vạn Quân sẽ ban cho mọi dân tộc Một tiệc yến béo bổ, Một tiệc yến với rượu ngon; Thịt béo với tủy; rượu ngon tinh khiết. Tại núi này, Ngài sẽ hủy diệt Cái màn che mặt phủ trên tất cả các dân tộc, Tấm khăn che trên khắp các nước. Ngài sẽ hủy diệt sự chết đến đời đời. CHÚA sẽ lau ráo nước mắt Trên mọi khuôn mặt; Ngài sẽ cất đi sự nhục nhã của dân Ngài Trên toàn trái đất. CHÚA đã phán vậy. Vào ngày ấy người ta sẽ nói rằng: “Kìa, đây là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng tôi đã trông đợi Ngài để Ngài cứu rỗi chúng tôi. Đây là CHÚA mà chúng ta đã trông đợi, Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.” Vì tay CHÚA sẽ đặt trên núi này, Nhưng Mô-áp sẽ bị chà đạp tại chỗ nó25:10 Ctd: dưới chân Ngài Như rơm rạ bị chà đạp nơi hố phân.25:10 Nt: madmena: có thể là tên của một làng Mô-áp Dù họ giương tay Như người bơi lội dang tay để bơi; Ngài sẽ hạ sự kiêu ngạo của nó xuống Dù tay nó khéo léo.25:11 không rõ nghĩa. Ctd: dù tay nó vùng vẫy Những nơi cao, kiên cố trên thành ngươi, Ngài sẽ phá đổ, sẽ hạ xuống, Ném xuống đất, Xuống tận bụi đất. Bài Ca Chiến Thắng Vào ngày ấy, tại đất Giu-đa người ta sẽ hát bài ca này: Chúng ta có thành vững chắc, Ngài dấy sự cứu rỗi Làm thành làm lũy.26:1 Ctd: Ngài làm sự cứu rỗi như thành như lũy nó Hãy mở các cổng Để một nước công chính, Là nước giữ đức tin có thể vào. Người nào có tâm trí kiên định, Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn26:3 Nt:… bình an—bình an… Vì người tin cậy nơi Ngài. Hãy tin cậy nơi CHÚA đời đời, Vì trong CHÚA,26:4 Nt: yah chính CHÚA là vầng đá muôn đời. Vì Ngài đã hạ thấp những cư dân nơi cao cả, Phá đổ thành kiêu kỳ,26:5 Ctd: đồ sộ (theo nghĩa vật chất) Phá đổ xuống đất, Ném nó xuống tận bụi đất; Bị chà đạp dưới chân, Là chân của những người khốn cùng, Bước chân của những người thiếu thốn. Con đường của người công chính là ngay thẳng,26:7 Ctd: bằng phẳng Lạy Đấng Ngay Thẳng, Ngài làm con đường của người công chính suôn sẻ. Thật vậy, trên con đường đoán xét của Ngài, lạy CHÚA, Chúng tôi trông đợi Ngài. Linh hồn chúng tôi khao khát danh Ngài Và sự kỷ niệm Ngài. Ban đêm linh hồn tôi khao khát Ngài, Phải, ban mai,26:9 Nt: asahareka có ý: thức dậy sớm để tìm kiếm; không cần phải sửa từ begirbi tâm linh tôi tìm kiếm Ngài. Vì khi Ngài đoán xét trái đất Thì dân cư thế giới học sự công chính. Dù được ơn, kẻ ác Vẫn không học sự công chính, Ở trên đất ngay thẳng nó vẫn hành động gian ác Và không thấy sự uy nghiêm của CHÚA. Lạy CHÚA, tay Ngài đã giương lên Nhưng chúng nó vẫn không thấy. Dầu vậy để chúng nó sẽ hổ thẹn khi thấy sự nhiệt thành của Ngài đối với dân Ngài. Thật vậy, lửa sẽ thiêu nuốt kẻ thù của Ngài. Lạy CHÚA, Ngài lập sự bình an cho chúng tôi. Vì tất cả những gì chúng tôi thực hiện, Ngài đã làm cho chúng tôi. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi. Ngoài Ngài có các Chúa khác cũng đã từng cai trị chúng tôi, Nhưng chúng tôi ghi nhận một mình danh Ngài. Họ đã chết, không còn sống nữa, Bóng ma sẽ không dậy được. Thật vậy Ngài sẽ trừng phạt và hủy diệt chúng, Ngài đã quét sạch tất cả kỷ niệm của chúng nó. Lạy CHÚA, Ngài gia tăng dân tộc này, Lạy CHÚA, Ngài gia tăng dân tộc này. Ngài được vinh quang. Ngài mở mang mọi bờ cõi của đất nước. Lạy CHÚA, trong khi sầu khổ họ tìm kiếm Ngài, Họ thì thầm lời cầu khẩn26:16 Nt: không rõ nghĩa Khi Ngài trừng phạt họ. Như người đàn bà mang thai sắp sinh, Người quặn thắt, kêu la trong cơn đau đớn, Lạy CHÚA, chúng tôi cũng vậy vì cớ Ngài.26:17 Nt: từ mặt Ngài Chúng tôi đã có mang, chúng tôi quặn thắt Nhưng chúng tôi sinh ra gió. Chúng tôi không đem lại sự cứu rỗi trên đất, Và cũng không có cư dân26:18 Nt: ngã, rơi trên thế gian sa ngã. Những kẻ chết của ngươi sẽ sống, Các xác chết của ta sẽ sống lại. Hỡi những kẻ ở trong bụi đất, Hãy thức dậy và vui mừng ca hát. Vì sương của người là sương ban mai,26:19 Nt: ánh sáng Và đất sẽ thả ra những âm hồn.26:19 Nt: rơi, ngã (ý nghĩa câu này không rõ) Hỡi dân ta, hãy đi, vào phòng ngươi, Đóng cửa lại sau ngươi; Hãy ẩn núp ít lâu Cho đến khi cơn thịnh nộ đã qua. Vì kìa, CHÚA từ chỗ Ngài đến Để trừng phạt dân cư trên đất vì tội lỗi họ. Bấy giờ đất sẽ bày ra các vụ đổ máu, Nó không che giấu những người bị giết nữa. Sự Giải Cứu Y-sơ-ra-ên Vào ngày ấy, CHÚA sẽ dùng gươm cứng, Lớn và mạnh để trừng phạt: Lê-vi-a-than, là con rắn lanh lẹ, Phạt Lê-vi-a-than, là con rắn uốn khúc. Ngài sẽ giết con rồng dưới biển. Vào ngày ấy “Hãy hát về một vườn nho sinh rượu.27:2 Một số văn bản cổ: thích thú Chính Ta, CHÚA là Đấng canh giữ nó, Ta thường xuyên tưới nước. Ta sẽ canh giữ nó ngày đêm Kẻo có người phá hại chăng. Ta không nóng giận. Nhưng nếu nó chỉ sinh chà chuôm và gai gốc cho Ta, Ta sẽ ra trận nghịch chúng nó, Ta sẽ thiêu đốt chúng nó cùng với nhau. Trừ phi chúng nó nhờ Ta bảo vệ, Hãy làm hòa với Ta, Hãy làm hòa với Ta.” Trong những ngày đến, Gia-cốp sẽ đâm rễ, Y-sơ-ra-ên sẽ nẩy mầm và trổ hoa; Trái đầy trên khắp thế giới. Có phải CHÚA đã đánh chúng Như Ngài đã đánh kẻ đánh chúng không? Hay chúng có bị giết Như những kẻ đã giết hại chúng bị giết không? Cùng một cách ấy27:8 Nt: không rõ nghĩa. LXX: bởi chiến tranh Ngài bằng lòng27:8 Ctd: tranh đấu để cho chúng nó bị lưu đày. Ngài dùng ngọn gió mạnh dời chúng đi Trong ngày gió đông thổi. Cho nên, nhờ điều này mà tội của Gia-cốp sẽ được tha; Và đây sẽ là tất cả kết quả sự xóa bỏ tội lỗi nó đi Khi nó làm cho tất cả đá bàn thờ Như đá vôi bị đập nát; Không còn tượng Át-tạc-tê Hay bàn thờ dâng hương đứng vững. Vì thành bền vững đã trở nên hoang vắng, Nơi định cư đã bị bỏ hoang và quên lãng như sa mạc. Ở đó bò tơ ăn cỏ; Ở đó nó nằm Và gặm các cành cây. Khi cành khô gãy; Các phụ nữ đến lấy mà nhóm lửa. Vì dân này không hiểu biết Nên Đấng làm nên chúng không thương xót Và Đấng tạo ra chúng không ban ơn cho. Vào ngày ấy CHÚA sẽ đập lúa từ sông Ê-phơ-rát27:12 Nt: sông đến suối Ai Cập; hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ được thu nhặt từng người một. Vào ngày ấy, có tiếng kèn lớn thổi lên; những kẻ thất lạc trên đất A-si-ri và những kẻ bị lưu đày trên đất Ai Cập sẽ đến thờ phượng CHÚA trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem. Lời Cảnh Cáo Vương Quốc Phía Bắc Khốn cho vòng hoa kiêu ngạo của những người Ép-ra-im say sưa; Khốn cho đóa hoa tàn phai; là sự vinh quang hoa mỹ Ở trên đầu thung lũng28:1 Ge (thung lũng) có thể là biến dạng của Gee (kiêu ngạo). Ctd: trên đầu những kẻ kiêu ngạo thừa mứa phì nhiêu Của những người say rượu. Này, CHÚA sai một kẻ mạnh mẽ và dữ dội Như giông tố mưa đá, như cơn gió tàn phá, Như giông tố nước lớn tràn ngập. Ngài lấy tay28:2 Ctd: dữ dội ném nó xuống đất. Vòng hoa kiêu ngạo của những người Ép-ra-im say sưa Sẽ bị chà đạp dưới chân. Đóa hoa tàn phai, sự vinh quang hoa mỹ Ở trên đầu thung lũng phì nhiêu Sẽ giống như trái vả chín trước mùa hạ. Ngay khi người ta thấy nó và tay vừa hái Thì đã nuốt ngay. Vào ngày ấy CHÚA Vạn Quân Sẽ là vòng hoa vinh quang, Vương miện xinh đẹp Cho những người còn sót lại của dân Ngài. Là thần công bình Cho người ngồi trên tòa xét xử, Là sức mạnh Cho những người đẩy lui trận chiến tại cửa thành. Nhưng những người ấy lảo đảo28:7 Nt: cuộn vì rượu nho, Nghiêng ngả vì rượu mạnh. Thầy tế lễ và tiên tri đều lảo đảo vì rượu mạnh; Họ bị rượu nho nuốt đi, Bị rượu mạnh làm cho nghiêng ngả; Họ lảo đảo khi thấy khải tượng Và vấp ngã trong khi xét xử. Thật vậy, người ta ói mửa đầy cả bàn tiệc, Không có chỗ nào sạch. “Ngài sẽ dạy kiến thức cho ai? Ngài sẽ giải thích sứ điệp cho ai? Có phải cho trẻ con vừa dứt sữa, Vừa rời vú mẹ chăng? Vì: Lệnh này đến lệnh nọ, lệnh nọ đến lệnh kia; Thước đo này đến thước đo nọ, thước đo nọ đến thước đo kia. Một chút chỗ này, một tí chỗ kia.” Thật vậy, Ngài sẽ dùng môi miệng lắp bắp Và ngôn ngữ xa lạ nói với dân này. Ngài phán với họ: “Đây là nơi yên nghỉ, hãy để cho kẻ mệt mỏi yên nghỉ; Đây là nơi yên tĩnh” Nhưng chúng nó không nghe. Nên lời CHÚA với họ sẽ là: Lệnh này đến lệnh nọ, lệnh nọ đến lệnh kia; Thước đo này đến thước đo nọ, thước đo nọ đến thước đo kia. Một chút chỗ này, một tí chỗ kia Để chúng nó đi tới và ngã ngửa, Bị đánh tan, bị sập bẫy và bị bắt. Cho nên, hãy nghe lời của CHÚA. Hỡi những người chế nhạo, Những người cai trị dân này tại Giê-ru-sa-lem. Vì các ngươi nói rằng: “Chúng ta đã kết ước với sự chết, Chúng ta đã có hợp đồng với Âm phủ.28:15 Nt: Shê-ôn Khi tai họa lớn lao càn quét Thì nó sẽ không đụng đến chúng ta, Vì chúng ta dùng sự gian dối để trú ẩn Và sự lừa đảo để trốn tránh.” Cho nên CHÚA phán thế này: “Này, Ta đặt tại Si-ôn một tảng đá, Tảng đá thử nghiệm, Là đá góc nhà quí báu, cho một nền móng vững chắc Để ai tin cậy sẽ không hốt hoảng. Ta sẽ lấy sự công bình làm thước đo Và sự công chính làm dây chuẩn. Mưa đá sẽ quét sạch nơi trú ẩn gian dối Và nước sẽ tràn ngập chỗ trốn tránh. Bây giờ giao ước của các ngươi với sự chết sẽ bị hủy bỏ, Hợp đồng của các ngươi với Âm phủ sẽ không còn hiệu lực. Khi tai họa lớn lao càn quét Thì ngươi sẽ bị nó chà đạp. Mỗi khi tai họa đến, nó sẽ bắt lấy các ngươi. Cứ sáng này đến sáng khác, ban ngày cũng như ban đêm, Tai họa sẽ đến. Hiểu được sứ điệp này Sẽ là một sự kinh hoàng.” Vì giường quá ngắn không thể nằm duỗi chân, Chăn quá nhỏ không thể quấn quanh mình. CHÚA sẽ đứng lên như tại núi Phê-ra-xim, Sẽ nổi giận như tại thung lũng Ga-ba-ôn Để làm công việc Ngài, là công việc lạ lùng; Để thực hiện công tác Ngài, là công tác không quen. Cho nên bây giờ, chớ khinh lờn, E xiềng xích các ngươi sẽ nặng hơn chăng. Vì ta có nghe từ CHÚA Vạn Quân Lệnh hủy diệt cả đất. Hãy lắng tai nghe tiếng ta, Hãy chú ý nghe lời ta. Có phải người cày để gieo giống cứ cày mỗi ngày không? Có phải người cứ vỡ đất và bừa mãi sao? Chẳng phải khi đã san bằng mặt đất Thì người rải hạt thìa là và gieo thìa là đen28:25 Ctd: cây thìa là Ai Cập sao? Chẳng phải người trồng lúa mì trên luống, Lúa mạch trên chỗ nó Và đại mạch trên luống nó sao? Ấy là Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho người Và dạy cho người đúng cách. Vì người ta không dùng búa mà đập thìa là, Hay dùng bánh xe mà cán thìa là đen Nhưng thìa là thì đập bằng que Và thìa là đen thì bằng gậy. Lúa mì được xay ra để làm bánh Chứ không đập mãi. Dù bánh xe hay ngựa cán trên lúa Cũng không nghiền nát. Điều này cũng đến từ CHÚA Vạn Quân. Kế hoạch của Ngài thật kỳ diệu, sự khôn ngoan của Ngài là vĩ đại. Lời Cảnh Cáo Giê-ru-sa-lem Khốn cho A-ri-ên, A-ri-ên, Là thành Đa-vít đã đóng trại. Năm này đến năm nọ cứ thêm lên;29:1 Ctd: thêm cho năm này một năm nữa Cứ để cho lễ hội diễn ra. Nhưng ta sẽ làm cho A-ri-ên buồn thảm; Sẽ có khóc lóc, than vãn; Với ta nó vẫn sẽ là A-ri-ên.29:2 Nt: A-ri-ên. Từ này đồng âm với “bàn thờ dâng tế lễ”. Xem Êxê 43:15 Ta sẽ đóng trại bao vây29:3 LXX: như Đa-vít ngươi, Lập đồn chống ngươi Và đắp lũy chung quanh nghịch ngươi. Ngươi sẽ bị hạ thấp. Ngươi sẽ nói từ dưới đất, Lời nói ngươi bị hạ thấp từ bụi đất. Tiếng ngươi sẽ giống như tiếng ma quái ra từ đất, Lời nói ngươi thì thầm như bụi đất. Nhưng đám đông kẻ thù29:5 Nt: người lạ ngươi sẽ như bụi nhỏ, Và đám đông tàn bạo sẽ như trấu tung bay. Nó sẽ xảy đến thình lình, ngay tức khắc. CHÚA Vạn Quân sẽ dùng Sấm sét, động đất, tiếng động lớn, Bão trốt, giông tố và ngọn lửa thiêu đốt mà phạt29:6 Nt: thăm viếng nó. Đám đông tất cả các nước đánh A-ri-ên, Tất cả những kẻ tấn công, phá thành lũy Và làm cho nó buồn thảm sẽ như chiêm bao, Như khải tượng ban đêm. Chúng nó sẽ như người đói mơ thấy mình ăn Nhưng thức dậy mình vẫn đói; Như người khát mơ thấy mình uống Nhưng thức dậy bị kiệt sức, và mình vẫn khát. Đám đông tất cả các nước Tấn công núi Si-ôn cũng sẽ như vậy. Hãy kinh ngạc và sững sờ. Hãy làm cho mình mù lòa và không thấy. Hãy say nhưng không phải vì rượu nho, Hãy lảo đảo nhưng không phải vì rượu mạnh. CHÚA đã đổ thần ngủ mê trên các ngươi. Ngài đã bịt mắt các ngươi, là các tiên tri, Và trùm đầu các ngươi, là các vị tiên kiến. Khải tượng về tất cả những điều này đối với các ngươi sẽ như lời của một cuốn sách bị niêm phong. Nếu đưa cho một người biết đọc và bảo: “Hãy đọc sách này,” người ấy sẽ nói: “Tôi không thể đọc được vì sách này đã niêm phong.” Và nếu đưa cuốn sách cho một người không biết đọc rồi bảo: “Hãy đọc sách này,” người ấy sẽ nói: “Tôi không biết đọc.” CHÚA phán: “Vì dân này đến gần Ta29:13 Ctd: Vì dân này đến gần Ta, chúng tôn vinh Ta bằng môi miệng bằng miệng; Tôn vinh Ta29:13 LXX: chúng tôn vinh Ta vô ích bằng môi Nhưng lòng thì xa cách Ta. Sự chúng nó kính sợ Ta Chỉ là điều răn của loài người, do loài người dạy bảo. 29:13 Ctd: học thuộc lòng; học như vẹt Cho nên, này một lần nữa, Ta sẽ làm cho dân này kinh ngạc, Từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ tiêu mất, Sự thông thái của người thông thái sẽ bị giấu kín. Khốn cho những kẻ giấu mưu luận mình kín Khỏi CHÚA. Chúng làm việc trong bóng tối và nói: Ai sẽ thấy, ai sẽ biết chúng ta?” Các ngươi thật ngược ngạo. Thợ gốm mà coi như đất sét! Đồ vật có nên nói với người làm ra mình: “Người không làm ra tôi,” Hay đồ gốm nói với thợ gốm rằng: “Người không hiểu.” Có phải ít lâu nữa Li-ban sẽ nên ruộng phì nhiêu Và ruộng phì nhiêu được coi như rừng rậm hay sao? Vào ngày ấy, kẻ điếc sẽ nghe lời trong sách, Con mắt kẻ mù nơi tối tăm Sẽ thấy. Những kẻ khốn cùng sẽ một lần nữa vui mừng trong CHÚA. Những kẻ nghèo khổ giữa loài người sẽ hân hoan trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Vì những kẻ bạo ngược sẽ hết, Những kẻ chế nhạo sẽ không còn Và tất cả những kẻ sẵn sàng29:20 Nt: canh chừng, nhìn chăm làm ác đều sẽ bị đốn ngã. Những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết án;29:21 Ctd: những kẻ làm cho người ta thua kiện Những kẻ gài bẫy người thưa kiện tại toà;29:21 Nt: cổng thành: nơi xử các vụ kiện cáo Và những kẻ dùng lý do giả dối29:21 Nt: lời kêu nài, biện hộ rỗng tuếch gạt bỏ sự công bình cho những người vô tội. Cho nên, CHÚA, Đấng cứu chuộc Áp-ra-ham phán về nhà Gia-cốp thế này: “Gia-cốp sẽ không còn hổ thẹn nữa, Mặt người sẽ không còn tái xanh nữa. Vì khi người thấy con cái mình ở giữa mình, Tức là công việc của tay Ta, Thì chúng sẽ tôn thánh danh Ta; Tôn thánh Đấng Thánh của Gia-cốp Và sẽ kính sợ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Những kẻ có tâm thần lầm lạc sẽ hiểu biết Và những kẻ hay than phiền sẽ được giáo huấn.” Lời Đe Dọa Giu-đa CHÚA phán: “Khốn cho con cái bướng bỉnh, Lập30:1 Nt: làm kế hoạch nhưng không phải của Ta, Kết liên minh nhưng không phải bởi thần Ta, Cho nên tội càng thêm tội. Chúng nó đi xuống Ai Cập Nhưng không hỏi ý30:2 Nt: miệng Ta, Nhờ Pha-ra-ôn bảo vệ Và núp bóng Ai Cập. Cho nên sự bảo vệ của Pha-ra-ôn sẽ là sự hổ thẹn cho các ngươi Và sự núp bóng Ai Cập sẽ là điều sỉ nhục. Dù các hoàng tử nó đã có mặt tại Xô-an, Các đại sứ nó đã đến Ha-ne. Tất cả đều sẽ bị hổ thẹn Vì một dân chẳng ích lợi gì; Chẳng giúp đỡ cũng chẳng ích lợi gì Nhưng đem lại hổ thẹn và nhục nhã.” Lời tiên tri về các thú vật ở Nê-ghép.30:6 Tên vùng phía nam Giu-đê Trong một vùng đất gian nan, sầu khổ; Xứ của sư tử đực30:6 Nt: mehem (từ chúng). Một vài bản dịch đề nghị từ này có nguyên âm mè kèm (rống) và sư tử cái; Xứ của rắn lục và rắn lửa bay. Chúng nó chở của cải trên lưng lừa, Chở các báu vật trên lưng lạc đà Đến một dân chẳng giúp ích gì chúng được. Sự giúp đỡ của Ai Cập chỉ là vô ích, hư không, Cho nên Ta gọi nó là Ra-háp, Kẻ ngồi yên chẳng làm được gì! Bây giờ, hãy đi, khắc nó trên một tấm bảng cho họ,30:8 Ctd: trước mặt họ Chép nó vào một cuốn sách Để làm bằng chứng Cho những ngày sau đời đời. Vì dân này phản nghịch, con cái bội tín, Con cái không muốn nghe lời giáo huấn30:9 Nt: Torah: Kinh Luật của CHÚA. Chúng nói với những vị tiên kiến rằng: “Đừng nhìn thấy;” Với những vị tiên tri: “Đừng phán tiên tri cho chúng tôi những điều phải. Hãy nói cho chúng tôi những điều dễ nghe, Hãy phán tiên tri những điều ảo tưởng cho chúng tôi. Hãy từ bỏ con đường, Hãy rẽ khỏi lối; Hãy cất bỏ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên Khỏi trước mặt chúng tôi.” Cho nên Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán rằng: “Vì các ngươi đã từ khước lời này Nhưng tin cậy vào sự áp bức Và sự lừa dối. Vì vậy, tội các ngươi sẽ Như một bức tường cao bị nứt, bể ra sắp sụp. Tường sẽ thành bình vỡ nát trong nháy mắt. Ngài sẽ đập vỡ nó như bình gốm Bị bể nát không thương tiếc Đến nỗi người ta không tìm được từ nó một mảnh vụn Để lấy lửa từ bếp Hay múc nước từ hồ.” CHÚA, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán rằng: “Các ngươi sẽ được giải cứu30:15 Ctd: cứu rỗi nhờ quay trở lại30:15 Ctd: ăn năn và yên nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh nhờ yên lặng và tin cậy. Nhưng các ngươi không muốn như thế. Các ngươi nói: ‘Không, chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy trốn.’ Vì vậy các ngươi sẽ chạy trốn. ‘Chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy nhanh,’ Vì vậy những kẻ săn đuổi các ngươi cũng chạy nhanh. Một người dọa, Ngàn người bỏ chạy; Năm người dọa, Các ngươi đều bỏ chạy Cho đến khi số người còn sót lại Như cây trên đỉnh núi, Như bảng hiệu trên đồi.” Thật ra, CHÚA chờ đợi để ban ơn cho các ngươi. Thật vậy, Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. CHÚA là Đức Chúa Trời công bình. Phước cho người nào trông đợi Ngài. Vì hỡi dân ở Si-ôn, những người ở tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ chẳng khóc lóc nữa. Chắc chắn khi các ngươi kêu, Ngài sẽ ban ơn; khi nghe tiếng ngươi, Ngài sẽ đáp lời. CHÚA ban cho các ngươi bánh nghịch cảnh và nước buồn phiền nhưng Đấng hướng dẫn ngươi30:20 Nt: moreyka. Cấu trúc của từ này ở số ít, nhưng cũng có thể là số nhiều sẽ không còn ẩn mặt nữa, mắt ngươi sẽ thấy Đấng hướng dẫn ngươi. Tai các ngươi sẽ nghe tiếng nói từ phía sau: “Đây là con đường, hãy đi theo” khi các ngươi rẽ sang phải hay sang trái. Các ngươi sẽ phế bỏ các tượng dát bạc, các hình tượng bọc vàng của mình. Các ngươi sẽ ném chúng nó ra xa như đồ ô uế và bảo: “Hãy ra khỏi đây!” Ngài sẽ ban mưa cho hạt giống các ngươi gieo trên đồng ruộng. Bánh, là sản phẩm của đồng ruộng sẽ trù phú và nhiều. Vào ngày ấy súc vật của các ngươi sẽ gặm cỏ nơi đồng ruộng. Bò và lừa cày ruộng sẽ ăn rơm rạ sạch người ta dùng chĩa và xẻng rải ra. Vào ngày chém giết lớn, các thành lũy sụp đổ; trên tất cả các núi cao, các đồi lớn đều sẽ có suối nước chảy. Ánh sáng mặt trăng sẽ giống như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời sẽ sáng hơn gấp bảy lần như ánh sáng của bảy ngày, trong ngày CHÚA băng bó vết thương của dân Ngài và chữa lành những vết đòn Ngài đã đánh. Kìa, danh CHÚA đến từ xa; Cơn giận của Ngài bùng cháy, khói đen dày đặc bốn bên.30:27 Nt: không rõ nghĩa Môi Ngài đầy thịnh nộ Và lưỡi Ngài như ngọn lửa thiêu nuốt. Hơi thở Ngài như dòng nước Tràn ngập đến tận cổ Để sàng sẩy các nước bằng sàng hủy diệt Và đặt cái khớp hướng dẫn Sai lạc trên hàm các dân. Các ngươi sẽ ca hát Như trong đêm lễ thánh, Lòng các ngươi sẽ vui mừng Như người đi ra thổi sáo, Lên núi của CHÚA, Đến vầng đá của Y-sơ-ra-ên. CHÚA sẽ làm cho người ta nghe tiếng uy nghiêm của Ngài; Thấy cánh tay giáng xuống Trong cơn giận dữ thịnh nộ và ngọn lửa thiêu nuốt; Trong cơn mưa gió, bão tố và mưa đá. A-si-ri sẽ khiếp sợ vì tiếng của CHÚA; Ngài sẽ lấy roi đánh nó. Mỗi lằn roi trừng phạt đã định CHÚA đánh nó Sẽ có tiếng trống, tiếng đàn. Trong chiến trận Ngài sẽ giương tay chiến đấu với nó. Vì Tô-phết30:33 Một địa điểm gần Giê-ru-sa-lem dùng để tế người vào thời ngoại giáo 2Vua 23:10 đã được chuẩn bị từ xa xưa, Thật vậy, nó được chuẩn bị cho vua. Hồ lửa sâu và rộng, Đầy lửa và củi. Hơi thở của CHÚA Như suối diêm sinh đốt lửa. Liên Kết Với Ai Cập Là Vô Ích Khốn cho những kẻ đi xuống Ai Cập để cầu cứu; Nhờ những ngựa, Cậy các xe vì chúng nó đông; Tin cậy vào kỵ binh vì chúng nó mạnh Nhưng không nhìn xem Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên Và không tìm kiếm CHÚA. Ngài cũng là Đấng khôn ngoan, là Đấng giáng tai họa, Đấng không thay lời. Ngài sẽ đứng dậy nghịch với nhà kẻ ác Và chống lại những kẻ giúp bọn làm ác. Những người Ai Cập chỉ là người, không phải Đức Chúa Trời, Ngựa của họ chỉ là xác thịt, không phải thần linh. Nhưng CHÚA sẽ giương tay ra Thì kẻ giúp đỡ sẽ vấp, Kẻ được giúp sẽ ngã, Và cả hai sẽ cùng nhau bị hủy diệt. CHÚA đã phán với ta: “Như sư tử gầm thét Hoặc như sư tử tơ vồ mồi, Dù một đám người chăn chiên Họp lại chống nó Thì nó cũng không sợ vì tiếng la hét Hay chạy trốn vì tiếng động của họ. Cũng vậy, CHÚA Vạn Quân sẽ xuống Để chiến đấu trên núi Si-ôn và các đồi. Như chim bay lượn thể nào CHÚA Vạn Quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem thể ấy. Ngài bảo vệ và giải cứu, Ngài vượt qua và cứu vớt nó.” Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Đấng mà các ngươi đã phản loạn rất nhiều. Vì vào ngày ấy, mọi người sẽ ném bỏ các hình tượng bằng bạc, bằng vàng mà tay ngươi đã làm ra trong tội lỗi. “Bấy giờ A-si-ri sẽ sụp đổ vì gươm, không phải do loài người. Gươm, không phải người ta, sẽ ăn nuốt nó. Chúng nó sẽ chạy trốn trước lưỡi gươm Và thanh niên của họ sẽ phải làm lao động cưỡng bách. Thành đá của nó sụp đổ31:9 Nt: Vầng đá của nó qua đi vì sợ hãi, Các hoàng tử của nó bỏ chạy khi thấy cờ hiệu.” CHÚA, Đấng có lửa tại Si-ôn Và là lửa tại Giê-ru-sa-lem phán như vậy. Vương Quốc Công Bình Kìa, một vị vua sẽ lấy sự công chính trị vì Và các hoàng tử thì cai trị bằng sự công bình. Sẽ có một người như nơi núp gió, Như chỗ che bão, Như suối nước trong sa mạc, Như bóng vầng đá lớn nơi đất mòn mỏi. Bấy giờ mắt của những kẻ nhìn sẽ không mờ, Tai của những người nghe sẽ chú ý. Trí của người hấp tấp sẽ có sự hiểu biết, Lưỡi của kẻ nói lắp sẽ nói lưu loát và rõ ràng. Người ta sẽ không còn gọi kẻ ngu xuẩn là người cao quí; Kẻ bất lương là người đáng kính. Vì người ngu dại sẽ nói điều ngu dại; Lòng nó sẽ làm điều tội lỗi, Thực hành việc vô đạo, Nói sai lầm về CHÚA; Làm cho linh hồn người đói trống không Và không cho người đang khát uống nước. Kẻ bất lương dùng vũ khí gian ác. Nó lập mưu ác Để hại người khốn cùng bằng lời giả dối Dù khi người nghèo khó nói lời chính đáng.32:7 Ctd: và bằng lời nói (để hại) người nghèo khó nơi toà Nhưng người cao quý lập những kế hoạch cao quý Và người hành động trong sự cao quý.32:8 Nt: đứng trên sự cao quý Hỡi những người đàn bà tự mãn, Hãy dậy mà nghe tiếng Ta; Hỡi những người con gái vô tâm, Hãy lắng tai nghe lời Ta. Chỉ hơn một năm nữa, Các ngươi là những người vô tâm sẽ run sợ Vì mùa nho sẽ mất, Mùa cây trái sẽ không đến. Hỡi đàn bà32:11 Nt: dễ chịu tự mãn, hãy run rẩy; Hỡi con gái32:11 Ctd: những người tự mãn,… người vô tâm (nói chung) vô tâm, hãy run sợ. Hãy cởi quần áo, Và mặc đồ tang chế. Hãy đấm ngực than khóc cho những cánh đồng phì nhiêu, Cho cây nho nhiều trái, Cho đồng ruộng dân Ta Vì gai gốc và bụi gai mọc lên. Phải, hãy khóc cho mọi nhà vui vẻ, Cho thành nhộn nhịp. Vì lâu đài sẽ bỏ hoang, Thành đông đúc sẽ bị hoang phế. Đồi và tháp canh sẽ trở nên hang hố đến muôn đời; Là nơi lừa rừng thích thú, là đồng cỏ cho thú vật, Cho đến khi thần linh từ trên cao được đổ xuống trên chúng ta Và sa mạc sẽ trở nên đồng ruộng phì nhiêu; Đồng ruộng phì nhiêu như rừng rậm. Bấy giờ sự công bình sẽ ở trong sa mạc Và sự công chính sẽ ngụ nơi đồng ruộng phì nhiêu. Việc của sự công chính sẽ là sự bình an, Kết quả của sự công chính sẽ là sự yên tĩnh và tin cậy muôn đời. Dân Ta sẽ cư ngụ trong nơi bình an, Trong nhà an toàn, Tại nơi nghỉ ngơi yên tĩnh. Nhưng mưa đá sẽ đổ xuống trên rừng Và ngay cả thành sẽ bị hạ thấp. Phước cho các ngươi, Những người gieo giống bên cạnh mọi bờ nước, Thả bò, lừa đi lại tự do. Vua Giải Cứu Si-ôn Khốn cho kẻ hủy diệt, Ngươi chưa bị hủy diệt. Còn kẻ phản bội, Ngươi chưa bị phản bội! Khi ngươi ngừng hủy diệt, Ngươi sẽ bị hủy diệt. Khi ngươi chấm dứt phản bội, Ngươi sẽ bị phản bội. Lạy CHÚA, xin gia ân cho chúng tôi, Chúng tôi trông đợi Ngài. Xin Ngài ban sức mạnh33:2 Nt: cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi mai, Xin Ngài giải cứu khi chúng tôi gặp hoạn nạn. Vì tiếng náo động của Ngài33:3 Nt: không có từ “của Ngài”. Thêm vào cho rõ nghĩa theo văn mạch các dân bỏ chạy, Vì khi Ngài dấy lên các nước tan vỡ. Của cải của các ngươi bị thâu góp lại như cào cào33:4 Ctd: vì sự uy nghi Ngài thâu góp. Như đám châu chấu vồ chộp, người ta vồ chộp nó. CHÚA được tôn cao vì Ngài ngự trên cao. Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy sự công bình và sự công chính. Ngài sẽ là sự bền vững cho thời đại33:6 Nt: thì giờ các ngươi; Sự cứu rỗi, khôn ngoan và tri thức sẽ đầy dẫy. Sự kính sợ CHÚA sẽ là kho báu của ngươi.33:6 Nt: của nó. Một số học giả cho rằng “nó” chỉ Si-ôn Này, những dũng sĩ kêu la ngoài đường, Các sứ giả hòa bình khóc lóc đắng cay. Đường cái bị bỏ hoang. Khách du hành không còn qua lại nữa. Giao ước bị hủy; Các thành33:8 1QIs: nhân chứng bị khinh bỉ; Con người không được tôn trọng. Đất đai than khóc, mòn mỏi; Li-ban thì xấu hổ và tàn tạ; Sa-rôn giống như sa mạc; Ba-san và Cạt-mên tiêu điều.33:9 Nt: rụng lá CHÚA phán: “Bây giờ Ta sẽ đứng lên; Bây giờ Ta sẽ nâng Ta lên; Bây giờ Ta sẽ được tôn cao. Các ngươi mang thai trấu Và sinh ra rơm rạ, Hơi thở của các ngươi là lửa thiêu nuốt mình. Các dân sẽ như đá vôi bốc cháy; Như gai góc bị chặt và cháy trong lửa.” Hỡi những kẻ ở xa, hãy nghe việc Ta đã làm; Hỡi những người ở gần, hãy biết năng lực Ta. Những kẻ tội lỗi tại Si-ôn khiếp sợ, Các kẻ vô đạo thì run rẩy. “Ai trong chúng ta có thể sống với lửa thiêu đốt? Ai trong chúng ta có thể sống với lửa cháy đời đời?” Những người sống33:15 Nt: bước đi công chính, Nói ngay thẳng, Khinh lợi lộc do áp bức, Phủi tay không nhận hối lộ, Bịt tai không bàn33:15 Nt: nghe chuyện đổ máu, Nhắm mắt không chăm chú điều gian ác. Người ấy sẽ sống ở nơi cao, Trú ẩn trong thành lũy bằng đá; Bánh sẽ đầy đủ33:16 Nt: cung cấp Và nước không thiếu.33:16 Nt: bảo đảm Mắt người sẽ thấy sự tốt đẹp của vua, Sẽ nhìn thấy vùng đất trải rộng. Lòng ngươi sẽ suy gẫm sự khủng khiếp: “Những người đếm đâu rồi? Những người cân đâu rồi? Những người đếm các tháp canh đâu?” Các ngươi sẽ không thấy một dân kiêu căng nữa, Là dân có tiếng nói xa lạ khó nghe, Lưỡi líu lo khó hiểu. Hãy nhìn xem Si-ôn, là thành tế lễ hội chúng ta. Mắt các ngươi sẽ thấy Giê-ru-sa-lem, Nơi cư trú yên tĩnh, một trại không bị dời đổi, Các cọc không bao giờ bị nhổ đi Và tất cả các dây sẽ không bị đứt. CHÚA quyền uy sẽ ở với chúng ta tại đó, Là nơi có sông ngòi lớn; Thuyền chèo không đi được Mà tàu lớn cũng không vượt qua nổi. Thật, CHÚA là Đấng xét đoán chúng ta; CHÚA là Đấng cai trị chúng ta; CHÚA là vua chúng ta; Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta. Dây của các ngươi bị tháo lỏng, Không thể giữ chân cột buồm vững vàng Và không thể giương buồm được. Bấy giờ người ta sẽ chia nhau nhiều chiến lợi phẩm; Ngay cả những kẻ què cũng lấy được của cải. Dân cư sẽ không ai nói: “Tôi bị bịnh.” Dân cư ngụ tại đó sẽ được tha tội. Sự Phán Xét Các Nước Hỡi các nước, hãy đến gần mà nghe; Hỡi các dân, hãy chú ý, Hỡi trái đất và mọi vật trên đất, Hỡi thế giới và các vật ở đó, hãy nghe! CHÚA thịnh nộ cùng tất cả các nước; Ngài nổi giận nghịch cùng tất cả các đạo quân của họ. Ngài đã định cho họ bị diệt vong Và giao họ cho sự tàn sát. Kẻ bị giết của chúng sẽ bị ném ra ngoài, Mùi hôi thối của các xác chết xông lên, Núi non tràn ngập những máu. Tất cả các thiên thể34:4 Nt: đạo binh trên trời sẽ tiêu tan;34:4 Nt: thối rữa Các từng trời sẽ cuộn lại như cuốn sách.34:4 LXX không có câu này. Văn bản cổ 1QIs có câu: “các thung lũng sẽ bị nứt ra, các thiên thể trên trời sẽ tan nát” Tất cả các thiên thể sẽ rơi xuống Như lá nho, Rụng như trái vả non34:4 Nobelet có nghĩa là vả non; ngữ căn này cũng có thể là “rơi” (AV) rụng xuống. Khi lưỡi gươm Ta đã uống say34:5 Văn bản cổ 1QIs “sẽ được thấy” trên trời, Này, nó sẽ giáng xuống Ê-đôm, Xuống dân đã bị định diệt vong để chịu đoán xét. Gươm của CHÚA đầy máu, Vấy mỡ, Là máu của cừu và dê, Mỡ trái thận của cừu đực. CHÚA có một tế lễ ở Bốt-ra, Một cuộc tàn sát lớn trên đất Ê-đôm. Các bò rừng sẽ ngã xuống với chúng; Cả bò tót tơ lẫn bò đực mạnh mẽ. Đất đai chúng nó sẽ say vì máu, Bụi đất sẽ đượm những mỡ. CHÚA có một ngày báo thù, Một năm báo trả vì cớ Si-ôn. Các suối của Ê-đôm sẽ trở thành nhựa thông, Bụi đất trở thành diêm sinh. Đất đai nó trở thành nhựa thông bùng cháy Suốt ngày đêm không tắt; Khói bốc lên mãi mãi; Nó sẽ bị hoang phế từ đời nọ sang đời kia, Muôn đời sẽ không ai đi qua đó. Bồ nông và nhím sẽ chiếm lấy nó, Cú và quạ sẽ ở tại đó. Ngài sẽ căng dây Rối loạn trên nó, Và đo bằng thước trống không. Những người cao quý của họ sẽ không có gì gọi là vương quốc.34:12 Nt: câu này không rõ nghĩa Tất cả các hoàng tử đều như không. Gai sẽ mọc trên các lâu đài; Bụi gai và gai góc sẽ mọc trên thành lũy chúng. Nó sẽ trở thành hang chó rừng, Và nơi ở của chim đà điểu. Thú rừng sẽ gặp chó rừng, Dê rừng đực34:14 Nt: không rõ loại thú. Có thể là tên một loài quỷ gọi nhau. Loài chim ăn đêm34:14 Nt: không rõ loại thú. Có thể là tên một loài quỷ nghỉ ngơi ở đó Và chúng tìm được nơi an nghỉ. Chim cú sẽ làm tổ ở đó, đẻ trứng, Ấp cho nở và gom con lại dưới bóng cánh mình. Tại đó, chim ưng cũng tụ họp lại, Cả trống lẫn mái với nhau. Hãy tìm kiếm sách của CHÚA và đọc đi. Trong những con vật này không thiếu một con nào, Không một con nào thiếu đôi. Vì ấy là miệng Ngài đã truyền lệnh Và thần linh của Ngài tụ họp chúng lại. Chính Ngài đã bắt thăm cho chúng nó, Tay Ngài đã dùng dây phân ranh giới cho chúng. Các thú vật ấy sẽ chiếm cứ đất này mãi mãi, Chúng sẽ ở đó đời đời. Phước Hạnh Của Người Được Cứu Chuộc Sa mạc và đất khô sẽ vui mừng, Đồng hoang sẽ hân hoan và nở hoa Như bông hồng.35:1 Nt: không rõ loại hoa. Một số học giả cho rằng có thể là loại hoa “crocus” hay “asphodil” Nó sẽ trổ hoa nhiều Và hân hoan ca hát vui vẻ. Vinh quang của Li-ban, Huy hoàng của Cạt-mên và Sha-rôn sẽ được ban cho nó. Họ sẽ thấy vinh quang của CHÚA Và huy hoàng của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho những cánh tay buông thõng mạnh mẽ, Những đầu gối run rẩy vững chắc. Hãy bảo những người có lòng lo sợ: “Hãy vững lòng, đừng sợ! Kìa, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ đến Với sự báo thù, Đức Chúa Trời báo trả. Ngài sẽ đến và cứu rỗi các ngươi.” Bấy giờ, mắt người mù sẽ thấy, Tai kẻ điếc sẽ nghe. Bấy giờ, người què sẽ nhảy như nai, Lưỡi kẻ câm sẽ ca hát vui vẻ. Vì nước sẽ tuôn tràn trong sa mạc Và các dòng suối ở nơi đồng hoang. Cát nóng sẽ trở thành ao, Đất khô hạn trở thành suối nước. Hang chó rừng đã ở Sẽ có cỏ, lau và sậy. Tại đó sẽ có một đại lộ, Nó sẽ được gọi là Đường thánh. Người ô uế sẽ không được đi qua, Nhưng những người đi trên đường ấy35:8 Ctd: nhưng dành cho những người đi trên đường ấy dù khờ dại… Dù khờ dại cũng không lầm lạc.35:8 Ctd: kẻ ngu dại không thể đi trên đường ấy Tại đó không có sư tử, Thú dữ cũng không lên trên đường ấy, Người ta không thấy chúng ở đó. Nhưng những người được giải cứu sẽ đi con đường đó. Những người được cứu chuộc của CHÚA sẽ trở về, Đi vào Si-ôn trong tiếng hát. Niềm vui mừng vĩnh cửu sẽ ở trên đầu họ; Họ đầy niềm hân hoan, vui mừng; Buồn rầu và than thở sẽ trốn mất. San-shê-ríp Đe Dọa Giê-ru-sa-lem Vào năm thứ mười bốn đời vua Ê-xê-chia, San-chê-ríp, vua A-si-ri lên đánh tất cả các thành kiên cố của Giu-đa và chiếm lấy. Vua A-si-ri sai Ráp-sa-kê36:2 Nt: Ráp-sa-kê: có thể là một từ mượn, có nghĩa là người chỉ huy trưởng của một vùng từ La-ki đem một đạo binh hùng mạnh đến Giê-ru-sa-lem để tấn công vua Ê-xê-chia. Ráp-sa-kê đứng tại cống nước Ao Thượng, nơi con đường đến ruộng thợ nhuộm. Bấy giờ, Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, quan cai quản cung điện; Sép-na, quan ký lục và Giô-a, con trai A-sáp, quan ngự sử đến cùng người. Ráp-sa-kê nói với họ: “Hãy nói với Ê-xê-chia rằng: ‘Đại Đế, vua A-si-ri phán thế này: Cậy vào đâu mà ngươi tin tưởng như vậy? Ngươi36:5 Nt: ta, Qa và 2Vua 18:20: ngươi bảo rằng: Lời nói suông sẽ là chiến lược và lực lượng cho chiến tranh chăng? Giờ đây, ngươi cậy ai mà phản loạn cùng ta? Này, ngươi nương cậy Ai Cập, là cái gậy bằng sậy đã gãy mà hễ ai tựa vào nó sẽ bị đâm lủng tay. Pha-ra-ôn, vua Ai Cập cũng như vậy đối với ai nương cậy người. Còn nếu ngươi bảo ta rằng: “Chúng tôi tin cậy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi;” nhưng đó không phải là Đấng mà Ê-xê-chia đã hủy bỏ các nơi cao và các bàn thờ của Ngài rồi truyền cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: “Hãy thờ lạy trước bàn thờ này sao?” Nào, bây giờ hãy đánh cuộc với chủ ta, vua A-si-ri: Ta sẽ ban cho ngươi hai ngàn con ngựa nếu ngươi đủ sức tìm đủ lính kỵ để cưỡi! Thế thì làm sao ngươi đánh đuổi được một tướng rất nhỏ trong số các tôi tớ của chủ ta dù ngươi cậy Ai Cập để có xe chiến mã và lính kỵ? Vả lại, không phải nhờ CHÚA mà ta lên đánh xứ này và hủy diệt nó sao? CHÚA bảo ta hãy lên đánh và hủy diệt xứ này.’ ” Ê-li-a-kim, Sép-na và Giô-a nói cùng Ráp-sa-kê rằng: “Xin nói với tôi tớ ông bằng tiếng A-ram vì chúng tôi hiểu tiếng ấy. Xin đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Giu-đa cho dân trên tường thành này nghe.” Nhưng Ráp-sa-kê đáp: “Phải chăng chủ ta chỉ sai ta nói những lời này với chủ ngươi và ngươi thôi sao? Không phải cũng nói cho những kẻ ngồi trên tường thành, là những kẻ cùng các ngươi sẽ phải ăn phân, uống nước tiểu mình sao?” Thế rồi Ráp-sa-kê đứng dậy, dùng tiếng Giu-đa kêu to lên rằng: “Hãy nghe lời phán của Đại Đế, là vua A-si-ri: Vua phán: Đừng để Ê-xê-chia lừa gạt các ngươi vì người không đủ sức giải cứu các ngươi. Cũng đừng để Ê-xê-chia thuyết phục các ngươi tin cậy vào CHÚA mà nói rằng: ‘Chắc chắn CHÚA sẽ giải cứu chúng ta, Ngài không để thành này lọt vào tay vua A-si-ri đâu!’ Chớ nghe lời Ê-xê-chia vì vua A-si-ri phán thế này: Hãy làm hòa36:16 Ctd: phước hạnh với ta, đầu hàng ta đi thì mỗi người sẽ được ăn trái nho, trái vả và uống nước giếng mình. Cho đến khi ta đến và đem các ngươi vào vùng đất như đất của các ngươi, tức là đất có lúa và rượu, đất có bánh và vườn nho. Hãy coi chừng kẻo Ê-xê-chia dụ dỗ các ngươi mà nói rằng: ‘CHÚA sẽ giải cứu chúng ta.’ Vậy, có thần nào trong số thần của các nước đã giải cứu đất nước họ ra khỏi tay vua A-si-ri chưa? Các thần của Ha-mát và Ạt-bát ở đâu? Các thần của Sê-phạt-va-im ở đâu? Các thần ấy có cứu Sa-ma-ri khỏi tay ta không? Thần nào trong tất cả thần của các nước đã giải cứu đất nước họ khỏi tay ta? Làm sao CHÚA có thể giải cứu Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta?” Nhưng họ im lặng, không trả lời một tiếng nào vì vua đã truyền: “Không được trả lời người.” Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, quan cai quản cung điện; Sép-na, quan ký lục và Giô-a, con trai A-sáp, quan ngự sử đến với vua Ê-xê-chia, xé áo mình mà thuật lại các lời Ráp-sa-kê nói. Lời Cầu Nguyện Của Vua Ê-xê-chia Nghe thấy thế, vua Ê-xê-chia xé áo mình, mặc đồ tang chế, đi vào đền thờ CHÚA. Vua sai Ê-li-a-kim, quan cai quản cung điện, Sép-na, quan ký lục, các trưởng lão trong hàng thầy tế lễ, đều mặc đồ tang chế đến gặp I-sa, con trai A-mốt, một vị tiên tri. Họ nói với người: “Vua Ê-xê-chia phán như thế này: Hôm nay là ngày sầu thảm, quở trách và nhục nhã; vì con cái đã đến lúc ra đời nhưng không đủ sức để sinh. Có lẽ CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi sẽ nghe những lời mà Ráp-sa-kê, sứ giả của vua A-si-ri, chủ người sai đến để phạm thượng cùng Đức Chúa Trời hằng sống; và có lẽ CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi sẽ trừng phạt nó vì những lời Ngài đã nghe. Vậy hãy cầu nguyện cho dân sót còn lại.” Các tôi tớ vua Ê-xê-chia đến gặp I-sa. I-sa bảo họ: “Hãy nói với chủ các ngươi rằng: CHÚA phán thế này: ‘Đừng sợ vì những lời mà người đã nghe tôi tớ vua A-si-ri nói phạm cùng Ta. Này, Ta sẽ để một thần linh trong nó, nó sẽ nghe tin đồn và trở về xứ mình và Ta sẽ làm cho nó ngã bằng gươm trong xứ mình.’ ” Bấy giờ Ráp-sa-kê trở về, thấy vua A-si-ri đang đánh thành Líp-na vì người nghe rằng vua đã rời khỏi La-ki. Bấy giờ người nghe về Tiệt-ha-ca, vua Ê-thi-ô-bi, rằng vua ấy đem quân đánh vua. Sau khi nghe như thế vua A-si-ri sai các sứ giả đến cùng Ê-xê-chia nói rằng: “Hãy nói với Ê-xê-chia, vua Giu-đa thế này: ‘Chớ để Đức Chúa Trời, Đấng mà ngươi tin cậy, lừa ngươi khi Ngài hứa rằng: Thành Giê-ru-sa-lem sẽ không lọt vào tay vua A-si-ri.’ Này, ngươi có nghe điều vua A-si-ri đã làm cho tất cả các nước không? Người hủy diệt chúng hoàn toàn; còn ngươi sẽ được giải cứu sao? Các thần của các nước mà tổ tiên chúng ta đã hủy diệt, tức là thần của Gô-sen, của Kha-ran, của Rốt-xép, của con cái Ê-đen ở Tê-la-sa, có giải cứu được họ không? Vua của Ha-mát, của Ạt-bát, vua của thành Sê-phạt-va-im, thành Hê-na và thành Y-va ở đâu?” Vua Ê-xê-chia nhận thơ từ tay các sứ giả và đọc nó; người lên đền CHÚA và mở thơ ra trước mặt CHÚA. Vua Ê-xê-chia cầu nguyện cùng CHÚA rằng: “Lạy CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng ngự trên các Chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất; chính Ngài đã tạo nên trời đất: Lạy CHÚA, xin Ngài hãy nghiêng tai để nghe. Lạy CHÚA, xin Ngài hãy mở mắt để thấy, xin hãy nghe hết những lời mà San-chê-ríp đã sai nói để xúc phạm đến Đức Chúa Trời hằng sống. Lạy CHÚA, thật vậy, các vua A-si-ri đã hủy diệt tất cả các nước37:18 Nt: đất đai. Nhưng 2Vua 19:17: các nước và đất đai họ và đất đai họ; ném các thần vào lửa, vì chúng không phải là thần linh, mà công việc bằng gỗ, đá do tay người làm ra nên bị hủy diệt. Vậy, bây giờ, lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay người để mọi vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Ngài là CHÚA.” I-sa, con trai A-mốt sai người tâu cùng vua Ê-xê-chia rằng: CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán thế này: Vì ngươi đã cầu nguyện cùng ta về San-chê-ríp, vua A-si-ri. Đây là lời của CHÚA phán về nó: “Con gái đồng trinh của Si-ôn Khinh bỉ ngươi, chế nhạo ngươi. Con gái Giê-ru-sa-lem Lắc đầu sau lưng ngươi. Ngươi đã nhục mạ và xúc phạm cùng ai? Ngươi đã cất tiếng nghịch cùng ai? Ngươi đã ngước mắt kiêu kỳ Nghịch cùng Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Ngươi đã dùng tôi tớ mình Chế nhạo CHÚA, Nói rằng: ‘Nhờ nhiều xe chiến mã, Ta đã lên các đỉnh cao các núi, Nơi sâu thẳm của Li-ban; Ta đã chặt những cây tùng cao nhất, Những cây bách tốt nhất; Ta đã lên trên đỉnh cao nhất, Đến nơi rừng rậm nhất. Ta đã đào giếng37:25 2Vua 19:24 và văn bản cổ 1QIs thêm: “ngoại quốc” Và uống nước, Bàn chân Ta đã làm Khô hạn mọi suối ở Ai Cập.’ Ngươi chưa nghe rằng Ta đã làm điều đó từ xa xưa sao? Ta đã định từ thượng cổ, Nay Ta làm cho thành tựu. Ấy là ngươi sẽ tàn phá các thành kiên cố, Biến chúng thành những đống đổ nát. Dân cư các thành ấy không còn sức lực, Kinh hoàng và xấu hổ. Chúng trở nên như cây ngoài đồng; Như cỏ non; Như cỏ trên mái nhà, Chưa mọc lên37:27 Nt: MT: cánh đồng đã khô héo.37:27 Văn bản cổ Qumran: khô héo trước gió đông Ta biết rõ khi ngươi ngồi, Ngươi đi hay đến, Và khi ngươi nổi giận nghịch cùng Ta. Vì ngươi nổi giận nghịch cùng Ta, Sự kiêu căng ngươi đã đến tai Ta, Ta sẽ móc khoen vào mũi ngươi, Đặt khớp nơi môi miệng ngươi, Khiến ngươi quay trở về Bằng con đường ngươi đã đến. Đây là dấu hiệu cho ngươi, Ê-xê-chia: Năm nay ngươi sẽ ăn hoa quả do ruộng tự sinh; Sang năm, ăn những gì từ đó sinh ra. Đến năm thứ ba hãy gieo và gặt; Hãy trồng vườn nho và ăn trái. Một lần nữa, dân sót của nhà Giu-đa còn sống sót, Sẽ đâm rễ ở dưới và kết quả ở trên. Vì từ Giê-ru-sa-lem dân sót sẽ đi ra Và từ núi Si-ôn dân sống sót sẽ đến. Lòng nhiệt thành của CHÚA Vạn Quân Sẽ làm điều này. Cho nên, CHÚA phán thế này về vua A-si-ri: Người sẽ không vào thành này, Không bắn vào đó một mũi tên, Không mang thuẫn vào thành, Cũng không đắp lũy chống nó. Nó sẽ quay trở về bằng con đường nó đến. CHÚA phán: Nó sẽ không vào thành này. Ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành này Vì cớ Ta và vì cớ Đa-vít, tôi tớ Ta.” Bấy giờ thiên sứ của CHÚA vào trại quân A-si-ri và giết 185,000 người. Sáng hôm sau khi thức dậy, kìa, toàn là thây người chết. San-chê-ríp, vua A-si-ri, rời nơi đó để ra đi, trở về và ở tại Ni-ni-ve. Một hôm, khi người đang thờ lạy trong đền của thần mình là Nít-róc; các con trai người là A-tra-mê-léc và Sa-rết-se dùng gươm giết người rồi chúng trốn thoát qua xứ A-ra-rát. Con trai người là I-sạt-ba-đôn lên ngôi trị vì thế người. Vua Ê-xê-chia Được Chữa Lành Vào lúc ấy, vua Ê-xê-chia bị bệnh sắp chết. Tiên tri I-sa, con trai A-mốt, đến nói với vua rằng: “CHÚA phán thế này: Hãy sắp đặt nhà ngươi vì ngươi sẽ chết, không sống được.” Vua Ê-xê-chia xây mặt vào tường và cầu nguyện cùng CHÚA. Người cầu nguyện: “Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài, xin nhớ lại thể nào con đã bước đi trung tín38:3 Ctd: sống trong chân lý trước mặt Ngài, hết lòng theo Ngài và làm những điều tốt lành trước mặt Ngài;” thế rồi vua Ê-xê-chia khóc lớn tiếng. Bấy giờ có tiếng của CHÚA phán cùng I-sa rằng: “Hãy đến nói với Ê-xê-chia: ‘CHÚA, Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ ngươi phán thế này: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, Ta đã thấy nước mắt ngươi. Này, Ta sẽ thêm cho đời ngươi mười lăm tuổi. Ta sẽ giải cứu ngươi và thành này ra khỏi tay vua A-si-ri; Ta sẽ bảo vệ thành này. Đây là dấu hiệu từ CHÚA ban cho ngươi; CHÚA sẽ làm điều Ngài đã hứa: Này, Ta sẽ làm cho bóng trên các bậc thang38:8 Ctd: bàn trắc ảnh lui lại mười bậc, tức là bóng do mặt trời đi qua chiếu xuống các bậc thang cấp của A-cha.’ ”38:8 Văn bản cổ 1QIs: các bậc thang cấp của lầu thượng của A-cha. LXX: các bậc thang cấp nhà của A-cha Vậy mặt trời lui lại mười bậc trên các bậc thang nó đã đi qua. Lời của Ê-xê-chia, vua Giu-đa sau khi bị bệnh và được lành. Tôi nói: “Đang nửa đời người, Tôi phải ra đi, những năm tháng còn lại của đời tôi Bị giao phó cho cửa Âm Phủ.”38:10 Nt: sheol. Ctd: sự chết, mồ mả Tôi nói: “Tôi sẽ không thấy CHÚA38:11 Nt: yah nữa, CHÚA ở trên đất người sống. Tôi sẽ không còn nhìn thấy người nữa Giữa vòng những dân cư trên thế gian.38:11 Nt: Hedel: sự chấm dứt. Một vài văn bản cổ: Heled: thế gian Nơi ở của tôi đã bị dọn và dời đi khỏi tôi Như căn lều của kẻ chăn cừu. Tôi cuốn đời tôi như thợ dệt; Ngài cắt đứt tôi khỏi khung cửi. Ngài chấm dứt đời tôi khỏi ngày lẫn đêm.38:12 Nt: ý nghĩa không rõ Tôi kêu la cho đến sáng; Như sư tử, Ngài đánh gãy tất cả xương cốt tôi. Ngài chấm dứt đời tôi khỏi ngày lẫn đêm. Như chim én, chim nhạn tôi kêu la; Tôi rên rỉ như chim bồ câu. Mắt tôi mòn mỏi trông lên! Lạy CHÚA, tôi bị áp bức; xin Ngài bảo toàn tôi.” Tôi sẽ nói gì? Vì Ngài đã phán cùng tôi, và Ngài đã làm việc ấy. Tôi sẽ bước đi khiêm cung trọn đời38:15 Một số học giả theo Syr cho rằng “mọi giấc ngủ đều lìa bỏ tôi.” Vì tâm hồn cay đắng. Lạy CHÚA, người ta sống nhờ những điều này, Tâm linh tôi sống cũng nhờ những điều đó. Xin CHÚA phục hồi sức khỏe cho tôi Và cho tôi sống. Kìa, vì sự phúc lợi cho tôi, Tôi đã bị cay đắng nhiều. Nhưng Ngài đã nắm giữ linh hồn tôi Khỏi sa xuống hố hủy diệt. Vì Ngài đã ném bỏ mọi tội lỗi tôi Ra sau lưng Ngài. Vì Âm Phủ không cảm tạ Ngài, Sự chết không ca ngợi Ngài Và những kẻ đi xuống vực sâu Không có hy vọng nơi sự thành tín của Ngài. Kẻ sống, chỉ kẻ sống mới cảm tạ Ngài Như tôi đã làm hôm nay. Người cha sẽ dạy cho con cái Biết sự thành tín của Ngài. CHÚA là Đấng cứu rỗi tôi. Trọn đời, chúng tôi Sẽ dùng đàn dây Đàn ca trong nhà CHÚA. Bấy giờ I-sa bảo: “Hãy lấy một cái bánh trái vả đắp trên vết ung nhọt, người sẽ sống.” Ê-xê-chia đã hỏi: “Có dấu hiệu nào cho ta biết rằng ta sẽ lên nhà CHÚA?” Sứ Giả Từ Ba-by-lôn Vào lúc ấy, vua Ba-by-lôn là Mê-rô-đác Ba-la-đan, con vua Ba-la-đan sai các sứ giả đem thư và tặng phẩm dâng vua Ê-xê-chia vì người nghe vua đau và đã được lành. Vua Ê-xê-chia chào mừng các sứ giả và cho họ xem kho báu, bạc, vàng, hương liệu, dầu quý, tất cả kho võ khí và tất cả mọi vật trong kho. Không có vật gì trong cung điện hay trong cả vương quốc của mình mà vua Ê-xê-chia không chỉ cho các sứ thần xem. Bấy giờ, tiên tri I-sa đến chầu vua Ê-xê-chia và hỏi: “Những người kia nói gì với vua và họ từ đâu đến thăm vua?” Vua Ê-xê-chia đáp: “Họ từ vùng đất xa xôi đến thăm ta, từ Ba-by-lôn.” I-sa tiếp: “Họ đã xem gì trong cung vua?” Ê-xê-chia đáp: “Họ đã xem tất cả mọi vật trong cung điện ta. Không có vật gì trong kho báu mà ta không chỉ cho họ xem.” I-sa tâu cùng vua Ê-xê-chia rằng: “Xin vua hãy nghe lời phán của CHÚA Vạn Quân. Này, trong những ngày đến, tất cả mọi vật trong cung điện ngươi, là những vật tổ phụ ngươi đã tích trữ cho đến ngày nay, sẽ bị mang qua Ba-by-lôn, không có gì còn lại, CHÚA phán. Một số con cháu39:7 Nt: con trai ngươi, những người thuộc dòng dõi ngươi, do ngươi sinh ra sẽ bị bắt đi và làm hoạn quan trong cung vua Ba-by-lôn.” Vua Ê-xê-chia nói với I-sa: “Lời của CHÚA mà ngươi vừa nói là tốt.” Vì vua nói rằng trong thời vua sẽ có hòa bình và an ninh.39:8 Ctd: chân lý Dân Chúa Được Yên Ủi Đức Chúa Trời của các ngươi phán: Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta. Hãy dịu dàng40:2 Nt: nói với lòng nói với Giê-ru-sa-lem, Hãy thông báo cho nàng rằng: Sự lao khổ40:2 saba: thường được dịch là “quân đội” hay “chiến tranh” nhưng ở đây theo nghĩa Gióp 7:1 thích hợp hơn của nàng đã chấm dứt; Tội lỗi nàng đã được trả thay, Vì tất cả tội lỗi mình, Nàng đã nhận gấp đôi từ tay CHÚA. Có tiếng kêu rằng: “Hãy chuẩn bị trong đồng hoang Một con đường cho CHÚA. Hãy làm ngay thẳng đường cái trong sa mạc Cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được nâng cao, Mọi núi đồi sẽ bị hạ thấp. Những nơi gồ ghề sẽ thành bằng phẳng, Những chỗ lồi lõm sẽ trở nên đồng bằng. Bấy giờ vinh quang của CHÚA sẽ được khải thị Và mọi người40:5 Nt: xác thịt đều sẽ thấy40:5 cc. 3-5 các câu này có thể hiểu theo nghĩa vật chất hay thuộc linh. Tân Ước trích các câu này theo nghĩa thuộc linh. Ở đây tác giả cố diễn tả cả hai ý vì miệng CHÚA đã phán như thế.” Có tiếng nói: “Hãy kêu lên.” Tôi hỏi:40:6 MT: nó nói. 1QIs và LXX: tôi hỏi “Tôi sẽ kêu gì đây?” Tất cả mọi người chỉ là cỏ, Mọi sự đẹp đẽ của họ như hoa ngoài đồng. Cỏ khô, hoa rụng Khi hơi thở CHÚA thổi qua chúng. Thật vậy, loài người chỉ là cỏ. Cỏ khô, hoa rụng Nhưng Lời Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Hỡi người đem tin mừng đến cho Si-ôn, Hãy đi lên trên núi cao. Hỡi người loan báo tin mừng cho Giê-ru-sa-lem, Hãy hết sức cất tiếng lên, Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy nói với các thành của Giu-đa rằng: “Đức Chúa Trời của các ngươi đây.” Kìa, CHÚA đến với quyền năng Và Ngài dùng cánh tay mình cai trị. Kìa, Ngài đem phần thưởng đến với Ngài Và sự báo trả ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn dắt đàn chiên mình như người chăn chiên, Gom những chiên con trong cánh tay, Ẵm chúng vào lòng Và nhẹ nhàng dẫn các chiên mẹ. Ai đã dùng lòng bàn tay đong nước biển,40:12 Nt: các nguồn nước. Qa: nước biển Gang bàn tay đo các tầng trời? Lấy đấu40:12 Nt: một phần ba. Có lẽ là một phần ba ê-pha đong bụi đất? Cân núi trên bàn cân Và đồi trên cán cân? Ai có thể lường40:13 Ctd: hiểu được Thần của CHÚA? Và ai là cố vấn để dạy Ngài? Ngài đã tham khảo ai để được khai sáng? Ai sẽ dạy Ngài con đường công bình? Ai sẽ dạy Ngài tri thức? Ai sẽ chỉ cho Ngài con đường hiểu biết? Kìa, các dân khác nào giọt nước trong chậu, Bị kể như bụi trên bàn cân. Kìa, Ngài cầm các hải đảo lên như hạt bụi. Li-ban sẽ không có đủ củi đốt, Cũng không đủ thú vật để làm tế lễ thiêu. Trước mặt Ngài tất cả các nước đều như không, Chúng bị kể như chưa có Và hư vô. Các ngươi sẽ ví Đức Chúa Trời với ai? Lấy hình ảnh nào để sánh với Ngài? Một tượng thần mà người thợ đúc? Rồi thợ bạc bọc vàng Và làm cho các dây chuyền bằng bạc. Một người nghèo khi dâng lễ vật Thì chọn gỗ40:20 Mesukkan: theo truyền thuyết Do Thái có thể là gỗ dâu không mục. Người tìm một thợ khéo Tạc một bức tượng vững chắc không đổ. Các ngươi chưa biết sao? Các ngươi chưa nghe sao? Từ lúc ban đầu các ngươi chưa được bảo cho sao? Từ khi nền trái đất được lập các ngươi chưa hiểu sao? Đấng ngự trên vòm trái đất và này, Dân cư trên đất như châu chấu vậy. Ngài kéo các từng trời ra như bức màn; Ngài căng chúng lên như lều để ở. Ngài làm cho các hoàng tử trở nên không, Khiến các kẻ cai trị trái đất trở thành hư vô. Họ vừa mới được trồng, Họ vừa mới được gieo, Cây vừa mới đâm rễ trong đất Thì CHÚA thổi qua và chúng khô héo; Này, một cơn gió lốc đùa chúng đi như rơm rạ. Đấng Thánh phán: “Các ngươi sẽ so sánh Ta với ai? Ta sẽ giống40:25 Ctd: Ta sẽ bằng ai ai?” Hãy ngước mắt lên cao, Và nhìn xem ai đã sáng tạo ra những vật này? Ai là Đấng đem các thiên thể đến theo số lượng40:26 Ctd: và đếm chúng Và gọi tất cả thiên thể bằng tên? Vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng mạnh mẽ của Ngài Không một thiên thể nào thiếu. Hỡi Gia-cốp, tại sao ngươi nói; Hỡi Y-sơ-ra-ên, tại sao ngươi tuyên bố rằng: “Đường lối tôi bị che khuất khỏi CHÚA! Đức Chúa Trời của tôi không quan tâm đến quyền lợi tôi!” Ngươi không biết sao? Ngươi chưa nghe sao? CHÚA là Đức Chúa Trời đời đời. Ngài là Đấng sáng tạo các đầu cùng trái đất. Ngài không kiệt sức cũng không mỏi mệt, Và sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. Ngài ban năng lực cho người kiệt lực; Ngài thêm sức cho kẻ thiếu sức. Ngay cả người trẻ tuổi cũng sẽ kiệt lực và mệt mỏi; Các thanh niên sẽ vấp và ngã quỵ. Nhưng ai trông cậy nơi CHÚA Sẽ được phục hồi sức mới, Cất cánh bay cao như chim đại bàng; Chạy mà không mệt nhọc, Đi mà không kiệt sức. Y-sơ-ra-ên Được Chúa Giúp “Hỡi các hải đảo, hãy im lặng trước mặt Ta. Hãy để cho các nước phục hồi năng lực; Hãy để chúng đến gần và nói đi. Chúng ta hãy cùng nhau đến gần để tranh cãi.41:1 Nt: xét xử Ai đã đánh thức người41:2 Ctd: người công chính; người chiến thắng từ phương đông? Trong sự công chính, kêu gọi người đến chân mình? Trao các nước cho người, Chà đạp các vua dưới chân. Trao phó chúng nó cho gươm người như bụi đất? Phó chúng nó cho cung người như rơm rác gió thổi bay đi? Người săn đuổi chúng, vượt qua một cách an toàn Con đường mà chân ngươi chưa hề bước đến. Ai đã thực hiện và làm điều này? Ai đã gọi các thế hệ từ ban đầu? Chính Ta là CHÚA, là đầu tiên và cũng sẽ hiện diện Cho đến cuối cùng. Chính Ta là Đấng ấy.” Các hải đảo thấy và sợ hãi, Các đầu cùng trái đất run rẩy; Chúng tiến lại gần và đến. Mỗi người giúp kẻ lân cận mình Và nói với anh em mình: “Hãy can đảm lên.” Thợ mộc khuyến khích thợ vàng; Thợ gò bằng búa Khích lệ thợ đập đe; Thợ hàn lại bảo: “Thế là tốt;” Rồi họ dùng đinh đóng để nó khỏi ngã. “Nhưng ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ta. Hỡi Gia-cốp, kẻ ta chọn lựa; Là dòng dõi Áp-ra-ham, bạn Ta. Ta đã nắm lấy ngươi từ đầu cùng trái đất, Kêu gọi ngươi từ các góc đất, Và bảo ngươi: ‘Ngươi là tôi tớ Ta,’ Ta đã chọn ngươi và không bỏ ngươi. Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi. Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính41:10 Ctd: chiến thắng của Ta. Này, tất cả những kẻ giận ngươi Sẽ bị hổ thẹn và nhục nhã. Những kẻ chống nghịch ngươi Sẽ như không và bị hủy diệt. Những kẻ tranh đấu chống lại ngươi, Ngươi sẽ tìm chúng nhưng không thấy. Những kẻ tranh chiến nghịch cùng ngươi Sẽ như không có gì cả. Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng nắm tay phải ngươi Và phán cùng ngươi: Đừng sợ, Chính Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hỡi sâu bọ Gia-cốp, hỡi những người41:14 Một số học giả theo văn bản Syr: bọ; một số khác cho rằng đây là lối đảo ngược của từ mete và có nghĩa là số (nhỏ) người. Một số khác sửa thành rimat (maggot: ấu trùng) Y-sơ-ra-ên: Đừng sợ. Ta sẽ giúp đỡ ngươi.” Ngài là Đấng cứu chuộc ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, CHÚA phán như thế. “Này, Ta sẽ làm cho ngươi thành một công cụ đập lúa mới, Bén và có nhiều răng. Ngươi sẽ đập các núi và đánh tan chúng. Ngươi sẽ làm các đồi trở thành như rơm rạ.41:15 Ctd: vỏ, trấu Ngươi sẽ sàng sảy chúng rồi gió thổi đi; Một cơn gió lốc sẽ làm chúng tan tác. Còn ngươi sẽ vui mừng trong CHÚA; Và tôn vinh trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Những kẻ nghèo nàn và thiếu thốn tìm kiếm nước Nhưng không có; Lưỡi họ khô vì khát. Ta là CHÚA, sẽ đáp lời chúng; Ta là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không từ bỏ họ. Ta sẽ làm cho các sông chảy ra trên đồi trọc; Các suối ở giữa những thung lũng; Biến sa mạc thành hồ nước; Đất khô hạn thành những mạch nước. Ta sẽ trồng cây tùng, cây xiêm, Cây hải đào và cây ô-liu trong sa mạc. Ta sẽ trồng chung với nhau trong sa mạc Cây thông, cây huyền và cây bách. Để người ta thấy và biết, Để cùng nhau suy gẫm và hiểu rằng: Bàn tay CHÚA đã làm điều này Và Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã sáng tạo nó.” CHÚA phán: “Hãy trình vụ kiện của các ngươi.” Vua của Gia-cốp phán: “Hãy đưa ra những lý lẽ hùng biện.” “Hãy để chúng đến41:22 như Xuất 14:10 Ctd: hãy để chúng mang (các thần tượng) đến Và nói cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy đến. Hãy nói cho chúng ta biết những điều đã xảy ra từ trước Để chúng ta suy tư Và biết kết cục của chúng; Hãy công bố cho chúng ta biết những việc sẽ đến. Hãy nói cho chúng ta biết những điều sẽ xảy ra sau này Để chúng ta biết các ngươi là các thần. Phải, hãy ban phước hay giáng họa41:23 Nt: làm việc thiện—làm điều ác đi Để chúng ta kinh ngạc hay cùng nhau chiêm ngưỡng.41:23 Ctd: “sợ” với nguyên âm khác. Văn bản cổ Qa: nghe Này, các ngươi chẳng ra gì; Công việc của các ngươi là vô ích; Kẻ chọn các ngươi là ghê tởm. Ta đã đánh thức người từ phương bắc; người đã đến. Từ phương đông, người đã kêu cầu danh Ta. Người chà đạp41:25 Nt: đến. Theo Targum những kẻ lãnh đạo như bùn đất; Như thợ gốm nặn đất sét. Ai đã nói điều đó từ ban đầu để chúng ta biết? Ai đã bảo từ trước để chúng ta nói rằng: ‘Người là đúng.’ Không ai nói điều gì, Không ai công bố gì, Không ai nghe tiếng nào từ các ngươi cả. Việc đầu tiên là đối với Si-ôn,41:27 Nt: cấu trúc có ý nghĩa không rõ hãy nhìn xem, hãy nhìn xem chúng Và Ta sẽ sai một người báo tin mừng đến Giê-ru-sa-lem. Ta tìm xem nhưng không có ai, Không một cố vấn nào giữa vòng những người này Để khi Ta hỏi, họ có thể đáp một lời. Kìa, tất cả chúng nó đều là hư ảo, Công việc chúng nó là hư không; Hình tượng chúng nó là gió và trống không.” Đầy Tớ CHÚA “Đây42:1 Ctd: hãy xem là tôi tớ Ta, người Ta nâng đỡ, Ta đã chọn và linh hồn Ta vui thích. Ta đã đặt thần Ta trên người, Người sẽ đem lại công bình42:1 Ctd: sự phán xét cho các nước. Người sẽ chẳng khóc lóc, kêu la; Không để ngoài đường phố nghe tiếng mình. Người sẽ không bẻ gẫy cây sậy đã giập, Không dập tắt tim đèn gần tàn. Người sẽ trung kiên đem lại công bình.42:3 Ctd: đem lại công bình theo lẽ thật Người sẽ không kiệt sức, cũng chẳng ngã lòng Cho đến khi thiết lập công bình trên đất. Các hải đảo trông đợi luật pháp của người.” Đức Chúa Trời, tức là CHÚA, Đấng sáng tạo các tầng trời và giương ra; Đấng trải đất và các vật đến từ đất ra; Đấng ban hơi thở cho dân trên ấy Và thần linh cho những người bước đi trên đó, phán như vầy: Ta là CHÚA, Ta đã gọi ngươi trong sự công chính. Ta sẽ nắm tay ngươi, Gìn giữ ngươi. Ta sẽ lập ngươi Làm giao ước của dân, Làm ánh sáng cho các nước. Để mở mắt cho những kẻ mù; Đem tù nhân ra khỏi ngục tối; Đem những kẻ ngồi nơi tối tăm ra khỏi nhà tù. “Ta là CHÚA, ấy là Danh Ta. Ta sẽ không ban vinh quang của Ta cho ai khác, Cũng không nhường sự ca ngợi Ta cho các tượng thần. Kìa, những điều trước tiên đã ứng nghiệm, Và Ta công bố cho các ngươi những điều mới; Trước khi chúng xảy ra, Ta bảo trước cho các ngươi biết.” Thánh Ca Ngợi Khen Hãy hát cho CHÚA một bài ca mới. Những lời ca tụng Ngài đến từ đầu cùng trái đất. Các ngươi là những người đi biển42:10 Nt: đi xuống biển cùng các sinh vật trong biển; Các hải đảo và dân cư trên ấy. Hỡi sa mạc và các thành trong ấy hãy cất tiếng lên, Hỡi các làng nơi Kê-đa tọa lạc, Hỡi dân cư Sê-la hãy vui mừng ca hát, Hãy reo hò từ các đỉnh núi. Hãy dâng vinh quang cho CHÚA, Hãy công bố sự ca ngợi nơi các hải đảo. CHÚA tiến lên như dũng sĩ, Như chiến sĩ giục lòng hăng say. Ngài thét lên, phải, Ngài hô lớn; Ngài anh dũng chiến thắng các kẻ thù. “Ta đã giữ im lặng từ lâu, Ta đã nín lặng và tự kiềm chế mình. Nhưng bây giờ Ta rên la, Ta thở hổn hển, Đứt quãng như đàn bà sinh đẻ. Ta sẽ làm cho đồi núi hoang vu, Tất cả cây cỏ khô héo. Ta sẽ làm sông ngòi thành những đảo, Ao hồ đều khô cạn. Ta sẽ dắt những kẻ mù bằng con đường mà chúng chưa biết; Dẫn họ đi trên các nẻo mà chúng chưa hay. Ta sẽ biến bóng tối trước mặt họ thành ánh sáng, Những nơi gồ ghề thành bằng phẳng. Ta sẽ làm những việc này Và không bỏ qua. Còn những kẻ tin tưởng thần tượng, Những người nói với tượng đúc rằng: Các ngài là thần của chúng tôi, Đều sẽ bị thối lui và hoàn toàn hổ thẹn. Hỡi những kẻ điếc, hãy nghe; Hỡi những kẻ mù, hãy nhìn để thấy. Ai là người mù? Nếu không phải là tôi tớ của Ta. Ai là người điếc như sứ giả Ta sai đi? Ai là người mù như người tận hiến42:19 Nt: ý nghĩa không rõ. Một số ý nghĩa được đề nghị: hòa giải, chọn lựa, bạn hữu, tin tưởng v.v. cho ta? Mù loà như tôi tớ CHÚA? Người nhìn nhiều điều nhưng không chú ý, Tai người mở ra nhưng không nghe.” CHÚA, vì sự công chính của mình, Vui lòng làm cho Kinh Luật vĩ đại và vinh quang. Nhưng ấy là một dân bị cướp giật, bị chiếm đoạt. Tất cả chúng nó đều bị sập hố, Bị nhốt trong ngục sâu. Chúng trở thành con mồi Nhưng không ai giải cứu, Thành vật bị cướp đoạt Nhưng không ai nói: “Hãy trả lại đây.” Ai trong vòng các ngươi sẽ lắng tai nghe điều này? Ai sẽ chú ý và lắng nghe từ nay về sau? Ai đã trao Gia-cốp cho kẻ chiếm đoạt Và phó Y-sơ-ra-ên cho kẻ cướp? Không phải CHÚA là Đấng Mà chúng ta phạm tội nghịch cùng sao? Đường lối Ngài chúng nó chẳng đi theo Và Kinh Luật Ngài chúng nó không tuân giữ. Cho nên Ngài đổ cơn thịnh nộ Và chiến tranh dữ dội trên nó. Lửa cháy xung quanh nhưng nó không biết; Lửa thiêu đốt nó nhưng nó vẫn không để tâm đến. Ân Huệ Giải Cứu Bây giờ CHÚA phán thế này: “Hỡi Gia-cốp, Ngài là Đấng sáng tạo ngươi, Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ngài là Đấng dựng nên ngươi. Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc ngươi; Ta đã kêu gọi ngươi bằng tên ngươi; ngươi thuộc về Ta. Khi ngươi đi qua các dòng nước, Ta sẽ ở với ngươi. Khi ngươi vượt qua các sông, Nước sẽ không cuốn trôi ngươi. Khi ngươi qua lửa, Ngươi sẽ không bị cháy; Ngọn lửa sẽ không thiêu đốt ngươi. Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Đấng Cứu Rỗi của ngươi. Ta ban Ai Cập làm tiền chuộc mạng cho ngươi; Ê-thi-ô-bi và Sê-ba để đánh đổi lấy ngươi. Bởi vì ngươi là quí báu trước mắt Ta; Ta tôn trọng và yêu thương ngươi. Nên Ta ban người ta để đánh đổi lấy ngươi, Ban các dân để thay cho mạng sống43:4 Nt: linh hồn ngươi. Đừng sợ, vì Ta ở cùng ngươi. Ta sẽ đem dòng dõi ngươi từ phương đông đến, Tập hợp ngươi từ phương tây. Ta sẽ bảo phương bắc: ‘Hãy thả chúng ra;’ Với phương nam rằng: ‘Đừng cầm chúng lại.’ Hãy đem các con trai Ta từ phương xa về, Hãy đem các con gái Ta về từ tận cùng trái đất. Tức là tất cả những người được gọi bằng danh Ta, Những người Ta đã sáng tạo, Đã dựng nên, Phải Ta đã làm ra vì vinh quang Ta.” Sự Cứu Rỗi Được Hứa Cho Dân Y-sơ-ra-ên Hãy đem dân ấy ra đây, là dân có mắt nhưng mù, Có tai nhưng điếc. Hãy để tất cả các nước tập hợp với nhau, Các dân tụ tập lại. Ai trong vòng họ có thể công bố điều này? Có thể nói cho chúng ta hiểu những điều từ trước không? Hãy để họ đem nhân chứng ra và chứng tỏ rằng mình đúng. Hãy để cho người ta nghe và công nhận rằng: “Ấy là thật.”43:9 Ctd: đúng CHÚA phán: “Các ngươi là nhân chứng của Ta, Đầy tớ Ta, người mà Ta đã chọn Để biết và tin Ta; Cũng hiểu rằng chính Ta là Ngài. Không có một thần nào được tạo nên trước Ta Và sau Ta cũng không có. Ta, chính Ta là CHÚA. Ngoài Ta, không có một Đấng Cứu Rỗi nào khác. Chính Ta đã công bố, đã cứu rỗi, đã làm cho hiểu, Chứ không có một thần lạ nào giữa vòng các ngươi.” CHÚA phán: “Các ngươi là nhân chứng của Ta và Ta là Đức Chúa Trời. Phải, trước khi có ngày tháng, Ta chính là Ngài. Không ai có thể giải cứu khỏi tay Ta. Ta đã hành động thì ai có thể ngăn cản được?” CHÚA, Đấng Cứu Chuộc các ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán thế này: “Vì cớ các ngươi Ta đã sai đến Ba-by-lôn; Làm cho tất cả chúng nó chạy trốn,43:14 ý nghĩa không rõ. Đổi nguyên âm có thể có nghĩa: chấn song tức là người Canh-đê Chạy xuống các tàu mà chúng vui mừng.43:14 Một số học giả đề nghị sửa thành “than khóc” Ta là CHÚA, Đấng Thánh của các ngươi, Đấng sáng tạo ra Y-sơ-ra-ên, Vua của các ngươi.” CHÚA phán thế này: Đấng làm đường đi qua43:16 trong biển, Mở lối đi qua các dòng nước xiết. Đấng đem xe ngựa, ngựa, Quân đội và binh sĩ lại với nhau; Chúng ngã xuống không dậy nổi; Bị tiêu diệt và dập tắt như tim đèn. Đừng nhớ đến những việc trước kia, Cũng không nên suy nghĩ đến những điều xưa cũ. Này, Ta đang làm một điều mới. Bây giờ nó đang xuất hiện, các ngươi không nhận thấy sao? Phải, Ta sẽ làm một con đường trong sa mạc, Tạo các sông43:19 văn bản Qa: các lối đi nơi đồng hoang. Các dã thú, chó rừng Và chim đà điểu sẽ tôn vinh Ta. Vì Ta đã ban nước trong sa mạc, Tạo các sông nơi đồng hoang Để cho dân Ta đã chọn uống. Dân mà Ta đã dựng nên cho Ta; Chúng sẽ công bố lời ca ngợi Ta. Hỡi Gia-cốp, ngươi đã không kêu cầu Ta. Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã chán Ta. Ngươi đã chẳng dâng cho Ta chiên làm tế lễ thiêu, Cũng chẳng tôn vinh Ta bằng sinh tế. Ta đã không đặt gánh nặng cho ngươi bằng các tế lễ chay; Cũng không làm cho ngươi chán nản vì trầm hương. Người đã chẳng lấy bạc mua cho Ta một nén hương, Cũng không làm Ta hài lòng với mỡ của các sinh tế ngươi. Nhưng ngươi đã lấy tội lỗi ngươi làm gánh nặng cho Ta, Lấy gian ác ngươi làm cho Ta chán. Ta, chính là Ngài; Ta vì chính Ta mà xóa bỏ các vi phạm ngươi Và sẽ không nhớ những tội lỗi ngươi. Hãy nhắc cho Ta nhớ, Hãy cùng nhau tranh luận. Hãy trình bày lý lẽ của ngươi để chứng tỏ rằng ngươi đúng. Tổ đầu tiên của ngươi đã phạm tội, Những sứ giả43:27 Nt: người thông dịch của ngươi đã nổi loạn nghịch Ta. Nên Ta sẽ làm cho các hoàng tử thánh43:28 Ctd: hoàng tử của Nơi Thánh nhục nhã, Phó Gia-cốp cho sự hủy diệt Và Y-sơ-ra-ên cho sự khinh bỉ. CHÚA Ban Phước Cho Y-sơ-ra-ên “Bây giờ, hỡi Gia-cốp, tôi tớ Ta; Hỡi Y-sơ-ra-ên, kẻ Ta đã chọn, hãy lắng nghe. CHÚA phán thế này: Đấng tạo ra ngươi, Đấng dựng nên ngươi từ trong lòng mẹ Sẽ giúp đỡ ngươi. Hỡi Gia-cốp, tôi tớ Ta; Hỡi Giê-su-run,44:2 Một tên khác của Y-sơ-ra-ên. Dân 23:10; Phục 32:15; 33:5, 26 kẻ Ta đã chọn, đừng sợ. Vì Ta sẽ đổ nước xuống trên người khát,44:3 Ctd: vùng khô hạn Làm suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ thần Ta trên dòng dõi ngươi, Ta sẽ ban phước cho con cháu ngươi. Chúng sẽ nẩy nở giữa44:4 Các văn bản cổ Qa và Tg: như cỏ đám cỏ, Như cây liễu bên cạnh dòng nước. Người này sẽ nói: ‘Tôi thuộc về CHÚA;’ Người kia sẽ xưng bằng tên của Gia-cốp; Người nọ sẽ viết trên tay:44:5 Theo phong tục thời ấy, người ta ghi tên chủ trên tay một nô lệ ‘Tôi thuộc về CHÚA;’ người khác nữa Sẽ đặt tên mình là Y-sơ-ra-ên” CHÚA, Vua của Y-sơ-ra-ên, Đấng Cứu Chuộc, CHÚA Vạn Quân phán thế này: “Ta là đầu tiên, và cuối cùng; Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Ai giống như Ta? Hãy để người ấy kêu gọi, công bố44:7 Ctd: tiên tri Hay sắp đặt cho Ta Từ khi Ta lập một dân tộc thái cổ;44:7 Ctd: vĩnh cửu Hãy để chúng công bố cho chúng ta44:7 Nt: họ những gì đang xảy ra Và những gì sắp đến. Chớ kinh hoàng, đừng run sợ. Từ xưa Ta đã chẳng từng nói với ngươi và công bố rằng: Các ngươi là nhân chứng của Ta. Có một Đức Chúa Trời nào khác ngoài Ta không? Không có một vầng đá nào, Ta biết không có.” Tất cả những kẻ tạc tượng đều là hư vô, Những vật họ yêu thích đều là vô ích. Các nhân chứng của chúng không thấy Cũng không biết cho nên chúng sẽ bị hổ thẹn. Ai là người tạo ra một thần, Đúc nên một tượng mà không lợi ích44:10 Ctd: được lợi gì gì? Này, tất cả những kẻ theo chúng sẽ bị hổ thẹn. Những tay thợ, chúng nó chỉ là người phàm. Hãy để tất cả chúng nó tụ họp lại và đứng lên đi. Chúng nó sẽ cùng nhau bị kinh hoàng và hổ thẹn. Thợ rèn dùng búa rèn đồ vật. Người nung nó trên than lửa; Dùng búa tạo nên, Dùng cánh tay mạnh mẽ rèn ra nó. Người sẽ đói và hết sức; Người không uống nước và kiệt lực. Thợ mộc căng giây đo, Dùng phấn vẽ kiểu, Lấy bào làm ra nó; Dùng thước com-pa vẽ kiểu. Người làm nên một tượng người, Giống hình người xinh đẹp Để đặt trong đền. Người chặt cây tùng cho mình, Hoặc chọn cây bách hay cây sồi; Để nó lớn lên giữa các cây trong rừng. Người trồng cây tùng và mưa làm cho lớn lên. Rồi người ta dùng nó làm củi đốt; Lấy một ít để sưởi ấm Hay nhóm lửa và nướng bánh. Người ta cũng dùng cây ấy làm một vị thần và thờ lạy nó; Tạc nên một tượng thần rồi quỳ lạy nó. Người dùng một nửa để đốt lửa; Người nướng thịt trên phân nửa củi ấy Và ăn no nê. Người cũng sưởi ấm và nói: “A-ha, ấm áp, ta cảm thấy lửa ấm.”44:16 Nt: ta thấy lửa Phần gỗ còn lại người làm một vị thần, Tức là một tượng thần của mình rồi quỳ xuống thờ lạy nó. Người cầu nguyện với thần ấy rằng: “Xin hãy cứu tôi vì ngài là thần của tôi.” Chúng nó không biết, Không phân biệt được vì mắt nhắm lại44:18 Ý nghĩa không chắc chắn. Có thể xuất phát từ tabah: bị bôi bẩn; hay tuah: bôi bẩn, trát, phủ đầy nên không thấy, Lòng cũng đóng lại nên không hiểu. Không ai suy nghĩ lại; Không ai biết; không ai phân biệt để nói rằng: “Ta đã dùng một nửa để đốt lửa; Ta cũng nướng bánh trên than lửa, Nướng thịt và đã ăn. Phần còn lại ta có nên làm thành một vật gớm ghiếc không? Ta có nên quỳ lạy một khúc gỗ không?” Kẻ ăn tro bụi, lòng bị mê hoặc đã dẫn nó lầm đường; Nó không thể giải cứu linh hồn mình, Cũng không biết44:20 Nt: nói đồ trong tay phải mình là đồ giả.44:20 Ctd: cũng không thể nói: không phải đồ trong tay phải tôi là đồ giả sao? “Hỡi Gia-cốp, hãy nhớ những điều này, Hỡi Y-sơ-ra-ên vì người là tôi tớ Ta. Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ không quên ngươi. Ta đã xóa bỏ những vi phạm ngươi như xóa đám mây Và tội lỗi ngươi như sương mai. Hãy trở lại cùng Ta Vì Ta đã cứu chuộc ngươi.” Hỡi các tầng trời, hãy hát lên vì CHÚA đã hành động. Hỡi đất thấp, hãy reo hò, Hỡi các núi, hãy cất tiếng hát; Hỡi các rừng và cả cây cối trong rừng CHÚA đã cứu chuộc Gia-cốp Và sẽ được vinh hiển nơi Y-sơ-ra-ên. CHÚA đã phán thế này: “Ta đã cứu chuộc ngươi; Ta đã dựng nên ngươi từ trong lòng mẹ. Chính Ta là CHÚA, Đấng làm mọi vật. Một mình Ta đã căng các tầng trời; Không ai ngoài Ta đã trải đất ra. Ta là Đấng làm cho trật các điềm của tiên tri giả;44:25 Ctd: kẻ nói dối Làm cho thầy bói trở nên ngu dại; Làm cho những người thông thái phải rút lời lại Và khiến tri thức của họ trở nên dại khờ. Đấng xác nhận lời của tôi tớ Ngài, Làm ứng nghiệm những lời tiên tri của sứ giả Ngài. Ngài phán về Giê-ru-sa-lem: ‘Nó sẽ có dân cư trú;’ Về các thành của Giu-đa: ‘Nó sẽ được xây dựng lại;’ Về những nơi hoang tàn: ‘Nó sẽ phục hồi.’ Ngài phán cùng với vực sâu: ‘Hãy khô cạn. Ta sẽ làm sông ngòi ngươi khô cạn.’ Ngài phán về vua Si-ru: ‘Người là kẻ chăn chiên của ta. Người sẽ hoàn thành tất cả mục đích của ta. Người sẽ nói về Giê-ru-sa-lem: “Nó sẽ được xây dựng lại;” Và nói về đền thờ: “Nó sẽ được lập nền lại.” ’ Đức Chúa Trời Dùng Vua Si-ru CHÚA phán cùng vua Si-ru, Người được xức dầu của Ngài thế này: Ta đã nắm lấy tay phải ngươi Để ngươi chinh phục các nước trước mặt; Để tháo bỏ cân đai của các vua; Để mở các cửa trước mặt ngươi Và các cổng sẽ không bị đóng lại. Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, San bằng các núi;45:2 MT: không rõ nghĩa. Qa và LXX: các núi Đập tan các cửa đồng Và bẻ gãy các then sắt. Ta sẽ ban cho ngươi các kho báu trong bóng tối, Của cải nơi bí mật Để ngươi biết rằng: chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng đích danh gọi ngươi. Vì cớ Gia-cốp, tôi tớ Ta Và Y-sơ-ra-ên, kẻ Ta lựa chọn, Ta đã đích danh gọi ngươi Và ban tước vị cho ngươi Nhưng ngươi không nhận biết Ta. Ta là CHÚA, không có Đấng nào khác. Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Dù ngươi không nhận biết Ta, Ta trang bị cho ngươi, Để người ta từ phương đông Đến phương tây45:6 Nt: phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn Biết rằng ngoài ta không có Đấng nào khác. Ta là CHÚA, không có Đấng nào khác. Ta làm thành ánh sáng, tạo ra bóng tối; Ta làm cho thái bình và tạo ra tai họa. Ta là CHÚA, Đấng làm mọi sự này. Hỡi các tầng trời trên cao, hãy đổ xuống; Hãy để các đám mây đổ công chính xuống. Hỡi đất, hãy mở ra Và để sự cứu rỗi đâm chồi, Hãy để sự công chính cùng nứt lộc. Ta là CHÚA, Đấng tạo ra điều đó. Khốn cho kẻ cãi lại Đấng tạo ra mình. Một chậu sành giữa những đồ sành từ đất? Đất sét có hỏi người thợ nặn nên mình: ‘Ông làm gì vậy?’ Hoặc: ‘Vật ông làm ra không có cán!’ Khốn cho kẻ nói với cha mình: ‘Cha sinh ra gì?’ Và cùng một người đàn bà: ‘Bà đẻ ra gì?’ CHÚA, Đấng Thánh Và Đấng tạo thành Y-sơ-ra-ên phán thế này: Ngươi sẽ chất vấn Ta Về tương lai của con dân Ta chăng? Ngươi sẽ truyền lệnh cho Ta về công việc của tay Ta sao? Chính Ta là Đấng làm ra trái đất Và tạo ra loài người trên ấy. Chính tay Ta đã giương các tầng trời ra Và truyền lệnh cho tất cả các thiên thể. Ta sẽ đánh thức người45:13 chỉ vua Si-ru dậy trong công chính Và làm cho bằng phẳng mọi đường lối người. Người sẽ xây dựng lại thành ta Và giải phóng những kẻ lưu đày của Ta Mà không cần giá chuộc cũng như phần thưởng;” CHÚA Vạn Quân phán. CHÚA phán thế này: “Của cải Ai-cập, hàng hóa của Ê-thi-ô-bi Và người Sa-bê, Là những kẻ cao lớn sẽ đến cùng ngươi Và thuộc về ngươi. Họ sẽ theo sau ngươi, Sẽ đến với ngươi trong xiềng xích. Họ sẽ quỳ trước mặt ngươi Và cầu xin: ‘Thật Đức Chúa Trời ở với người, không có Đấng nào khác. Không có một Đức Chúa Trời nào khác.’ ” Thật vậy, Ngài là Đức Chúa Trời bí ẩn, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng Cứu Thế. Còn tất cả chúng nó đều sẽ bị xấu hổ và bối rối; Những kẻ làm tượng thần đều bối rối bỏ đi. Y-sơ-ra-ên sẽ được CHÚA cứu rỗi Bằng sự cứu rỗi đời đời. Các ngươi sẽ không bị xấu hổ Hay bối rối cho đến muôn đời. CHÚA, Đấng tạo ra các tầng trời, Ngài là Đức Chúa Trời; Ngài tạo thành và làm ra trái đất, Ngài thiết lập nó. Ngài tạo ra trái đất không phải là trống không, Ngài tạo thành nó để ở; Phán thế này: “Ta là CHÚA, Không có Đấng nào khác. Ta đã không phán với các ngươi một cách bí mật Hay trong miền đất tối tăm. Ta đã không bảo dòng dõi Gia-cốp rằng: ‘Hãy tìm Ta trong chỗ hư không.’ Ta là CHÚA, Đấng phán sự thật45:19 Nt: công chính Và công bố điều phải. Hỡi những người lánh nạn từ các nước, Hãy tụ họp lại và đến, hãy cùng nhau đến gần. Họ không hiểu biết! Những người khiêng thần tượng bằng gỗ, Cầu khẩn với thần không thể cứu rỗi. Hãy công bố, hãy trình bày ra; Phải, hãy bàn luận với nhau đi. Ai là người đã phán điều này từ trước? Đã công bố điều ấy từ xa xưa? Không phải Ta là CHÚA sao? Không có Đấng nào khác. Ngoài ta, không có Đức Chúa Trời nào khác, Một Đức Chúa Trời công chính, Đấng Cứu Thế. Ngoài Ta, không có Đấng nào khác. Hỡi tất cả mọi người ở tận cùng trái đất, Hãy quay lại cùng Ta để được cứu rỗi, Vì Ta là Đức Chúa Trời, không có Đấng nào khác. Ta tự mình thề rằng: Trong sự công chính,45:23 Ctd: sự công chính đã ra từ miệng Ta, một lời sẽ không… một lời đã ra từ miệng Ta Thì sẽ không trở lại. Mọi đầu gối sẽ quỳ Và mọi lưỡi sẽ tuyên thệ trước mặt Ta. Người ta sẽ nói về Ta: ‘Chỉ ở trong CHÚA Mới có sự công chính và sức mạnh.’ ” Người ta sẽ đến với Ngài. Tất cả những kẻ giận Ngài sẽ bị hổ thẹn. Trong CHÚA, tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên Sẽ được công chính và vinh hiển. Bên46:1 Tên các thần của người Ba-by-lôn cúi đầu, Nê-bô gò lưng, Các tượng của chúng được chở trên lưng thú và súc vật. Những tượng46:1 Nt: những đồ vật các ngươi mang đè nặng Như những gánh nặng trên các con thú mệt mỏi. Chúng nó cùng nhau cúi đầu, gò lưng; Không thể nào cất bỏ46:2 Nt: giải cứu gánh nặng. Nhưng chính họ lại bị bắt đi làm phu tù. “Hỡi nhà Gia-cốp, Hỡi tất cả những người còn lại của nhà Y-sơ-ra-ên, Hãy nghe Ta. Ta đã bồng ngươi từ khi mới sinh, Ta đã bế ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến khi các ngươi già cả, Ta vẫn là Đấng ấy; Cho đến lúc tóc bạc, Ta vẫn gánh vác các ngươi. Ta đã tạo ra thì Ta sẽ bồng bế, Ta sẽ gánh vác và Ta sẽ giải cứu các ngươi. Các ngươi nghĩ Ta giống ai? Ta bằng ai? Các ngươi so sánh Ta với ai? Để thấy rằng chúng ta giống nhau? Người ta lấy vàng trong bị, Cân bạc trên cân. Họ thuê một thợ bạc làm ra một thần Rồi quỳ xuống thờ lạy. Họ vác tượng thần trên vai, khiêng đi. Họ đặt tượng vào chỗ của nó thì nó đứng, Không dời khỏi chỗ. Nếu có ai kêu cầu cùng tượng thần, thần không đáp lời, Không cứu họ thoát nạn được. Hãy nhớ điều này, hãy suy xét.46:8 Nt: không rõ nghĩa. Một vài bản dịch: đứng vững Hỡi những kẻ phạm tội, hãy nhớ lại trong lòng. Hãy nhớ lại những việc thời xưa. Vì Ta là Đức Chúa Trời, không có trời nào khác; Ta là Đức Chúa Trời, không có ai giống như Ta. Ta tuyên bố sự cuối cùng từ buổi ban đầu, Ta tuyên bố từ thời cổ đại những việc chưa xảy ra. Ta phán: Mục đích của Ta sẽ đứng vững, Ta sẽ làm tất cả những gì Ta đẹp ý. Ta gọi chim săn mồi từ phương đông; Gọi người thực hiện mục đích Ta từ miền đất xa xôi. Điều Ta đã phán, Ta sẽ hoàn thành, Điều Ta đã định, Ta sẽ thực hiện. Hỡi những người có lòng chai đá, Xa cách sự công chính, hãy nghe Ta. Ta đem sự công chính Ta đến gần, Nó không xa đâu; Sự cứu rỗi của Ta sẽ không chậm trễ. Ta sẽ ban sự cứu rỗi tại Si-ôn Cho Y-sơ-ra-ên, là vinh quang của Ta.46:13 Ctd: Ta sẽ ban sự cứu rỗi tại Si-ôn và vinh quang Ta cho Y-sơ-ra-ên Sự Sụp Đổ Của Ba-by-lôn Hỡi con gái đồng trinh Ba-by-lôn,47:1 Ba-by-lôn và Canh-đê chỉ về một dân tộc; Ba-by-lôn chỉ về địa danh, Canh-đê chỉ về chủng tộc Hãy xuống và ngồi trong bụi đất. Hỡi con gái Canh-đê, Không còn ở trên ngôi nữa, hãy ngồi xuống đất. Vì ngươi sẽ không còn được gọi Là dịu dàng dễ thương nữa. Hãy lấy cối xay và xay bột; Hãy bỏ lúp che mặt. Hãy cởi áo ngoài ra, Để trần chân, lội qua sông. Sự trần truồng ngươi sẽ bị lộ ra, Sự xấu hổ ngươi sẽ bị thấy. Ta sẽ báo thù Và không chừa một ai.”47:3 Ctd: không ai can thiệp được Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Tên Ngài là CHÚA Vạn Quân, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. “Hỡi con gái Canh-đê, Hãy ngồi im lặng, Hãy đi vào nơi tối tăm; Vì ngươi sẽ không còn được gọi là nữ hoàng47:5 Ctd: công nương của các vương quốc nữa. Ta giận dân Ta, Làm sản nghiệp Ta thành uế tục. Ta đã phó thác chúng nó vào tay ngươi; Nhưng ngươi không tỏ lòng thương xót chúng nó, Đã tra ách rất nặng nề Trên người già cả. Ngươi nói rằng: ‘Ta sẽ là Nữ hoàng mãi mãi.’ Ngươi chẳng để tâm đến những điều này, Cũng không nghĩ47:7 Nt: nhớ đến hậu quả về sau. Vì vậy, hỡi kẻ ưa khoái lạc, Là kẻ ngồi yên ổn, hãy nghe đây: Ngươi nói trong lòng rằng: ‘Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai. Ta sẽ chẳng ngồi như kẻ góa bụa, Không bị47:8 Nt: biết mất mát con cái.’ Trong giây phút, trong một ngày, Hai điều này sẽ cùng xảy đến cho ngươi; Sự mất mát con cái, nạn góa bụa Sẽ đến đầy đủ trên ngươi Dù ngươi có nhiều ma thuật Và lắm lời thần chú rất quyền năng. Ngươi tin cậy nơi sự gian ác của mình; Ngươi nói: ‘Không ai thấy ta.’ Sự khôn ngoan và tri thức ngươi đã làm ngươi lầm lạc. Ngươi nói trong lòng rằng: ‘Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai.’ Bất hạnh sẽ đến trên ngươi Nhưng ngươi không biết cách tránh.47:11 Nt: không rõ nghĩa. Một số học giả đề nghị: lập đàn cầu khẩn để tránh tai vạ Tai họa sẽ đổ xuống ngươi Nhưng ngươi không thể trừ47:11 Nt: mua chuộc được. Sự hủy diệt sẽ thình lình xảy đến cho ngươi Nhưng ngươi không biết. Hãy đứng lên, Dùng ma thuật và nhiều lời thần chú Mà ngươi đã lao lực từ thuở bé. Có lẽ ngươi có thể thành công; Có lẽ ngươi sẽ làm mình đáng khiếp sợ chăng? Ngươi lo lắng với nhiều lời chỉ dẫn. Hãy đứng lên, hỡi những nhà chiêm tinh,47:13 Nt: kẻ phân chia bầu trời Những người xem sao, những người dựa vào trăng mới mà bói toán, Hãy giải cứu ngươi khỏi điều sẽ xảy ra cho ngươi.47:13 Ctd: những người dựa vào trăng mới tiên đoán xem điều gì sẽ xảy ra cho ngươi Kìa, chúng nó giống như rơm rạ, Bị lửa thiêu đốt. Chúng nó không thể cứu mạng sống mình Khỏi ngọn47:14 Nt: bàn tay, quyền năng lửa. Không một cục than hồng để sưởi ấm, Không còn bếp lửa để ngồi bên. Chúng nó đối với ngươi là như thế, Những người mà ngươi đã lao lực cùng, Đã buôn bán với chúng từ thuở bé. Mỗi người lưu lạc một ngã, Không ai cứu ngươi. Đức Chúa Trời Là Đấng Tạo Hóa Và Cứu Rỗi Hỡi nhà Gia-cốp, hãy nghe đây. Ngươi được gọi bằng tên Y-sơ-ra-ên, Ra từ nguồn Giu-đa. Ngươi lấy danh CHÚA mà thề, Cầu khẩn Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Nhưng không ở trong chân lý và công chính. Vì ngươi48:2 Nt: chúng nó xưng mình đến từ thành thánh,48:2 Thành Giê-ru-sa-lem Nương cậy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân. Ta đã phán những điều trước kia từ xa xưa. Những điều ấy xuất phát từ miệng Ta và Ta làm cho người ta biết chúng. Thình lình Ta hành động và những điều ấy xảy đến. Vì Ta biết ngươi cứng đầu, Cổ ngươi là gân sắt, Trán ngươi bằng đồng. Nên Ta đã phán cho ngươi từ xưa, Ta đã cho ngươi biết trước khi chúng xảy đến, Kẻo ngươi nói rằng: ‘Tượng thần của tôi đã làm đấy, Tượng chạm hay tượng đúc của tôi đã truyền bảo.’ Ngươi đã nghe rồi, hãy xem tất cả những điều này. Nhưng các ngươi không công nhận48:6 Nt: công bố. LXX: biết sao? Từ nay Ta sẽ cho ngươi biết những điều mới, Những điều bí ẩn mà ngươi chưa biết. Bây giờ những điều đó mới được tạo ra, không phải từ xưa. Trước ngày hôm nay, ngươi chưa bao giờ nghe những điều ấy, Kẻo ngươi nói rằng: ‘Này, ta đã biết rồi.’ Ngươi chưa bao giờ nghe, ngươi chẳng bao giờ biết, Từ xưa tai ngươi vẫn chưa mở. Vì Ta biết rằng ngươi rất xảo trá Và ngươi được gọi là kẻ phản loạn từ khi lọt lòng. Ta vì danh mình mà dằn cơn giận, Vì vinh quang Ta mà kiềm chế Không hủy diệt ngươi. Này, Ta đã tinh luyện ngươi nhưng không như luyện bạc; Ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn. Vì cớ Ta, vì chính Ta mà Ta làm điều này. Vì sao Ta lại để cho danh Ta48:11 Nt: nó. LXX: danh Ta bị nhục? Ta sẽ không nhường vinh quang Ta cho một ai khác. Hỡi Gia-cốp, hãy nghe Ta. Hỡi Y-sơ-ra-ên, là dân Ta đã kêu gọi. Ta là Đấng ấy. Ta là đầu tiên, Ta cũng là tận cùng. Tay Ta đã lập nền trái đất, Tay phải Ta đã giương các tầng trời ra. Ta gọi trời đất,48:13 Nt: chúng nó Chúng đều cùng nhau đứng lên. Tất cả các ngươi hãy tập họp lại và lắng nghe! Ai trong vòng chúng nó48:14 Ctd: các tượng thần (theo hàm ý trong văn mạch) đã công bố những điều này? CHÚA yêu thương người,48:14 LXX: Người mà CHÚA yêu thương Ngài sẽ thực hiện ý định Ngài trên Ba-by-lôn Và dùng tay nghịch người Canh-đê. Ta, chính Ta đã phán; Phải, Ta đã gọi người; Ta đã đem người đến Và người sẽ thịnh vượng48:15 Ctd: thành công trong sứ mệnh mình trong đường lối mình.” “Hãy đến gần Ta, hãy nghe điều này: Từ ban đầu, Ta đã không phán một cách bí mật, Vào lúc nó xảy ra, Ta đã ở đó.” Và bây giờ, CHÚA đã sai Ta Cùng với thần của Ngài.48:16 Đa số học giả xem “thần của Ngài” là túc từ, không phải chủ từ CHÚA, Đấng Cứu Chuộc ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng dạy dỗ để ngươi được lợi ích, Đấng dẫn đường để ngươi đi theo. Ôi, ước gì ngươi đã chú ý đến các điều răn của Ta Thì sự thái bình ngươi sẽ như sông, Sự công chính ngươi như sóng biển. Con cháu ngươi sẽ như cát, Dòng dõi ngươi sẽ như hạt cát; Tên chúng nó sẽ không bao giờ bị xóa,48:19 Nt: cắt đứt Bị diệt trước mặt Ta.” Hãy rời bỏ Ba-by-lôn, Hãy chạy trốn khỏi người Canh-đê. Hãy cất tiếng vui mừng tuyên bố, Hãy công bố điều này, Hãy rao truyền đến tận cùng trái đất; Hãy nói rằng: “CHÚA đã cứu chuộc Gia-cốp, là tôi tớ Ngài.” Họ không bị khát khi Ngài dẫn họ qua sa mạc. Ngài làm nước chảy ra từ vầng đá cho họ; Ngài chẻ đá Thì nước trào ra. CHÚA phán: “Những kẻ gian ác sẽ không được bình an.” Sứ Mệnh Của Tôi Tớ CHÚA Hỡi các hải đảo,49:1 Ctd: duyên hải hãy nghe Ta; Hỡi các dân xa xôi, hãy chú ý. CHÚA đã kêu gọi tôi từ trong bụng mẹ, Đã công bố49:1 Ctd: đặt tên tên tôi khi tôi còn trong lòng mẹ. Ngài làm miệng tôi như lưỡi gươm sắc bén Và che tôi trong bóng tay Ngài. Ngài làm tôi thành mũi tên sáng loáng, Và giấu tôi trong bao đựng tên của Ngài. Ngài phán cùng tôi: “Ngươi là tôi tớ Ta. Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ được vinh quang nơi ngươi.” Và tôi tự bảo: “Tôi đã lao lực luống công; Tôi đã tổn sức hư không và vô ích. Nhưng thật vậy, lẽ công bình của tôi ở nơi CHÚA, Và phần thưởng tôi ở nơi Đức Chúa Trời tôi.” Bây giờ, CHÚA phán: Đấng đã lập tôi từ trong bụng mẹ để làm tôi tớ Ngài, Để đem Gia-cốp trở lại cùng Ngài Và tập họp Y-sơ-ra-ên đến với Ngài Vì tôi được tôn trọng trước mắt CHÚA Và Đức Chúa Trời là sức lực của tôi. Ngài cũng phán: “Ngươi làm tôi tớ Ta Để phục hồi49:6 Nt: dấy lên các bộ tộc Gia-cốp Và đem những người được gìn giữ49:6 Ctd: những người sống sót của Y-sơ-ra-ên trở về, chỉ là việc nhỏ; Ta sẽ làm cho ngươi như ánh sáng cho các nước, Đem sự cứu rỗi của Ta đến tận cùng trái đất.” CHÚA, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán Cùng người bị người ta khinh bỉ, bị các nước49:7 Nt: nước (số ít) ghê tởm, Cùng kẻ tôi tớ của các kẻ cai trị, như vầy: “Các vua sẽ thấy ngươi và đứng dậy, Các hoàng tử sẽ quỳ lạy CHÚA, Đấng Trung Tín, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã chọn ngươi.” CHÚA phán như vầy: “Trong thì thuận tiện Ta đã đáp lời ngươi; Trong ngày cứu rỗi Ta đã giúp đỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi, làm cho ngươi Thành giao ước của dân Để phục hồi đất, Để phân chia các di sản hoang tàn; Để bảo những phu tù: ‘Hãy đi ra;’ Những kẻ ở trong tối tăm: ‘Hãy chiếu sáng.’ Họ sẽ được chăn giữ trên đường đi Và mọi đồi trọc sẽ trở nên đồng cỏ cho họ. Họ sẽ không đói, không khát; Hơi nóng và mặt trời cũng sẽ không thiêu đốt họ Vì Đấng thương xót họ sẽ hướng dẫn, Ngài sẽ dắt họ đến bên suối nước. Ta sẽ làm mọi núi Ta thành đường đi Và các đường cái Ta sẽ được xây dựng. Kìa, những người này sẽ đến từ phương xa. Kìa, những người kia sẽ đến từ phương bắc, phương tây Và những người nọ đến từ vùng Si-nim.”49:12 Văn bản cổ Qumran ghi: Syene, có thể là vùng Aswan, Ai-cập Hỡi trời hãy hò reo, Hỡi đất hãy vui mừng; Hỡi các núi hãy cất tiếng reo hò CHÚA đã an ủi dân Ngài Và thương xót những người khốn khổ của Ngài. Nhưng Si-ôn nói rằng: “CHÚA đã từ bỏ tôi, Chúa tôi đã quên tôi.” “Một người đàn bà có thể quên con mình đang bú Hay không thương xót con trai một mình sao? Dù những người này có thể quên, Nhưng chính Ta sẽ không quên ngươi. Này, Ta đã khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta; Các tường thành ngươi vẫn tiếp tục ở trước mặt Ta. Các con trai49:17 Văn bản cổ Qumran và vài bản khác ghi “những người xây cất” ngươi sẽ nhanh nhẹn đến; Còn những kẻ phá hoại, những kẻ làm ngươi hoang tàn sẽ rời khỏi ngươi. Hãy ngước mắt nhìn quanh và xem: Tất cả chúng nó đều họp lại và đến cùng ngươi.” CHÚA phán: “Như Ta hằng sống, Ngươi sẽ mang tất cả chúng nó như đồ trang sức, Sẽ thắt lưng chúng nó như cô dâu. Vì dù những nơi hoang tàn, những nơi tiêu điều, Những vùng đất đổ nát của ngươi Thì giờ đây quá chật cho người định cư Và những kẻ ăn nuốt ngươi sẽ cách xa ngươi. Những đứa con trong thời ngươi mất mát người thân Sẽ nói vào tai ngươi: Chỗ này chật quá cho tôi, Hãy nới rộng cho tôi ở. Nhưng ngươi tự hỏi trong lòng rằng: ‘Ai đã sinh những đứa này cho tôi? Tôi đã mất hết con cái, đã bị son sẻ, Bị lưu đày và từ bỏ. Ai đã nuôi dưỡng những đứa này? Kìa, ta đã bị bỏ mặc một mình, Những đứa này từ đâu đến?’ ” CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ giơ tay trên các nước, Giương cờ trên các dân Thì chúng sẽ bồng các con trai ngươi trong lòng Và các con gái ngươi trên vai mà đến. Các vua sẽ là cha nuôi ngươi Và các hoàng hậu sẽ là vú em của ngươi. Họ sẽ cúi mặt xuống đất lạy ngươi Và liếm bụi chân ngươi, Rồi ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA, Những ai trông cậy Ta sẽ không hổ thẹn.” Có thể nào người ta lấy chiến lợi phẩm của dũng sĩ Hay giải cứu các tù binh từ người dũng mãnh49:24 MT: công chính. Văn bản cổ Qumran và một vài bản dịch cổ: người dũng mãnh được chăng? CHÚA phán như vầy: “Phải, tù binh của dũng sĩ sẽ bị lấy đi, Chiến lợi phẩm của người dũng mãnh sẽ được giải cứu. Ta sẽ tranh đấu với kẻ đấu tranh chống ngươi Và Ta sẽ giải cứu con cái ngươi. Ta sẽ làm cho những kẻ áp bức ngươi ăn thịt mình, Chúng nó sẽ say máu mình như say rượu. Và cả nhân loại49:26 Nt: xác thịt sẽ biết rằng: Ta là CHÚA, Đấng Cứu Rỗi ngươi, Đấng Cứu Chuộc ngươi và là Đấng Quyền Năng của Gia-cốp.” CHÚA phán như vầy: “Giấy ly dị mẹ ngươi ở đâu? Người mà Ta đã bỏ? Hay ai là chủ nợ mà Ta Đã bán các ngươi cho? Này, các ngươi đã bị bán là vì gian ác mình; Mẹ các ngươi đã bị bỏ là vì những vi phạm của các ngươi. Tại sao khi Ta đến, không có ai? Khi Ta gọi không ai trả lời? Có phải tay Ta quá ngắn để cứu chuộc? Hay Ta không đủ sức đế giải cứu sao? Này, Ta quở trách thì biển khô cạn; Ta làm các sông trở thành sa mạc; Cá trở nên hôi thối vì không có nước Và chết vì khát. Ta mặc cho bầu trời bằng sự đen tối; Ta che chúng với tấm vải sô.” Tôi Tớ CHÚA Bị Khổ Nạn Và Chiến Thắng CHÚA ban cho tôi lưỡi của người được dạy dỗ, Để tôi biết nâng đỡ người mệt mỏi bằng lời nói. Mỗi buổi sáng Ngài đánh thức, Ngài đánh thức tai tôi để tôi nghe như người được dạy dỗ. CHÚA đã mở tai tôi, Tôi không phản loạn Cũng không quay lui. Tôi đã đưa lưng cho những kẻ đánh tôi, Đưa má cho những kẻ nhổ râu tôi. Những kẻ nhục mạ và nhổ trên tôi, Tôi không che mặt. Nhưng CHÚA sẽ giúp đỡ tôi, Nên tôi không bị nhục; Nên tôi làm cho mặt tôi như đá lửa Và tôi biết rằng tôi sẽ không bị hổ thẹn. Đấng tuyên xưng tôi công chính đang ở gần.50:8 Ctd: ở về phía tôi Ai là kẻ đối địch tôi? Hãy cùng nhau đứng dậy, Ai là kẻ tố cáo tôi? Hãy đến gần gặp tôi.50:8 Câu 8 mô tả một vụ xử án trước toà Này, CHÚA sẽ giúp đỡ tôi. Ai sẽ định tội tôi? Kìa, tất cả chúng nó sẽ cũ mòn như chiếc áo; Bị sâu ăn. Ai trong vòng các ngươi kính sợ CHÚA, Nghe theo tiếng của tôi tớ Ngài? Dù bước đi trong tối tăm Và không có ánh sáng Nhưng tin cậy nơi danh CHÚA Và nương cậy nơi Đức Chúa Trời mình? Này, tất cả các ngươi là kẻ đốt lửa, thắp đuốc. Hãy đi bên ánh sáng của ngọn lửa Và đuốc mà các ngươi đã thắp. Đây là điều các ngươi sẽ nhận từ tay Ta, Các ngươi sẽ nằm xuống trong đau đớn. Phúc Lành Cho Con Dân Chúa “Hỡi những người theo đuổi sự công chính, Những người tìm kiếm CHÚA, hãy nghe Ta. Hãy nhìn xem vầng đá mà các ngươi đã được đẽo ra, Và mỏ đá mà các ngươi đã được đào lên. Hãy nhìn xem Áp-ra-ham, tổ phụ các ngươi Và Sa-ra, người sinh sản các ngươi. Khi Ta kêu gọi, người chỉ có một mình Nhưng Ta đã ban phước và làm cho người trở nên nhiều. CHÚA sẽ an ủi Si-ôn, An ủi tất cả những nơi hoang tàn của nó. Ngài sẽ làm cho đồng hoang của nó như vườn Ê-đen, Sa mạc như vườn của CHÚA. Tại nơi ấy người ta sẽ tìm thấy hân hoan, vui mừng, Lời cảm tạ và tiếng hát. Hỡi dân Ta, hãy nghe Ta, Hỡi nước Ta, hãy lắng tai nghe Ta Vì Kinh Luật sẽ ra từ Ta Và sự công bình của Ta sẽ là ánh sáng cho các dân. Sự công chính của Ta sẽ nhanh chóng đến gần, Sự cứu rỗi của Ta xuất hiện, Cánh tay51:5 Nt: các cánh tay Ta sẽ cai trị các dân. Các hải đảo trông đợi Ta Và chúng hy vọng nơi cánh tay Ta. Hãy ngước mắt lên các tầng trời Và nhìn xem trái đất phía dưới. Vì các tầng trời sẽ tan đi như khói Và đất sẽ cũ mòn như chiếc áo; Những người sống trên đất cũng sẽ chết như vậy.51:6 Văn bản cổ Qumran: châu chấu Nhưng sự cứu rỗi Ta sẽ còn đời đời Và sự công chính của Ta sẽ không chấm dứt. Hỡi những người biết sự công chính, Dân có Kinh Luật của Ta trong lòng, hãy nghe Ta. Đừng sợ người ta trách móc, Chớ hoảng hốt vì chúng sỉ vả các ngươi. Vì sâu sẽ cắn họ như cắn áo, Mọt sẽ gặm chúng như gặm len. Nhưng sự công chính của Ta sẽ còn lại mãi mãi Và sự cứu rỗi Ta còn đến muôn đời.” Hỡi cánh tay CHÚA, hãy thức dậy, Thức dậy để mặc lấy năng lực. Hãy thức dậy như ngày xưa, Như các thời cổ đại. Chẳng phải Ngài là Đấng sẽ chặt Ra-háp51:9 Biểu tượng cho Ai-cập. Xem 30:7 ra từng mảnh, Đã đâm quái vật51:9 Ctd: con rồng dưới biển đó sao? Chẳng phải Ngài là Đấng làm cho biển và nước vực sâu khô cạn sao? Ngài đã làm vực thẳm của biển cả Thành con đường Cho những người được cứu chuộc đi qua. Những người được chuộc của CHÚA sẽ trở về Và ca hát đi vào Si-ôn. Sự vui mừng đời đời ở trên đầu họ. Họ sẽ được hân hoan, vui mừng. Buồn rầu, than vãn sẽ tránh xa. “Ta, chính Ta là Đấng an ủi các ngươi. Ngươi là ai mà sợ loài người hay chết? Hay sợ con cái loài người được sinh ra như cỏ? Ngươi đã quên CHÚA, Đấng tạo ra ngươi. Ngài đã giương các tầng trời, Lập nền trái đất Nhưng suốt ngày ngươi cứ sợ Cơn giận dữ của kẻ áp bức Khi nó định hủy diệt. Nhưng cơn giận dữ của kẻ áp bức ở đâu? Kẻ tù đày sẽ chóng được giải cứu, Sẽ không chết nơi ngục tối Cũng không thiếu lương thực.51:14 Nt: bánh Vì chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng làm biển động và sóng gầm thét. CHÚA Vạn Quân là danh Ngài. Ta đã đặt lời Ta trong miệng ngươi, Giấu ngươi dưới bóng bàn tay Ta; Giương các tầng trời, Lập nền trái đất Và phán với Si-ôn rằng: ‘Ngươi là dân Ta.’ ” Hãy thức dậy, thức dậy, Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy đứng lên. Ngươi là người đã uống say Chén thịnh nộ từ tay CHÚA. Ngươi đã uống say tới cặn của chén, Là chén làm cho ngả nghiêng. Trong vòng tất cả con cái mà Giê-ru-sa-lem đã sinh ra, Không đứa nào hướng dẫn nó. Trong số tất cả con cái mà Giê-ru-sa-lem đã nuôi dưỡng, Không đứa nào cầm tay dắt nó. Hai điều này đã đổ xuống trên ngươi, Ai sẽ chia buồn với ngươi? Sự tan nát và hủy hoại, đói kém và gươm giáo, Ai sẽ an ủi ngươi? Con cái ngươi đã ngất xỉu, Nằm ở khắp các đầu đường Như nai tơ bị mắc trong lưới, Đầy cơn thịnh nộ của CHÚA Cùng sự quở trách của Đức Chúa Trời ngươi. Vậy, hỡi kẻ khốn cùng,51:21 Ctd: kẻ bị thương tích hãy nghe đây, Hỡi người say nhưng không phải do rượu, CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi phán như vầy: “Ta sẽ bênh vực dân Ta. Này, Ta sẽ lấy khỏi tay ngươi Cái chén làm nghiêng ngả. Ngươi sẽ không còn uống thêm chén nào nữa, Là chén thịnh nộ của Ta. Ta sẽ đặt chén ấy trong tay những kẻ hành hạ ngươi, Tức là những người nói với ngươi rằng: Hãy quỳ xuống để ta bước qua Và ngươi đã lấy lưng làm như đất, Như đường đi cho họ đi qua.” Si-ôn Vui Mừng Hỡi Si-ôn, hãy thức dậy, thức dậy, Mặc lấy sức lực ngươi. Hỡi Giê-ru-sa-lem, thành thánh, Hãy mặc các áo đẹp ngươi. Vì kẻ không cắt bì và người ô uế Sẽ không còn vào trong ngươi nữa. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy rũ sạch bụi, Đứng lên, hãy ngự trị.52:2 Nt: ngồi. Một số học giả đề nghị “sebiyyah” như vế dưới. NRSV Hỡi con gái Si-ôn, kẻ tù đầy, Hãy tháo xiềng xích khỏi cổ ngươi. CHÚA phán như vầy: “Các ngươi đã bị bán không giá cả52:3 Ctd: không có lý do, mục đích. (1Sa 19:5, Châm 1:17) Nên các ngươi sẽ được chuộc lại không phải bằng tiền bạc.” CHÚA phán như vầy: “Thời xưa, dân Ta đi xuống Ai-cập cư ngụ, Nhưng người A-si-ri đã vô cớ áp bức chúng.” CHÚA phán: “Bây giờ Ta làm gì đây? Vì dân Ta đã bị bắt đi vô cớ, Những kẻ cai trị chúng than khóc.”52:5 Ctd: những kẻ cai trị chúng chế nhạo (tru tréo) CHÚA phán: “Danh Ta cứ tiếp tục Bị phạm thượng suốt ngày. Vậy, dân Ta sẽ biết danh Ta; Vào ngày ấy chúng nó sẽ biết rằng Chính Ta là Đấng phán: Này, Ta đây.” Chân của người đem tin mừng Trên các núi xinh đẹp biết bao! Tức là người công bố bình an, Loan báo tin lành, Công bố sự cứu rỗi; Là người nói với Si-ôn rằng: “Đức Chúa Trời ngươi cai trị.” Tiếng những người canh gác, Họ cùng nhau cất tiếng ca hát vui mừng Vì chính mắt họ sẽ thấy Khi CHÚA trở lại Si-ôn. Hỡi những nơi hoang tàn của Giê-ru-sa-lem, Hãy cùng nhau cất tiếng ca hát vui mừng. CHÚA đã an ủi dân Ngài, Đã cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. CHÚA đã xắn cánh tay thánh Ngài Lên trước mắt mọi nước. Mọi người trên khắp trái đất Sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy đi ra, hãy đi ra, hãy ra khỏi chỗ đó, Đừng đụng đến đồ ô uế. Hỡi những người mang vật dụng của CHÚA, Hãy ra khỏi nó và trong sạch. Nhưng các ngươi sẽ ra đi không vội vã, Không phải chạy trốn CHÚA sẽ đi trước mặt các ngươi Và Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên sẽ đi phía sau bảo vệ các ngươi. Tôi Tớ Của CHÚA Kìa, tôi tớ Ta sẽ thành đạt, Sẽ được tán dương, được nâng lên rất cao. Như nhiều người kinh hoàng về người,52:14 Nt: ngươi, theo văn bản cổ Syr, Tg Hình dung người bị hủy hoại đến nỗi không còn giống con người; Và dáng vẻ không còn giống con cái loài người nữa. Cho nên người làm ngạc nhiên52:15 Nt: vẩy nước nhiều quốc gia; Các vua sẽ câm miệng vì người; Vì họ sẽ thấy điều chưa ai bảo cho mình biết, Hiểu điều mình chưa được nghe. Tôi Tớ Chịu Khổ Ai tin điều chúng tôi đã nghe?53:1 Ctd: sứ điệp đã truyền cho chúng ta Và cánh tay53:1 Ctd: quyền năng của CHÚA của CHÚA đã bày tỏ cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cây non; Như cái rễ từ đất khô khan. Người không có hình dung, cũng không uy nghi để chúng ta nhìn ngắm; Người cũng không có bề ngoài để chúng ta ưa thích. Người bị người ta khinh bỉ và ruồng bỏ; Là người chịu đau khổ và biết sự đau ốm. Như người mà người ta tránh mặt không muốn nhìn;53:3 Ctd: như kẻ chúng ngoảnh mặt chẳng thèm nhìn Người bị khinh bỉ; chúng ta cũng không xem người ra gì. Thật, chính người đã mang những bệnh tật của chúng ta Và gánh những đau khổ của chúng ta. Nhưng chúng ta lại tưởng Người bị Đức Chúa Trời đánh, phạt và bị khổ sở. Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, Bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta. Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, Vết thương người mang để chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, Mỗi người đi theo đường lối riêng của mình. Nhưng CHÚA đã chất Tội lỗi của tất cả chúng ta trên người. Người bị áp bức và khổ sở Nhưng không hề mở miệng. Như chiên bị dẫn đi làm thịt, Như cừu câm nín đứng trước kẻ hớt lông; Người không hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp,53:8 Nt: kiềm chế xử đoán và giết đi.53:8 Nt: cất đi Những người đồng thời53:8 Đồng nghĩa với cách dùng ở Sáng 6:9 thay vì “dòng dõi” với người có ai suy xét rằng Người bị cắt đứt khỏi đất người sống Là vì tội lỗi dân Ta đáng bị đánh phạt.53:8 Nt: người bị đánh phạt Người ta đã đặt mồ người chung với những kẻ ác Và khi chết53:9 Một số học giả đề nghị sửa thành: mộ người người được chôn với một người giàu có, Dù người đã không hành động hung bạo Và miệng không hề lừa dối. Nhưng CHÚA bằng lòng để người bị chà đạp và đau đớn53:10 Nt: đau ốm Khi người53:10 Nt: ngươi dâng mạng sống mình làm tế lễ chuộc tội. Người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ lâu dài Và nhờ tay người, ý của CHÚA sẽ được thành đạt. Do sự thống khổ của linh hồn mình Người sẽ thấy ánh sáng.53:11 MT: người sẽ thấy. Văn bản Qumran và LXX thêm: ánh sáng Nhờ sự hiểu biết của mình53:11 Ctd: về Ngài người sẽ hài lòng. 53:11 Ctd: thấy ánh sáng và hài lòng. Nhờ sự hiểu biết của mình người công chính… Người công chính tức là tôi tớ Ta sẽ làm cho nhiều người được công chính Và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Cho nên Ta sẽ chia phần cho người cùng với những người vĩ đại53:12 Ctd: cho nên Ta sẽ ban nhiều người cho người Và người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh. Vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, Bị liệt vào hàng tội nhân. Nhưng thật ra chính người đã mang lấy tội lỗi của nhiều người Và cầu thay cho những kẻ tội lỗi. Giao Ước Bình An “Hỡi phụ nữ hiếm hoi, Không sinh nở, hãy hát lên; Hỡi người chưa từng đau đớn sinh nở Hãy cất tiếng ca hát và reo hò. Vì con cái của phụ nữ bị ruồng bỏ Sẽ nhiều hơn con cái của phụ nữ có chồng,” CHÚA phán như vậy. “Hãy nới rộng chỗ trại ngươi ở; Căng các tấm bạt của trại ngươi ra, Đừng giữ lại. Hãy giăng dây cho dài, Đóng cọc cho chắc. Vì ngươi sẽ tràn ra bên phải lẫn bên trái; Dòng dõi ngươi sẽ chiếm hữu các nước Và định cư trong các thành bỏ hoang. Đừng sợ; vì ngươi sẽ không bị xấu hổ, Chớ lo; vì ngươi sẽ không bị nhục nhã; Vì ngươi sẽ quên sự xấu hổ của thời thanh xuân Và không còn nhớ nữa nỗi nhục nhã của thời góa bụa. Vì Đấng tạo ra ngươi là chồng ngươi; Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân. Đấng chuộc ngươi lại chính là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên; Ngài được xưng là Đức Chúa Trời của cả trái đất. CHÚA đã gọi ngươi về Như người vợ bị bỏ và đau khổ trong lòng;54:6 Nt: linh hồn Tức là người vợ cưới thời thanh xuân đã bị bỏ;”54:6 Ctd: có thể nào bỏ người vợ cưới lúc thanh xuân không? Đức Chúa Trời ngươi phán như vậy. “Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn Nhưng với lòng thương xót lớn lao Ta sẽ đón ngươi về. Trong cơn thịnh nộ bừng bừng, Ta đã tránh mặt không nhận ngươi trong một lúc; Nhưng với tình yêu thương đời đời Ta sẽ thương xót ngươi,” CHÚA, Đấng Cứu Chuộc ngươi phán như vậy. “Điều này đối với Ta cũng như nạn nước54:9 Một số văn bản cổ: những ngày lụt thời Nô-ê; Như Ta đã thề rằng nước lụt thời Nô-ê sẽ không bao giờ tràn ngập đất nữa, Thì Ta cũng thề rằng Ta sẽ không giận ngươi Và không quở trách ngươi. Dù núi dời, Dù đồi chuyển Nhưng tình yêu thương Ta dành cho ngươi sẽ không đổi; Giao ước bình an của Ta cũng không thay.” CHÚA, Đấng thương xót ngươi, phán như vậy. “Hỡi kẻ khốn khổ,54:11 Ctd: thành khốn khổ đang bị bão tố, không người an ủi, Này chính Ta sẽ dùng đá màu54:11 Nt: ý nghĩa không rõ; có thể là một loại hồ mầu lát đá cho ngươi; Xây nền cho ngươi bằng lam ngọc.54:11 Nt: sapphires Ta sẽ xây các tháp canh ngươi bằng hồng ngọc, Các cổng thành ngươi bằng ngọc lóng lánh Và tất cả tường thành ngươi bằng đá quý. Tất cả con cái ngươi sẽ được CHÚA dạy dỗ; Chúng sẽ được thái bình thịnh vượng.54:13 Nt: thái bình lớn Ngươi sẽ được thiết lập trong sự công chính; Ngươi sẽ tránh xa áp bức Vì chẳng sợ chi Và thoát khỏi kinh hoàng Vì nó sẽ không đến gần ngươi. Nếu người nào lập mưu hại ngươi, điều đó không phải đến từ Ta. Ai lập mưu hại ngươi sẽ vì ngươi mà ngã. Này, chính Ta đã tạo nên thợ rèn Thổi lửa đốt than Và chế ra vũ khí để dùng. Chính Ta đã tạo nên kẻ phá hoại để gây ra sự tàn phá. Mọi vũ khí tạo nên để chống lại ngươi đều thất bại.54:17 Nt: không thành công Mọi lưỡi dấy lên tố cáo ngươi đều sẽ bị bác bỏ. Đó là cơ nghiệp của các tôi tớ của CHÚA Và sự xác minh từ Ta mà đến;”54:17 Ctd: sự công chính từ Ta mà đến CHÚA tuyên bố như vậy. “Hỡi tất cả những ai khao khát, Hãy đến nơi các nguồn nước. Và người không tiền bạc, Hãy đến mua và ăn. Hãy đến mua rượu và sữa Mà không cần tiền và không phải trả phí tổn. Tại sao các ngươi tiêu phí tiền cho vật không phải là bánh, Lao lực cho vật không làm cho mãn nguyện. Hãy lắng nghe Ta, hãy ăn vật ngon, Thì linh hồn các ngươi sẽ vui với đồ béo bổ. Hãy nghiêng tai và đến cùng Ta, Hãy nghe thì linh hồn các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập một giao ước đời đời với các ngươi, Tức là tình yêu trung kiên Ta đã hứa cùng Đa-vít. Kìa, Ta đã lập người làm nhân chứng cho dân chúng, Làm lãnh đạo và chỉ huy dân chúng. Kìa, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi không biết; Nước không biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi. CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên Tôn vinh ngươi.” Hãy tìm kiếm CHÚA đang khi mình có thể gặp được, Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác hãy từ bỏ đường lối mình, Người bất chính hãy từ bỏ ý tưởng mình. Hãy trở lại cùng CHÚA vì Ngài thương xót ngươi, Hãy đến cùng Đức Chúa Trời vì Ngài tha thứ dồi dào. “Vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta,” CHÚA tuyên bố như vậy. “Vì trời cao hơn đất bao nhiêu Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi; Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu. Vì như mưa và tuyết Từ trời rơi xuống, Nó không trở lại trời Nhưng tưới đất, Làm cho đất đượm mầu và nẩy nở; Đem lại hạt giống cho kẻ gieo và bánh cho người ăn. Này, lời đã ra từ miệng Ta, Sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả,55:11 Nt: trống rỗng Nhưng sẽ làm điều Ta đã định Và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó. Còn các ngươi sẽ đi ra trong vui mừng, Và được dẫn về trong bình an. Núi đồi sẽ Cất tiếng hát trước mặt các ngươi. Và tất cả cây cối ngoài đồng Sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho cây gai, Cây hạnh đào thay cho gai góc. Ấy là một kỷ niệm cho CHÚA, Một dấu đời đời không bị cắt bỏ.” Chúa Kêu Gọi Mọi Dân Tộc CHÚA phán như vầy: “Hãy duy trì sự công bình Và làm điều công chính; Vì sự cứu rỗi của Ta sắp đến Và sự công chính của Ta sắp được hiển hiện. Phước cho người nào làm điều này! Và phước cho con cái nào của loài người giữ điều đúng; Tức là người giữ, không vi phạm56:2 Nt: không làm ô uế ngày Sa-bát Và gìn giữ tay mình không làm một điều ác nào.” Người ngoại quốc đã liên hiệp với CHÚA chớ nói rằng: CHÚA chắc chắn sẽ tách rời tôi khỏi dân Ngài.” Người bị hoạn cũng chớ nói rằng: “Này, tôi là một cây khô.” CHÚA phán như vầy: “Những kẻ hoạn mà giữ các ngày Sa-bát của Ta; Chọn những điều đẹp lòng Ta Và giữ giao ước Ta; Ta sẽ ban cho họ trong nhà của Ta, tức là trong các tường thành Ta, Một nơi kỷ niệm56:5 Nt: một bàn tay và một danh Quý hơn con trai, con gái; Ta sẽ ban cho họ56:5 MT: nó, các văn bản cổ Qumran: chúng nó một danh đời đời Không hề bị cắt đứt. Những người ngoại quốc đã liên hiệp với CHÚA Để phục vụ Ngài, Yêu mến danh CHÚA Và làm tôi tớ Ngài; Tất cả những người giữ, không vi phạm ngày Sa-bát Và giữ giao ước Ta Đều được Ta đem lên núi thánh Và ban cho niềm vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta. Các tế lễ thiêu và tế lễ hy sinh của họ dâng Trên bàn thờ Ta sẽ được chấp nhận, Vì nhà Ta sẽ được gọi là Nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.” CHÚA, Đấng đang tập họp những người bị tản lạc của Y-sơ-ra-ên, Tuyên bố như vầy: “Ta sẽ còn tập họp những người khác về với nó56:8 Ctd: họ Ngoài những người đã được tập họp.” Trách Sự Bất Trung Của Dân Y-sơ-ra-ên Hỡi tất cả thú đồng, Mọi loại thú rừng, hãy đến mà ăn. Những kẻ canh gác của Y-sơ-ra-ên, tất cả đều đui mù, Không biết gì cả. Chúng nó hết thảy đều như chó câm, Không biết sủa; Chỉ mơ mộng,56:10 Nt: không rõ nghĩa Nằm khểnh và thích ngủ. Chúng là loài chó tham ăn, Chẳng biết no; Ấy là những kẻ chăn chiên không biết phân biệt. Tất cả chúng nó đều xoay theo đường lối riêng của mình; Mỗi người, từ đầu chí cuối, đều tìm kiếm lợi riêng, chúng nói:56:11 Nt: không có “chúng nói”, thêm vào theo ý văn mạch cho rõ nghĩa “Hãy đến, Ta sẽ lấy rượu Rồi tha hồ uống rượu mạnh. Ngày mai cũng sẽ như ngày hôm nay, Còn trọng thể hơn nữa.” Tình Trạng Sa Đọa Của Y-sơ-ra-ên Người công chính chết đi Nhưng chẳng ai để ý đến. Người nhân đức bị cất đi Nhưng không ai hiểu rằng: Người công chính được cất đi Khỏi57:1 Nt: khỏi trước mặt tai họa,57:1 Ctd: bị cất đi vì sự gian ác Người đi vào sự bình an. Những kẻ sống57:2 Nt: bước đi ngay thẳng Sẽ an nghỉ trên giường mình. “Nhưng các ngươi, hỡi con cái của phù thủy, Dòng dõi của kẻ ngoại tình và gái điếm, hãy lại gần đây. Các ngươi đã cười nhạo ai? Các ngươi đã mở to miệng, Le lưỡi chế giễu ai? Không phải các ngươi là con cái của kẻ tội lỗi, Dòng dõi của kẻ nói dối sao? Các ngươi hành dâm bên cây sồi,57:5 Hành động dâm dục này là một phần nghi lễ tế thần phì nhiêu Dưới mọi cây xanh; Các ngươi giết con cái làm sinh tế nơi thung lũng, Dưới vực đá sâu. Gia tài của ngươi ở giữa vòng các tảng đá trơn tru nơi thung lũng; Chính chúng nó là sản nghiệp ngươi. Ngươi đã đổ dầu làm lễ tưới Và dâng tế lễ ngũ cốc cho các tảng đá ấy.57:6 Nt: chúng Ta có nên nguôi giận vì những việc như thế không? Ngươi đã đặt giường trên núi cao lừng lững Và lên đó dâng tế lễ. Ngươi đã đặt vật tượng trưng57:8 Nt: vật kỷ niệm; có thể là tượng dương vật Sau cửa và cột cửa; Vì từ bỏ Ta, ngươi đã lột trần, Leo lên giường; làm cho giường rộng thêm. Ngươi đã tự kết ước với chúng; Yêu mến giường chúng và ngắm nhìn sự lõa lồ.57:8 Nt: tay Ngươi đem dầu Và nhiều hương liệu đến dâng cho vua.57:9 Ctd: Mô-lếc, một vị thần tại Ca-na-an thời bấy giờ Ngươi sai các sứ giả đi đến phương xa, Xuống tận Âm Phủ. Ngươi mệt mỏi vì đường dài57:10 Ctd: theo nhiều đường lối Nhưng vẫn không nhận là vô vọng. Ngươi tìm được sức mạnh cho tay mình57:10 Ctd: hành động Nên ngươi không suy yếu. Ngươi đã kiêng nể và kính sợ ai Đến nỗi nói dối cùng Ta? Ngươi không nhớ đến Ta, Không để Ta trong lòng ngươi? Có phải vì Ta đã im lặng khá lâu Mà ngươi không kính sợ Ta chăng? Ta sẽ công bố các công đức57:12 Nt: các sự công chính và việc làm của ngươi, Nhưng chúng sẽ chẳng giúp ích gì cho ngươi. Khi ngươi kêu cứu, Hãy để những đấng ngươi đã thu nạp57:13 Ctd: những tượng thần hay tà thần ngươi đã thu nạp giải cứu ngươi! Chỉ một ngọn gió sẽ thổi chúng bay đi, Một hơi thở sẽ cất đi tất cả! Nhưng ai trú ẩn nơi Ta Sẽ thừa hưởng đất Và sẽ sở hữu núi thánh Ta.” Ngài sẽ phán: “Hãy xây, hãy đắp; hãy sửa soạn đường lối; Hãy loại bỏ những chướng ngại trên đường dân Ta.” Vì Đấng cao quý, Đấng ngự nơi vĩnh hằng Và danh Ngài là thánh, phán như vầy: “Ta ngự nơi cao cả và thánh khiết Nhưng cũng ở cùng người có tâm thần ăn năn và khiêm tốn, Để phục hồi sức sống cho người có tâm thần khiêm tốn; Cùng phục hồi sức sống cho kẻ có lòng ăn năn. Vì Ta chẳng buộc tội luôn luôn Cũng không tức giận mãi mãi, Kẻo thần linh57:16 Ctd: tâm thần và sinh khí loài người mà Ta đã tạo ra Sẽ phải suy tàn trước mặt Ta. Vì tội tham lợi riêng nên Ta đã nổi giận và đánh nó; Ta đã ngoảnh mặt đi trong cơn giận dỗi, Nhưng nó vẫn tiếp tục quay trở lại con đường của lòng nó. Đường lối nó Ta đã thấy nhưng Ta sẽ chữa lành, Hướng dẫn và ban cho nó đầy lời an ủi; Tức là tạo nên lời ca ngợi57:19 Nt: quả của môi miệng trên môi miệng của những kẻ than khóc57:19 Nt: của nó trong Y-sơ-ra-ên.”57:19 Cụm từ những kẻ than khóc trong Y-sơ-ra-ên có thể là đồng vị ngữ của vế sau cùng của câu 18, “… ban cho nó và những kẻ than khóc của nó đầy lời an ủi…” CHÚA phán: “Bình an, bình an cho kẻ ở xa lẫn kẻ ở gần; Ta sẽ chữa lành nó.” Nhưng những kẻ ác giống như biển động Không thể yên lặng được. Nước biển chao động, bùn lầy nổi lên. Đức Chúa Trời tôi phán: “Những kẻ gian ác sẽ không được bình an.” Sự Kiêng Ăn Chân Thật “Hãy gân cổ mà kêu, đừng ngừng lại. Hãy cất tiếng kêu lên như tiếng tù và. Hãy công bố cho dân Ta sự phản nghịch của họ Và cho nhà Gia-cốp tội lỗi của chúng. Mặc dù hằng ngày chúng tìm kiếm Ta, Vui mừng biết đường lối Ta Như một dân tộc làm điều công chính Và không quên luật lệ của Đức Chúa Trời mình. Chúng cầu xin Ta những quyết định công chính; Vui mừng đến gần Đức Chúa Trời. Chúng hỏi:58:3 Nt: không có; thêm vào theo văn mạch cho dễ hiểu ‘Tại sao chúng tôi kiêng ăn Nhưng Ngài không thấy? Chúng tôi hạ mình Nhưng Ngài không biết?’ Này, trong ngày kiêng ăn, các ngươi vẫn tìm kiếm điều mình ưa thích;58:3 Ctd: điều lợi lộc Bóc lột mọi công nhân của mình. Này, các ngươi kiêng ăn để tranh chấp và cãi vã; Để nắm tay gian ác đánh đấm nhau. Các ngươi không thể kiêng ăn như hiện nay Để tiếng kêu của các ngươi được trời cao nghe thấy. Phải chăng đó là sự kiêng ăn Ta chọn lựa? Là ngày các ngươi hạ mình; Cúi đầu như cây sậy; Nằm trên vải thô và tro bụi? Phải chăng các ngươi gọi đó là kiêng ăn? Là ngày đẹp lòng CHÚA? Không phải cách kiêng ăn mà Ta chọn lựa Là tháo xiềng gian ác, Mở dây cột ách, Trả tự do cho kẻ bị áp bức, Bẻ gãy mọi ách, hay sao? Chẳng phải là chia cơm58:7 Nt: bánh với kẻ đói; Đem người nghèo không nhà cửa về nhà mình; Khi thấy người không áo che thân thì mặc cho Và không tránh mặt làm ngơ đối với người ruột thịt, hay sao? Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ tỏa ra như rạng đông; Vết thương ngươi sẽ chóng lành; Sự công chính ngươi sẽ đi trước mặt Và vinh quang của CHÚA sẽ bảo vệ phía sau ngươi. Bấy giờ, ngươi cầu xin, CHÚA sẽ đáp; Ngươi kêu cứu, Ngài sẽ trả lời: Có Ta đây! Nếu ngươi vứt bỏ ách giữa các ngươi, Không chỉ tay58:9 Nt: chỉ ngón tay: có thể ý nói về vu cáo, nói xấu, chỉ điểm, xem Châm 6:12-16 và nói lời hiểm độc. Nếu ngươi dốc lòng58:10 Nt: linh hồn nuôi kẻ đói, Đáp ứng yêu cầu58:10 Nt: linh hồn người khốn cùng Thì ánh sáng ngươi sẽ tỏa ra nơi tối tăm Và sự âm u của ngươi sẽ như giữa trưa. CHÚA sẽ luôn luôn hướng dẫn ngươi; Đáp ứng yêu cầu ngươi trong nơi đất khô hạn; Ngài sẽ làm xương cốt ngươi mạnh mẽ; Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới nước, Như ngọn suối không bao giờ khô. Những người ra từ ngươi sẽ xây dựng lại những nơi cổ xưa đổ nát; Sẽ lập lại các nền móng của nhiều đời trước. Ngươi sẽ được gọi là người sửa chữa tường thành đổ vỡ, Tu bổ đường phố cho dân cư ngụ. Nếu ngươi gìn giữ, không vi phạm ngày Sa-bát; Không làm điều mình ưa thích trong ngày thánh của Ta; Nếu ngươi coi ngày Sa-bát là niềm vui thích; Ngày thánh của CHÚA là đáng trọng; Nếu ngươi tôn trọng ngày ấy và không làm theo đường lối riêng của mình; Không theo đuổi điều mình ưa thích và không nói nhiều.58:13 Nt: nói lời nói Bấy giờ ngươi sẽ được vui thích nơi CHÚA, Và Ta sẽ cho ngươi cưỡi trên đỉnh cao của trái đất, Ngươi sẽ được nuôi bằng gia nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi.” Vì chính miệng CHÚA đã phán như vậy. Tội Lỗi Và Ăn Năn Này, chẳng phải tay của CHÚA quá ngắn để cứu Và tai của Ngài quá nặng để nghe đâu! Nhưng vì sự gian ác các ngươi đã ngăn cách Các ngươi với Đức Chúa Trời mình; Và tội lỗi các ngươi đã làm Ngài ẩn mặt Không nghe các ngươi. Bởi vì bàn tay các ngươi đã bị ô uế trong máu; Ngón tay các ngươi bị ô uế vì gian ác; Môi miệng các ngươi đã nói lời dối trá; Lưỡi các ngươi đã thì thầm điều độc địa. Không ai kiện cáo theo lẽ công chính; Cũng không ai tranh tụng trong sự chân thật. Người ta tin cậy vào điều hư không và lời gian dối; Cưu mang điều tai hại và đẻ ra điều gian ác. Chúng ấp trứng rắn, Dệt màng nhện. Ai ăn trứng của chúng sẽ chết; Còn trứng bị bể sẽ nở ra rắn độc. Màng chúng dệt không thể làm áo mặc; Chúng không thể che thân bằng đồ chúng làm ra. Công việc của chúng là công việc gian ác; Hành động trong tay chúng là bạo lực. Chân chúng chạy đến điều ác Và nhanh nhẹn làm đổ máu người vô tội. Tư tưởng của chúng là tư tưởng gian ác; Chúng đem lại59:7 Nt: không có, thêm vào theo văn mạch cho rõ nghĩa tàn phá và đổ nát trên đường chúng đi. Chúng không biết con đường bình an, Cũng không có công bình nơi đường lối của chúng. Chúng tự làm đường lối mình cong quẹo, Ai đi trên đường ấy không biết được bình an. Cho nên sự công bình xa cách chúng ta; Và lẽ công chính cũng không đến gần chúng ta được. Chúng ta trông mong ánh sáng thì đây này, bóng tối! Chúng ta trông mong sáng láng thì lại bước đi trong tối tăm. Chúng ta mò mẫm men theo tường như người mù, Như người không có mắt, chúng ta dò dẫm. Ban ngày giữa trưa mà chúng ta vấp ngã như vào lúc chạng vạng; Giữa những người mạnh khỏe mà chúng ta như người chết. Tất cả chúng ta gầm gừ như gấu, Than thở não nề như chim bồ câu. Chúng ta trông lẽ công bình nhưng không có; Mong sự cứu rỗi nhưng nó xa cách chúng ta. Vì sự vi phạm của chúng tôi trước mặt Ngài thật nhiều; Tội lỗi chúng tôi làm chứng nghịch chúng tôi. Vì sự vi phạm của chúng tôi vẫn ở cùng chúng tôi Và chúng tôi biết sự gian ác mình. Chúng tôi đã vi phạm, đã phản bội CHÚA Và quay lưng không theo Đức Chúa Trời mình. Chúng tôi đã nói lời bạo ngược và phản loạn; Cưu mang những lời gian dối trong lòng rồi thốt ra. Lẽ công bình bị đẩy lui; Sự công chính thì đứng xa; Vì lẽ thật bị vấp ngã nơi quảng trường Và sự ngay thẳng không thể vào. Lẽ thật không còn nữa Và kẻ lánh xa điều ác thì bị cướp giật. CHÚA nhìn thấy và Ngài buồn lòng59:15 Nt: ấy là điều ác trước mắt Ngài Vì không có sự công bình. Ngài thấy không có ai cả; Và kinh ngạc vì không ai cầu khẩn Nên Ngài dùng cánh tay mình để cứu rỗi; Và sự công chính của Ngài hỗ trợ mình. Ngài mặc sự công chính như áo giáp Và đội mão cứu rỗi trên đầu. Ngài mặc áo báo trả làm y phục Và choàng quanh mình bằng áo choàng nhiệt thành. Ngài sẽ báo trả Tùy công việc chúng làm, Thịnh nộ cho kẻ chống đối, Báo oán cho kẻ thù nghịch; Ngài sẽ báo trả dân các hải đảo. Từ phương tây người ta sẽ kính sợ danh CHÚA; Những người từ phương đông sẽ kính sợ sự vinh quang Ngài. Vì Ngài sẽ đến như sông chảy cuồn cuộn Và hơi thở của CHÚA thúc đẩy nó.59:19 Ctd: khi kẻ thù đến như sông chảy cuồn cuộn thì thần của CHÚA trương cờ chống cự nó “Đấng Cứu Chuộc sẽ đến Si-ôn; Đến cùng những người thuộc nhà Gia-cốp đã từ bỏ tội lỗi,” CHÚA tuyên bố như vậy. CHÚA phán: “Về phần Ta, đây là giao ước của Ta với chúng: Thần Ta ở trên ngươi và những lời Ta đặt trong miệng ngươi sẽ không rời khỏi miệng ngươi, cũng như miệng con cái và cháu chắt ngươi từ nay cho đến đời đời.” CHÚA phán như vậy. Vinh Quang Tương Lai “Hãy đứng lên và chiếu sáng vì ánh sáng của ngươi đã đến Và vinh quang CHÚA tỏa sáng trên ngươi. Vì này, bóng tối sẽ bao trùm trái đất Và tối tăm che phủ các dân. Nhưng CHÚA sẽ tỏa sáng trên ngươi Và vinh quang Ngài sẽ chiếu sáng trên ngươi. Các nước sẽ đến cùng ánh sáng ngươi Và các vua sẽ hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt nhìn quanh và xem: Tất cả chúng nó đều họp lại và đến cùng ngươi. Các con trai ngươi sẽ đến từ phương xa; Các con gái ngươi được ẵm trên hông. Bấy giờ ngươi sẽ thấy và rạng rỡ; Lòng ngươi sẽ xúc động và vui mừng. Vì sự giàu có của biển cả sẽ đổ về ngươi; Của cải của các nước sẽ đến với ngươi. Muôn vàn lạc đà sẽ tràn ngập ngươi, Cả lạc đà tơ của Ma-đi-an và Ê-pha. Tất cả những người từ Shê-ba sẽ đến; Mang theo vàng và trầm hương. Họ sẽ loan truyền lời ca ngợi CHÚA. Tất cả các bày súc vật của Kê-đa sẽ được tập trung về nơi ngươi. Chiên đực của Nê-ba-giốt sẽ được dùng làm tế lễ;60:7 Nt: sẽ phụng vụ ngươi Chúng sẽ được chấp nhận trên bàn thờ Ta Và Ta sẽ làm nhà vinh hiển Ta thêm vinh hiển. Những người này là ai mà như mây bay, Như bồ câu trở về chuồng? Chắc chắn các hải đảo sẽ trông đợi Ta; Trước hết là các tầu của Ta-rê-si Sẽ đem các con trai ngươi Cùng vàng và bạc từ phương xa về Để tôn vinh danh CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên Vì Ngài làm cho ngươi vinh hiển. Người ngoại quốc sẽ xây dựng các tường thành ngươi Và vua của họ sẽ phục vụ ngươi. Vì trong cơn thịnh nộ Ta đã đánh ngươi, Nhưng trong lúc ban ơn Ta thương xót ngươi. Các cổng thành ngươi sẽ luôn luôn mở, Ngày đêm không bao giờ đóng Để người ta đem của cải của các nước đến cho ngươi. Các vua của họ dẫn đầu đoàn triều cống.60:11 Ctd: các vua của họ bị bắt làm tù binh Vì dân nào, nước nào không thần phục ngươi sẽ bị diệt vong, Các dân ấy sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Vinh quang của Li-ban sẽ đến trên ngươi; Cây thông, cây du, cây bách sẽ cùng nhau Trang hoàng điện thánh Ta Và Ta sẽ làm cho nơi đặt chân Ta vinh quang. Con cái của những kẻ áp bức ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi Và tất cả những kẻ khinh bỉ ngươi sẽ quỳ mọp dưới chân ngươi. Chúng sẽ gọi ngươi là thành của CHÚA, Si-ôn của Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Xưa kia ngươi đã bị lãng quyên, ghét bỏ Và không ai qua lại; Nay Ta sẽ làm cho ngươi thành cao quý mãi mãi, Thành nguồn vui đời đời. Ngươi sẽ bú sữa của các dân Và được các bà vú của các vua nuôi nấng.60:16 Nt: bú vú của vua chúa Ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, Đấng Cứu Rỗi ngươi, Đấng Cứu Chuộc ngươi và là Đấng Quyền Năng của Gia-cốp. Thay vì đồng thau, Ta sẽ đem cho ngươi vàng; Thay vì sắt, Ta sẽ đem cho ngươi bạc; Thay vì gỗ, Ta sẽ đem đồng; Thay vì đá, Ta sẽ đem sắt cho ngươi. Ta sẽ đặt bình an làm kẻ giám sát ngươi Và sự công chính làm kẻ đốc công ngươi. Người ta sẽ không nghe đến bạo lực trong xứ sở ngươi, Cũng không có đổ nát và phá hủy trong biên cương ngươi. Ngươi sẽ gọi thành lũy ngươi là sự cứu rỗi Và cổng thành ngươi là lời ca ngợi. Mặt trời sẽ không còn là ánh sáng cho ngươi vào ban ngày, Ánh sáng của mặt trăng cũng không chiếu sáng ngươi.60:19 Các văn bản cổ Qumran, Tg và LXX thêm “ban đêm” Nhưng CHÚA sẽ là ánh sáng cho ngươi mãi mãi Và Đức Chúa Trời ngươi sẽ là vinh hiển ngươi. Mặt trời của ngươi sẽ không lặn nữa, Mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn. CHÚA sẽ là ánh sáng mãi mãi cho ngươi, Những ngày than khóc của ngươi sẽ chấm dứt. Tất cả dân ngươi sẽ là công chính, Họ sẽ sở hữu đất này đời đời. Họ là mầm non Ta đã trồng, Là công việc của tay Ta Để được vinh hiển. Kẻ bé nhỏ nhất của ngươi sẽ thành cả ngàn Và người hèn yếu nhất sẽ thành một dân hùng mạnh. Chính Ta là CHÚA, Ta sẽ mau chóng thực hiện điều ấy đúng thời.” Tin Mừng Thần của CHÚA ở trên Ta CHÚA đã xức dầu cho Ta Đặng loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo khổ. Ngài sai Ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ, Công bố tự do cho những kẻ bị tù đầy, Loan tin phóng thích cho những người bị xiềng xích; Công bố năm thi ân của CHÚA Và ngày báo trả của Đức Chúa Trời chúng ta; Ngài sai Ta đi an ủi mọi kẻ than khóc; Đặng ban cho những kẻ than khóc ở Si-ôn Mão hoa Thay vì tro bụi, Dầu vui vẻ Thay vì than khóc, Áo choàng ca ngợi Thay vì tinh thần sầu thảm; Họ sẽ được gọi là cây sồi công chính, Cây CHÚA đã trồng Để bày tỏ vinh hiển Ngài. Họ sẽ xây lại những nơi đổ nát xưa, Dựng lại những chỗ hoang phế cũ, Tu bổ các thành đổ nát, Những nơi hoang phế từ bao thế hệ. Kiều dân sẽ đứng chăn cừu cho các ngươi, Người ngoại quốc sẽ cầy ruộng và làm vườn nho các ngươi. Còn các ngươi sẽ được gọi là thầy tế lễ của CHÚA; Người ta sẽ xưng các ngươi là người phụng sự Đức Chúa Trời chúng ta. Các ngươi sẽ hưởng của cải của các dân Và hãnh diện61:6 Nt: không rõ nghĩa. Một số học giả đề nghị tetmara “u” (người được mập ra) trong vinh hoa của họ. Thay vì hổ thẹn, Dân Ta sẽ hưởng gấp đôi,61:7 Ctd: thay vì hổ thẹn gấp đôi và nhục nhã Thay vì nhục nhã Họ sẽ vui mừng vì phần điền sản của mình; Cho nên họ sẽ sở hữu gấp đôi phần điền sản trong xứ Và được vui mừng đời đời. Vì Ta là CHÚA; Ta yêu công bình, Ghét trộm cướp trong tế lễ thiêu,61:8 Các văn bản cổ khác: gian ác, LXX: bất công Nhưng theo lòng thành tín của Ta, Ta sẽ thưởng công cho chúng Và lập giao ước đời đời với chúng. Dòng dõi họ sẽ được nổi tiếng trong các nước, Con cháu họ sẽ nổi danh giữa các dân. Tất cả những ai thấy họ đều công nhận Rằng họ là dòng dõi được CHÚA ban phước. Trong CHÚA, ta sẽ rất vui mừng, Linh hồn ta sẽ hân hoan nơi Đức Chúa Trời ta; Vì Ngài mặc cho ta áo cứu rỗi; Khoác cho ta áo choàng công chính Giống chàng rể khăn áo61:10 Nt: khăn xếp như thầy tế lễ, Như cô dâu trang sức bằng nữ trang. Vì như đất đai làm chồi mọc lên, Vườn tược làm hạt giống nẩy mầm thể nào Thì CHÚA sẽ làm cho sự công chính Và lời ca ngợi trổi lên trước mặt muôn dân thể ấy. Hy Vọng Và Cứu Rỗi Vì cớ Si-ôn Ta sẽ không im lặng, Vì cớ Giê-ru-sa-lem Ta sẽ không bất động Cho đến khi nào sự công chính của nó phát ra như ánh sáng Và ơn cứu rỗi bừng cháy như ngọn đuốc. Các nước sẽ thấy sự công chính của ngươi; Tất cả các vua sẽ thấy vinh quang ngươi. Ngươi sẽ được gọi bằng tên mới, Là tên chính miệng CHÚA sẽ ban cho. Ngươi sẽ là mão vinh hiển trong tay CHÚA, Là mũ miện hoàng gia trong lòng bàn tay Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi sẽ không còn bị gọi là kẻ bị ruồng bỏ, Và đất đai ngươi là đất hoang phế nữa. Nhưng ngươi sẽ được gọi là người mà Ta vui thích,62:4 Nt: Hephzibah Và đất ngươi là đất có chồng.62:4 Nt: Beulah CHÚA vui thích về ngươi Và đất ngươi là đất sẽ có chồng. Như một thanh niên sẽ cưới một thiếu nữ Thì các con trai ngươi62:5 Thay đổi nguyên âm từ này có nghĩa: Đấng xây dựng ngươi sẽ kết ước với ngươi; Như chàng rể vui mừng vì cô dâu Thì Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì cớ ngươi. Hỡi Giê-ru-sa-lem, Ta đã đặt lính canh trên tường thành ngươi. Suốt ngày đêm họ sẽ không hề nín lặng; Các ngươi là người nhắc nhở CHÚA, Chớ nghỉ ngơi. Cũng đừng để Ngài nghỉ ngơi cho đến khi Ngài thiết lập lại Giê-ru-sa-lem Và làm nó nổi danh trên đất. CHÚA đã đưa tay phải Và cánh tay quyền năng của Ngài lên mà thề rằng: “Ta sẽ không ban lúa mì của ngươi Cho kẻ thù ngươi ăn nữa; Người ngoại quốc cũng sẽ không uống rượu nho mới của ngươi, Là rượu mà ngươi đã lao lực làm ra. Nhưng những người gặt hái lúa mì sẽ được ăn lúa Và ca ngợi CHÚA. Và những người hái nho sẽ được uống rượu nho Trong sân thánh điện Ta.” Hãy đi qua, hãy đi qua các cửa thành; Hãy dọn đường cho dân. Hãy xây đắp, hãy xây đắp đường cái; Hãy dẹp sạch đá. Hãy giương cờ cho các dân. Này, CHÚA đã công bố Đến tận cùng trái đất; Hãy nói với con gái Si-ôn: “Kìa, ơn cứu rỗi62:11 LXX: Đấng Cứu Rỗi ngươi ngươi đang đến. Kìa, Ngài đem phần thưởng theo với Ngài; Và thành tích62:11 Ctd: lời khen thưởng Ngài đi trước Ngài.” Chúng sẽ được gọi là dân thánh, Dân được cứu chuộc của CHÚA. Còn ngươi sẽ được gọi là thành người ta tìm đến, Thành không bị ruồng bỏ. Ngày Báo Trả Và Ơn Cứu Rỗi Ai là Đấng từ Ê-đôm đến? Ai là Đấng mặc áo đỏ thẫm đến từ Bốt-ra?63:1 Bốt-ra là thành phố cổ lớn, thủ đô của Ê-đôm, có đường giao thương chính đi qua Ai trang phục lộng lẫy, Tiến bước với sức mạnh vĩ đại. “Chính là Ta, Đấng phán lời công chính, Đấng quyền năng để cứu rỗi.” Tại sao y phục Ngài nhuộm đỏ? Ngài trang phục như người đạp bồn nho. “Một mình Ta đã đạp, ép nho, Không có người nào từ các dân ở với Ta. Trong cơn giận, Ta đã đạp chúng, Trong cơn thịnh nộ, Ta đã chà đạp chúng. Máu63:3 Nt: nước nho ép của chúng bắn lên áo Ta, Toàn thể y phục của Ta bị vấy hết. Vì Ta đã định ngày báo thù trong lòng Và năm của những kẻ được cứu chuộc của Ta đã đến. Ta nhìn xem nhưng không ai giúp, Ta ngạc nhiên nhưng không ai hỗ trợ. Nên Ta đã dùng cánh tay Ta để tạo chiến thắng cho Ta Và cơn thịnh nộ của Ta đã hỗ trợ Ta. Ta chà đạp các dân trong cơn giận, Ta khiến chúng nó say trong cơn thịnh nộ Và Ta đổ máu chúng nó ra trên đất”. Tình Yêu Thương Kiên Trì Của CHÚA Tôi sẽ nhắc lại tình yêu thương của CHÚA Cùng những lời ca ngợi CHÚA Vì tất cả những gì CHÚA đã làm cho chúng ta Và sự tốt lành lớn lao Ngài ban cho nhà Y-sơ-ra-ên; Là những điều Ngài đã ban cho chúng ta. Theo như lòng thương xót và tình yêu thương lớn lao của Ngài. Ngài phán: “Thật, họ là dân Ta; Những đứa con không lừa dối.” Và Ngài đã trở thành Đấng Cứu Rỗi của họ. Trong mọi cơn khốn quẫn của họ, Ngài cũng chịu khốn quẫn63:9 Ctd: không một sứ giả hay thiên sứ nào cứu họ nhưng sự hiện diện của Ngài đã cứu họ Và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ. Vì tình yêu thương và lòng thương xót, Chính Ngài đã cứu chuộc họ, Nâng họ lên và bồng bế họ suốt trong những ngày xưa. Nhưng họ đã phản nghịch Và làm buồn lòng Đức Thánh Linh của Ngài; Cho nên Ngài đã trở thành kẻ thù của họ; Chính Ngài chiến đấu chống lại họ. Bấy giờ họ63:11 Nt: đặng làm cho Ngài một danh đời đời nhớ lại ngày xưa; Nhớ đến Môi-se và dân Ngài nên hỏi: Đấng đã đem họ ra khỏi biển Cùng với những người chăn và bày chiên của Ngài đâu rồi? Đấng đã đặt Đức Thánh Linh của Ngài Ở giữa họ đâu rồi? Ai khiến cánh tay vinh hiển Ngài Đi bên phải Môi-se, Ai rẽ nước ra trước mặt họ Đặng lưu danh muôn đời?63:12 Nt: đặng làm cho Ngài một danh đời đời Ai đã dẫn họ qua các vực sâu Như ngựa trong sa mạc, Không hề vấp ngã? Như bày súc vật đi xuống thung lũng. Thần của CHÚA đã ban cho họ an nghỉ. Ngài đã dẫn dắt dân Ngài như thế Để làm danh Ngài vinh hiển. Từ trời xin Ngài hãy nhìn xuống, Từ nơi ở thánh và vinh hiển xin hãy xem. Lòng nhiệt thành và sức mạnh của Ngài ở đâu? Ngài đã thu lại tấm lòng tha thiết và thương xót chúng tôi.63:15 Nt: tôi Thật, chính Ngài là Cha chúng tôi. Dù Áp-ra-ham không biết chúng tôi; Y-sơ-ra-ên không công nhận chúng tôi Thì Ngài, lạy CHÚA, vẫn là Cha chúng tôi. Danh Ngài là Đấng Cứu Chuộc chúng tôi từ muôn đời. Lạy CHÚA, sao Ngài để chúng tôi lầm lạc xa đường lối Ngài? Sao Ngài để lòng chúng tôi chai đá không kính sợ Ngài? Vì cớ các tôi tớ Ngài, Và vì cớ các bộ tộc thuộc gia sản Ngài xin hãy trở lại. Dân thánh Ngài sở hữu nơi này63:18 Nt: không có “nơi này” Trong ít lâu nhưng kẻ thù Ngài đã giày đạp Nơi Thánh Ngài. Đã từ lâu chúng tôi trở thành Như một dân không do Ngài cai trị Và không mang danh Ngài.63:19 Nt: không được gọi bằng danh Ngài Lời Cầu Nguyện Của Dân Chúa Ôi, ước gì Ngài xé rách các tầng trời ngự xuống, Và núi non rung chuyển trước mặt Ngài.64:1 Theo bản MT câu này thuộc 63:19b Như lửa đốt củi khô; Như lửa làm nước sôi sục Để các kẻ thù biết đến danh Ngài Và các nước run rẩy trước mặt Ngài. Khi Ngài làm những việc đáng sợ mà chúng tôi không ngờ Thì Ngài ngự xuống và núi non rung chuyển trước mặt Ngài. Từ xưa, người ta chưa nghe nói đến, Tai chưa nghe, Mắt chưa thấy một Đức Chúa Trời nào ngoài ra Ngài; Là Đấng đã hành động cho những kẻ trông đợi Ngài như thế. Ngài tiếp đón những người vui vẻ làm điều công chính Và những người nhớ đến Ngài, đi theo đường lối Ngài. Kìa Ngài nổi giận vì chúng tôi phạm tội. Ở trong ấy lâu đời mà chúng tôi vẫn được cứu rỗi sao?64:5 Nt: không rõ nghĩa. Một vài học giả đề nghị sửa đổi thành: Vì Ngài giấu mặt nên chúng tôi phạm tội Tất cả chúng tôi đã trở nên như người ô uế; Mọi điều công chính của chúng tôi như chiếc áo bẩn thỉu. Tất cả chúng tôi đều tàn héo như chiếc lá Và tội lỗi chúng tôi như cơn gió cuốn chúng tôi đi. Không ai cầu khẩn danh Ngài; Không ai thức tỉnh để níu lấy Ngài. Vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi Và để chúng tôi tiêu tan64:7 LXX, Syr, La-tinh: trao vào tay trong tay tội lỗi của mình. Dầu vậy, lạy CHÚA, Ngài là cha chúng tôi. Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm. Tất cả chúng tôi là công việc của tay Ngài. Lạy CHÚA, xin Ngài đừng quá giận, Xin chớ ghi nhớ mãi tội ác chúng tôi. Kìa, xin Ngài đoái xem, Tất cả chúng tôi là con dân của Ngài. Các thành thánh của Ngài đã trở nên sa mạc, Si-ôn đã trở nên sa mạc, Giê-ru-sa-lem đã trở nên hoang phế. Ngôi đền thánh và vinh hiển của chúng tôi, là nơi tổ tiên chúng tôi ca ngợi Ngài, Đã bị lửa thiêu hủy. Tất cả những gì64:11 Ctd: những nơi chúng tôi quý trọng đều đã bị tàn phá. Lạy CHÚA, trước những cảnh này Ngài vẫn đành lòng, Ngài vẫn im lặng và để chúng tôi bị hình phạt nặng nề sao? Lời Hứa Và Sự Giải Cứu “Những kẻ vốn chẳng hỏi Ta thì Ta sẵn sàng để cho cầu khẩn. Những kẻ vốn không tìm kiếm Ta thì Ta sẵn sàng cho gặp. Ta đã phán cùng một nước không được gọi65:1 Một số bản dịch cổ ghi: không cầu khẩn danh Ta bằng danh Ta: ‘Ta đây, Ta đây này.’ Suốt ngày Ta đưa tay hướng về Một dân tộc phản nghịch, Là những người đi trong đường lối không tốt, Theo ý riêng của mình; Một dân cứ tiếp tục chọc giận Vào mặt Ta. Chúng tế lễ trong các vườn, Dâng hương trên những đống gạch. Chúng ngồi nơi mồ mả; Ở đêm trong những nơi bí ẩn; Ăn thịt heo, Đựng nước canh của đồ ô uế trong chén bát mình. Chúng nói: ‘Hãy tránh ra, đừng đến gần Ta Vì Ta quá thánh đối với ngươi.’ Những điều này như khói phun ra từ mũi Ta,65:5 Thành ngữ chỉ sự nổi giận Như lửa cháy suốt ngày. Này, đây là điều đã được chép trước mặt Ta: Ta sẽ không nín lặng nhưng Ta sẽ báo trả, Ta sẽ báo trả vào lòng chúng nó những tội lỗi Của chúng lẫn tội lỗi tổ tiên chúng,” CHÚA phán. “Vì chúng đã dâng hương trên các núi, Xúc phạm Ta tại các đồi Nên Ta sẽ đong đầy vào lòng chúng Sự báo trả về những công việc trước kia của chúng.” CHÚA phán như vầy: “Như người ta thấy nước cốt nho còn trong chùm nho, Nên bảo: ‘Đừng phá hủy đi, Vì có phúc lành trong đó.’ Ta cũng sẽ làm như thế vì cớ các tôi tớ Ta; Ta sẽ không hủy diệt tất cả. Ta sẽ cho một dòng dõi xuất phát từ Gia-cốp; Một người từ Giu-đa sẽ sở hữu các núi của Ta. Những kẻ Ta lựa chọn sẽ sở hữu chúng Và các tôi tớ Ta sẽ ở đó. Và cho dân Ta, là những người đã tìm kiếm Ta thì Sa-rôn65:10 Sa-rôn (1Sử 5:16; 27:29), A-cô (Giôs 7:24-26) là hai vùng ở phía tây và phía đông Do Thái sẽ thành đồng cỏ cho chiên; Và thung lũng A-cô65:10 A-cô cũng có nghĩa là thung lũng tai họa sẽ là nơi bày bò nằm nghỉ. Còn các ngươi là những kẻ từ bỏ CHÚA, Quên núi thánh Ta; Các ngươi đã bày bàn tiệc cho thần May Mắn,65:11 Nt: thần Gad ở Sy-ri Đã rót đầy rượu pha dâng cho thần Định Mệnh.65:11 Nt: thần Me-ni Ta sẽ định cho các ngươi bị gươm giáo, Tất cả các ngươi sẽ phải cúi đầu cho người ta giết. Vì Ta đã gọi nhưng các ngươi không đáp, Ta đã phán nhưng các ngươi không nghe. Các ngươi đã làm điều ác trước mắt Ta, Và chọn những điều Ta không đẹp lòng.” Cho nên CHÚA phán như vầy: “Này, các tôi tớ Ta sẽ ăn, Nhưng các ngươi sẽ đói. Này, các tôi tớ Ta sẽ uống, Nhưng các ngươi sẽ khát. Này, các tôi tớ Ta sẽ vui mừng, Nhưng các ngươi sẽ hổ thẹn. Này, các tôi tớ Ta sẽ ca hát Vì lòng vui vẻ Nhưng các ngươi sẽ kêu gào Vì lòng đau đớn; Các ngươi sẽ than khóc Vì tâm thần thống khổ. Các ngươi sẽ lưu danh lại Để những người được chọn của Ta làm lời nguyền rủa, CHÚA sẽ giết các ngươi,65:15 Ctd: nguyện CHÚA giết các ngươi Nhưng Ngài sẽ ban một tên khác cho các tôi tớ Ngài. Cho nên, ở trong xứ ai cầu phúc cho mình Thì sẽ nhân danh Đức Chúa Trời chân thật mà cầu; Ai thề thì sẽ nhân danh Đức Chúa Trời chân thật mà thề. Vì những nỗi khốn khổ trước kia Đã bị quên lãng và đã ẩn tàng khỏi mắt Ta. Vì này, Ta đã sáng tạo Trời mới và đất mới. Những điều trước kia sẽ không còn được nhớ đến, Cũng không được nhắc đến trong tâm trí.65:17 Nt: lòng Nhưng hãy hân hoan và vui mừng mãi mãi Vì những gì Ta sáng tạo. Vì này, Ta tạo nên Giê-ru-sa-lem như một nguồn vui, Ta dựng nên dân thành ấy như một niềm hoan hỉ. Ta sẽ vui mừng vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ hoan hỉ vì dân Ta. Nơi đó sẽ không còn nghe Tiếng khóc la, than vãn. Tại đó sẽ không còn Trẻ con chết yểu, Cũng chẳng có người già mà không sống đầy tuổi thọ. Vì người chết lúc trăm tuổi Là chết trẻ Và kẻ chỉ sống đến trăm tuổi Sẽ bị coi như bị rủa sả.65:20 Ctd: kẻ sống chưa tới một trăm tuổi coi như bị rủa sả Người ta sẽ xây dựng nhà cửa và được ở trong đó, Sẽ trồng vườn nho và được ăn quả. Họ sẽ không xây nhà cho người khác ở, Không trồng nho cho người khác ăn trái. Vì tuổi thọ của dân Ta Sẽ như số năm của cây; Những người được chọn của Ta Sẽ hưởng công lao của tay mình làm. Họ sẽ không làm việc vất vả vô ích, Không sinh con cái để gặp tai họa bất ngờ, Vì là dòng dõi được CHÚA ban phước; Họ cùng con cháu của họ. Trước khi họ gọi, chính Ta đã đáp lời; Khi họ còn đang nói, chính Ta đã nghe. Chó sói và chiên con sẽ ăn chung, Sư tử sẽ ăn rơm như bò, Bụi đất sẽ là thức ăn cho rắn. Sẽ không có ai làm tổn hại hay tàn phá Trên khắp núi thánh Ta,” CHÚA phán như vậy. Sự Phán Xét Và Hy Vọng CHÚA phán như vầy: “Trời là ngôi Ta, Đất là bệ chân Ta. Các ngươi sẽ xây một ngôi nhà cho Ta ở đâu? Nơi nào sẽ là chỗ Ta nghỉ ngơi? Tay Ta đã làm ra tất cả những vật này, Vì thế chúng đều hiện hữu.”66:2 LXX, Syr: tất cả đều là của Ta CHÚA tuyên bố như vậy. “Đây là kẻ Ta xem trọng: Người nhu mì, tâm thần hối cải Và run sợ vì lời Ta phán. Còn người giết một con bò để tế Cũng giống như giết một người; Kẻ dâng một con chiên làm sinh tế Giống như bẻ cổ một con chó; Người dâng tế lễ chay Giống như dâng máu heo; Kẻ dâng hương tưởng niệm Giống như người thờ tượng thần. Vì chúng đã chọn con đường riêng của mình Và linh hồn ưa thích những điều ghê tởm. Ta cũng sẽ chọn bạc đãi66:4 LXX: chế nhạo cho chúng Và đem đến điều chúng kinh hãi Vì khi Ta gọi không ai đáp, Ta phán không ai nghe; Nhưng chúng đã làm điều ác trước mắt Ta Và chọn điều Ta không đẹp lòng.” Hỡi những kẻ run sợ vì lời Ngài, Hãy nghe lời của CHÚA: “Anh em ngươi là người nhân danh Ta ghét các ngươi, Từ bỏ các ngươi, nói rằng: ‘Hãy để CHÚA được vinh quang Đặng chúng ta thấy sự vui mừng của các ngươi.’ Nhưng chúng nó sẽ hổ thẹn. Có tiếng nói từ trong thành, Có tiếng phát ra từ đền thờ, Tiếng của CHÚA báo trả Những kẻ thù Ngài. Trước khi đau chuyển bụng Nàng đã sinh, Trước khi cơn đau kéo đến, Nàng đã sinh một đứa con trai. Ai đã nghe một việc như thế? Ai đã thấy những điều thế này? Có thể một đất nước nào được chuyển bụng sinh ra trong một ngày Hay một nước nào được sinh ra trong một lúc không? Thế mà Si-ôn vừa chuyển bụng Đã sinh ra đàn con.” CHÚA phán: “Chính Ta là Đấng mở dạ mẹ Lại không cho sinh sao? Hoặc chính Ta là Đấng cho thụ thai nhi Nhưng lại đóng dạ mẹ sao?” Đức Chúa Trời ngươi phán. “Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, Hỡi tất cả những người yêu mến Giê-ru-sa-lem, hãy hân hoan vì nó. Hỡi tất cả những người than khóc cho Giê-ru-sa-lem, Hãy hết sức vui với nó. Để các ngươi bú sữa no nê Nơi vú an ủi của mẹ,66:11 Nt: của nàng (chỉ về thành Giê-ru-sa-lem) Để được uống thỏa thích Từ nguồn sung mãn vinh quang của người.”66:11 Ctd: sự giàu có, của cải CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ đem sự bình an đến cho thành như con sông; Đem vinh quang của các nước đến như suối nước tràn ngập. Các ngươi sẽ được bú sữa, được bồng trên lòng, Được vỗ về trên đầu gối. Như người mẹ an ủi con mình, Chính Ta sẽ an ủi các ngươi như thế. Các ngươi sẽ được an ủi nơi Giê-ru-sa-lem.” Các ngươi sẽ thấy và lòng hân hoan; Xương cốt các ngươi sẽ nẩy nở như cỏ. Người ta sẽ biết rằng tay của CHÚA ở cùng các tôi tớ Ngài Nhưng cơn thịnh nộ dành cho những kẻ thù Ngài. Vì kìa, CHÚA sẽ đến trong lửa Và xe chiến mã của Ngài như bão tố Để báo trả cơn giận của Ngài bằng thịnh nộ Và lời quở trách của Ngài trong ngọn lửa. CHÚA sẽ dùng lửa và gươm Để trừng trị mọi người phàm;66:16 Nt: xác thịt Nhiều người sẽ bị CHÚA xử tử. “Những kẻ làm cho mình thánh khiết, tinh sạch để đi vào các vườn theo một người đứng ở giữa;66:17 Có lẽ là các nghi lễ của tà thần là những kẻ ăn thịt heo, rắn rít ghê tởm và chuột.” CHÚA tuyên bố: “Chúng nó cùng đến ngày tận số cả.” “Còn Ta, Ta biết rõ66:18 Dịch theo LXX và Syr Nt: không có hành động và tư tưởng chúng. Ta sẽ đến, tập họp tất cả các nước và các ngôn ngữ lại. Chúng sẽ đến và thấy vinh quang Ta. Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ và sai những người sống sót của họ đi đến các nước; tức là đến Ta-rê-si,66:19 Ta-rê-si: có thể là một thành ở vùng phía đông Địa Trung Hải Phun,66:19 Phun: một vùng ở miền trung Tiểu Á Lút,66:19 Lút: có thể là một vùng ở Ly-đia, thuộc Tiểu Á là dân giỏi về cung tên, Tu-banh,66:19 Tu-banh: một vùng ở miền trung Tiểu Á Gia-van,66:19 Gia-van: Hy-lạp các hải đảo xa xăm là những nơi chưa nghe danh Ta và chưa thấy vinh quang Ta. Chúng sẽ loan báo vinh quang Ta giữa các nước.” CHÚA phán: “Chúng sẽ đem tất cả anh em các ngươi như lễ vật từ mọi nước về dâng hiến kính CHÚA tại núi thánh Ta ở Giê-ru-sa-lem, chúng đưa họ về bằng ngựa, xe ngựa, kiệu, la và lạc đà; như người Y-sơ-ra-ên đem lễ vật đựng trong đồ tinh sạch đến đền thờ CHÚA.” CHÚA phán: “Ta cũng sẽ chọn một số người trong họ để làm thầy tế lễ và người Lê-vi.” CHÚA tuyên bố: “Vì như trời mới và đất mới mà chính Ta làm ra sẽ đứng vững trước mặt Ta thế nào thì dòng dõi và tên các ngươi cũng đứng vững như thế.” CHÚA phán: “Từ ngày trăng mới này đến ngày trăng mới khác, từ ngày Sa-bát này đến ngày Sa-bát nọ, mọi người66:23 Nt: xác thịt sẽ đến thờ phượng trước mặt Ta. Họ sẽ đi ra và thấy xác của những người phản loạn cùng Ta; vì giòi bọ trên chúng nó sẽ không chết, lửa thiêu chúng nó sẽ không tàn và chúng nó là vật ghê tởm cho mọi người.”